Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

30. 8. 2021, spimi

Mstí se Bůh židům?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,
mám otázku, kterou bohužel kladu trochu provokativně: Myslíte, že se Bůh mstí židům? Já osobně si to nemyslím. Nemyslím si, že je náš Bůh takový. Přesto se mi opakovaně vrací myšlenka, jak je to možné? Proč tolik zla Bůh dopustí, když přece jsou pořád Jeho vyvoleným národem? Nebo jsou snad židé tímto způsobem spoluúčastni Ježíšovy oběti?
Děkuji.

Msta z Boží strany je nesmysl

Zdravím Vás,

ta otázka je nasnadě a samozřejmě nejen vůči židovskému národu, ale vůči celému lidstvu, Židé jsou podmnožina. Bůh, jak se nám představuje v celém zjevení od stvoření po dnešek, je Bůh dobrý! Je to jeho základní atribut. Má tedy všechny dobré věci v nekonečné míře a je prost absence dobra=zlo. Proto výroky či texty, které mluví o tom, že by se Bůh mstil nebo aktivně vymýšlel utrpení, aby potrestal, jsou jen antropomorfismy porušeného stvoření, které takto hovoří o Stvořiteli a přitom to vůbec nesedí. Prostě je to mimo mísu. Proto není na místě mluvit o utrpení Židů jako o trestu.
Nedovolil bych si mluvit ani o utrpení jako účasti na Kristově kříži či oběti, protože oni Krista nepřijali a bylo by to neadekvátní. Oběť musí být dobrovolná nikoli "trpěná". To židovský národ nesplňuje.
Obecná odpověď, která je snad k dispozici, je, že přítomnost zla ve světě je důsledkem porušenosti stvoření. Tato porušenost je zdrojem všeho utrpení na světě, ať už se týká kohokoli.

Doporučuji k četbě několik útlých knih:
Proč se zlé věci dějí dobrým lidem
Proč nás dobrý bůh nechá trpět
Proč zrovna já

Každá je z úplně jiného pohledu a každá dává určitý náhled. Dokonalá odpověď však pravděpodobně na tomto světě neexistuje.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…