Já jsem tvůj Bůh. (Iz 48,17) - Citát z Bible na každý den

5. 8. 2021, kl

Kletby a moc odsuzujících výroků

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,.... > Magie, okultismus

Chvála Kristu! Prosím o radu. Dozvěděla jsem se, že je velmi nebezpečné  zlořečení či dokonce proklínání druhé osoby. Myslím, že jsem bohužel kdysi takto v nevědomosti jednala s našimi dětmi,  manželem i ve svém zaměstnání. Snažím se modlit za toto pochybení, ale trápí mě, jak se správně vyznat z těchto hříchů a obrátit zlořečení a proklínání v požehnání? 

Slovním ulevováním si jsem říkala např: Z tebe nikdy nic nebude, jdi k čertu, jsi k ničemu, ty se neoženíš, já tě proklínám....

Nejedná o pouhá slova, když na druhé vysíláme tzv. odsudky

Dobrý den,
máte pravdu v tom, že se nejedná o pouhá slova, když na druhé vysíláme tzv. odsudky (viz Vaše příklady z minulosti) nebo dokonce kletby. Kletby bývají závažnější v tom, že se člověk dovolává zlých mocností, aby způsobily druhému člověku zlo, které přesahuje lidské síly a schopnosti ublížit; je to vlastně opak požehnání, kdy se zase dovoláváme Boha, aby v životě druhého člověka působil dobro, které my svými silami nemůžeme zajistit.

Tímto vysvětlením možná i trochu odpovídám na otázku, jak naložit s tím, když jste se v minulosti (možná i z nevědomosti) dopouštěla toho zlořečení či vysílání odsudků. V první řadě je třeba poprosit Ducha svatého, ať nám ty situace a lidi připomene, třeba i postupně. A i kdyby si nešlo na všechno vzpomenout, prosit Pána za odpuštění za všechny ty situace a lidi, kterým jste takto ublížila; chodíte-li ke svátostem, samozřejmě to vyznat i ve svátosti smíření.
Potom ve své osobní modlitbě můžete ve jménu Ježíše Krista (i na dálku) zrušit moc těch zlých slov nad dotčenými lidmi, neboli vzít ty výroky zpět, aby už nemohly působit zlo, např.: "Josefe, ve jménu Ježíše Krista ruším moc mého odsudku nad tebou, že z tebe nic nebude. A naopak - ve jménu Ježíše Krista Ti žehnám a prosím o uzdravení tvé duše ze všech následků mých odsudků a zlořečení." (Na konkrétní formulaci tolik nezáleží, spíše na dobrém úmyslu: Nechte se vést Duchem a svým srdcem.)

V Písmu svatém je ale také psáno: "Kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozhojnila Boží milost"; samozřejmě tohoto zaslíbení se můžeme dovolávat jen skrze kříž Ježíše Krista, který tento zázrak působí, a jedině tehdy, když v pravdě litujeme svých provinění. Tehdy můžeme pokročit ve víře i dál a prosit Boha, aby všem těm, komu jste svým jazykem ublížila, v mnohem větší míře požehnal: On to velice rád učiní, protože je dobrý a touží po tom, aby se jeho dobrota a požehnání rozlévalo na všechny lidi.

A třetí krok - je-li to možné, máte-li někoho z těch lidí stále v dosahu, bývá požehnané se pokořit a prosit za odpuštění i toho člověka (např. svého partnera nebo dítě, když si uvědomím, jak ho nějaký můj zlý výrok mohl i opakovaně zraňovat a znesvobodňovat). Takovou prosbu o odpuštění lze učinit i po letech, třeba i dopisem, je-li těžké se s někým osobně setkat.

Tolik můžete udělat Vy osobně; vykonáte-li upřímně popsané kroky, alespoň ty, které jsou v nynější situaci možné, můžete být klidná, že Pán už bere ty situace i lidi do svých rukou; dál už se tím netrapte.

A kdybyste ráda celou tuhle záležitost pochopila více do hloubky, existuje solidní kniha: Francis MacNutt, Služba osvobozování od zlých duchů, Karmelitánské nakl. 2009, kde je celá třetí část věnována tématu "Kletby a moc odsuzujících výroků" (od str. 103 dále).

Srdečně Vás zdravím a přeji Boží vedení a požehnání pro Váš bohulibý záměr!

Kategorie otázky: Láska a vztahy, Magie, okultismus

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov
(8. 12. 2022) Ten mu poděkoval za jeho dopis trpícímu ukrajinskému národu devět měsíců po vypuknutí války...

Bůh si nás vyvolil

Bůh si nás vyvolil
(8. 12. 2022) ještě před stvořením světa.  (Ef 1,4)

Holocaust a Ukrajina

Holocaust a Ukrajina
(8. 12. 2022) Papež František: Dnes válka na Ukrajině a včera šoa. Dějiny se opakují...

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…