My kážeme Krista ukřižovaného. (1Kor 1,22) - Citát z Bible na každý den

19. 7. 2022, tob

Masturbace a obrácení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Obrácení, uzdravení, proměna

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu.
V dospívání jsem se vzdálila od Boha, ke zpovědi jsem téměř  nechodila. Celá dlouhá následující léta jsem byla zvyklá masturbovat. U zpovědi jsem se styděla to říkat a masturbaci jsem ani nepovažovala za velký hřích. Nevím, kolikrát jsem to neřekla....

Asi před rokem jsem prošla v životě velmi náročným životním obdobím. Bylo to pro mě strašně těžké a začala jsem hledat pomoc u Boha. V té době se mi dostala do ruky také knížka, kde se  hřích masturbace označuje jako velmi nebezpečný a vážný.  Přistoupila jsem ke zpovědi, vyznala to - ale bez dalších souvislostí. S Boží pomocí se mi od té doby podařilo s tím přestat. Hodně se modlím a prosím Boha o odpuštění.

Nevím ale, jestli u zpovědi řešit v tomto ohleduještě svou minulost. Mám to dávné řešit, když teď v tom nehřeším? Mohu přistupovat ke sv. přijímání?

Generální zpověď - jak uzavřít svou minulost

Dobrý den.
Děkuji za důvěru, s kterou se na nás obracíte i za otevřenost, s kterou hovoříte o svém problému. Je pravda, že masturbace bývá počítána mezi velké hříchy. Ptáme-li se proč, obvyklou odpovědí je poukázání na sobectví a útěk do fantazie mimo realitu. Můžeme však jít ještě o stupeň hlouběji.

Apoštol Pavel pregnantně konstatuje, že tělo není pro smilnění, ale pro Pána (1Kor 6,13c). Biblická zpráva o stvoření říká, že si nás Bůh stvořil pro sebe. Evangelium užívá termín nebeské, nebo Boží království… Písmo tedy hovoří jasně: Bůh touží po společenství s člověkem, s každým z nás. A člověk na tomto světě je nutně (i když nejen) tělo.

A tady se dotýkáme klíčové otázky: Toužím po společenství s Bohem? Uvědomuji si (věřím), co vše mi toto společenství nabízí, jaké možnosti přede mnou otevírá? A jak slučitelné se mi s tím jeví to, co dělám se svým tělem, které je nezbytnou součástí tohoto procesu? Před každou církevní naukou, před každým zpovědním zrcadlem stojí tato zcela osobní spontánní reakce. Je-li v souladu s učením, je to v pořádku. Je-li v rozporu, je třeba pracovat nejprve na jejich sladění…

A z výše uvedeného vyplývá i konkrétní rada. Jste-li vnitřně přesvědčená o neslučitelnosti masturbace s nebeským královstvím a toužíte-li po Bohu, pak se řešení nabízí: Do budoucna se zřekněte jakékoli formy smilstva a minulost uzavřete takzvanou generální, nebo životní svatou zpovědí. Při ní se nejprve vyznávají hříchy, kterých se kajícník dopustil od poslední sv. zpovědi, a poté i všechny, které Vás trápí, i když už byly vyznány. Je dobré domluvit si ji předem se svým zpovědníkem a on Vám také může pomoci s přípravou.

Kategorie otázky: Obrácení, uzdravení, proměna, Sexualita jiné, Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Kdy jsou Velikonoce 2024?

(1. 3. 2024) Datum Velikonoc 2024

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…