Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

17. 9. 2021, Jas

Manželství katolíka s evangelíkem

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, komplikace

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se vám jeví manželství evangelíka a katolíka jako možné a zvládnutelné?  Katolíci při svatbě podepisují, že budou vychovávat děti v katolické víře. Já jako evangelík bych s tím měl problém (viz např.  přehnaná úcta ke svatým, P. Marii)  Nemohu přeci vést děti k něčemu, co se mi nezdá správné a v co nevěřím!  Co byste mi poradili? Jak se zachovat v případné výchově potomků, jakou církev zvolit?

Pokud bychom děťátko pokřtili u katolíků, vyplývá z toho, že dítě musí být katolíkem a nemůže chodit do jiné církve?

Děkuji za případné odpovědi.

Pokaždé jde o hledání originálního řešení

Vážený a milý K.,
pěkně Vás zdravím a děkuji za dotaz, který Vám leží na srdci. Jestli jsem to dobře pochopila, máte vážný vztah s dívkou, která je z Katolické církve a zvažujete, jestli Váš vztah má budoucnost, jestli je možné žít společně v pěkném manželství. Je to velké téma každého partnerského vztahu a odpověď, zda je spojení evangelíka a katolíka možné a zvládnutelné, máte ve svých rukou.

Je pravda, že k tomu, aby katolík uzavřel platně manželství s evangelíkem, potřebuje tzv. dispenz, to je dovolení biskupa. Jeho součástí je písemné prohlášení katolické strany, které zní: „Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mě má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí svého partnera a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.“
Od Vás se bude požadovat pouze prohlášení, že je Vám známo, k čemu se Váš partner zavázal.

Je dobře, že přemýšlíte dopředu, jaké to bude mít praktické důsledky, jak to bude s výchovou dětí. Víra je pro Vás důležitou hodnotou, kterou byste rád svým dětem předával. Vnímám, že máte obavu, abyste jim nemusel říkat něco, s čím nesouhlasíte. To, že jim manželka může říkat něco, s čím nesouhlasíte, pravděpodobně bude nastávat i v jiných oblastech života. Děti právě na té odlišnosti rodičů mohou růst. Záleží na tom, jak se podaří zároveň vybalancovat v manželství jednotu.

Smyslem křesťanského manželství je jít společně za Bohem a růst v lásce. Logicky by to mělo být snazší, když oba Bohu věříte, snažíte se ho poznávat a tak, jako Ježíš, chcete být člověkem pro toho druhého. Společná cesta manželů za Bohem není nikdy jednoduchá, ani v manželství, kde oba sdílejí stejné vyznání. Spiritualita mužů a žen se liší, intenzita prožívání vztahu s Bohem nebývá stejná. A tak je hodně důležité sdílet se o všem, i o své víře a vztahu k Bohu. Hledat všechno to, co Vás spojuje a co máte společné. Číst společně Bibli, zkusit se spolu modlit. To by mohl být základ, na kterém byste mohli stavět i výchovu svých dětí.

Rozumím tomu, že některé praktiky, se kterými jste se setkal u katolíků ve svém okolí, Vám nemusí být srozumitelné a blízké. Uctívání svatých a Marie ale nepatří mezi nejdůležitější články katolické víry. Pokud byste chtěl hlouběji nakouknout do toho, co skutečně patří do výchovy ve víře v katolické církvi, doporučuji Vám přednášku Jak vést děti k Bohu https://www.youtube.com/watch?v=0JjunqloU-k.

A ještě ke konkrétnímu dotazu, jestli dítě pokřtěné v katolické církvi, může navštěvovat bohoslužby v jiné církvi. Ano, může. I Vy mu můžete ukázat prostředí a dary svojí církve. Pro praktický život rodiny je šikovnější, když se manželé dohodnou, ve kterém společenství budou víc „doma“. Nevím, jestli jste se se svým hledáním a přemýšlením svěřil své dívce. I na ní je, aby se zajímala a respektovala Vaše prožívání víry a nechala se obohatit Vaší zkušeností.

Vnímám, že je to pro Vás hodně důležitá otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Setkala jsem se s mnoha páry, které tuhle otázku řešily a šly různě: každý chodil do svého kostela, děti byly pokřtěny a v dospělosti se rozhodly pro svoji cestu. Manželka katolička chodí s manželem a s dětmi do evangelického sboru. Manželka evangelička postupně našla domov v katolické farnosti… Nikdy to není úplně snadné, přináší to s sebou taky bolest a potřebu někdy ustoupit, hledat originální řešení pro jednotu v různosti. Pro děti je to škola praktického ekumenismu. Právě manželé odlišného vyznání můžou svědčit o tom, že Boží láska sjednocuje a ukazuje cestu k respektu a k přijetí v různosti.

Kéž byste našel v téhle otázce pokoj, a pokud se rozhodnete pro dobrodružství v ekumenickém manželství, přeji Vám hodně lásky a hluboké přátelství mezi sebou i s Bohem.
Modlím se za Vás.

Kategorie otázky: Církevní sňatek, komplikace, Láska v partnerství, příprava na manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…