Já jsem chléb. (J 6,51) - Citát z Bible na každý den

19. 7. 2022, tob

Masturbace a obrácení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Obrácení, uzdravení, proměna

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu.
V dospívání jsem se vzdálila od Boha, ke zpovědi jsem téměř  nechodila. Celá dlouhá následující léta jsem byla zvyklá masturbovat. U zpovědi jsem se styděla to říkat a masturbaci jsem ani nepovažovala za velký hřích. Nevím, kolikrát jsem to neřekla....

Asi před rokem jsem prošla v životě velmi náročným životním obdobím. Bylo to pro mě strašně těžké a začala jsem hledat pomoc u Boha. V té době se mi dostala do ruky také knížka, kde se  hřích masturbace označuje jako velmi nebezpečný a vážný.  Přistoupila jsem ke zpovědi, vyznala to - ale bez dalších souvislostí. S Boží pomocí se mi od té doby podařilo s tím přestat. Hodně se modlím a prosím Boha o odpuštění.

Nevím ale, jestli u zpovědi řešit v tomto ohleduještě svou minulost. Mám to dávné řešit, když teď v tom nehřeším? Mohu přistupovat ke sv. přijímání?

Generální zpověď - jak uzavřít svou minulost

Dobrý den.
Děkuji za důvěru, s kterou se na nás obracíte i za otevřenost, s kterou hovoříte o svém problému. Je pravda, že masturbace bývá počítána mezi velké hříchy. Ptáme-li se proč, obvyklou odpovědí je poukázání na sobectví a útěk do fantazie mimo realitu. Můžeme však jít ještě o stupeň hlouběji.

Apoštol Pavel pregnantně konstatuje, že tělo není pro smilnění, ale pro Pána (1Kor 6,13c). Biblická zpráva o stvoření říká, že si nás Bůh stvořil pro sebe. Evangelium užívá termín nebeské, nebo Boží království… Písmo tedy hovoří jasně: Bůh touží po společenství s člověkem, s každým z nás. A člověk na tomto světě je nutně (i když nejen) tělo.

A tady se dotýkáme klíčové otázky: Toužím po společenství s Bohem? Uvědomuji si (věřím), co vše mi toto společenství nabízí, jaké možnosti přede mnou otevírá? A jak slučitelné se mi s tím jeví to, co dělám se svým tělem, které je nezbytnou součástí tohoto procesu? Před každou církevní naukou, před každým zpovědním zrcadlem stojí tato zcela osobní spontánní reakce. Je-li v souladu s učením, je to v pořádku. Je-li v rozporu, je třeba pracovat nejprve na jejich sladění…

A z výše uvedeného vyplývá i konkrétní rada. Jste-li vnitřně přesvědčená o neslučitelnosti masturbace s nebeským královstvím a toužíte-li po Bohu, pak se řešení nabízí: Do budoucna se zřekněte jakékoli formy smilstva a minulost uzavřete takzvanou generální, nebo životní svatou zpovědí. Při ní se nejprve vyznávají hříchy, kterých se kajícník dopustil od poslední sv. zpovědi, a poté i všechny, které Vás trápí, i když už byly vyznány. Je dobré domluvit si ji předem se svým zpovědníkem a on Vám také může pomoci s přípravou.

Kategorie otázky: Obrácení, uzdravení, proměna, Sexualita jiné, Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...