Pán s tebou! (Lk 1,28) - Citát z Bible na každý den

6. 4. 2022, Opatrný

Ježíš jako první vzkříšený - rozpory v Novém Zákoně

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Dobrý den,
Prosím o objasnění rozporu v textech o vzkříšení v následujících pasážích.

Uvádí se, že Ježíš vstal z mrtvých jako první  (řadová číslovka), tedy před ním nikdo jiný.
Uvedené následující texty ale tvrdí něco jiného.

1 Kor 15, 20 Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

Lk 9-30,31 Proměnění na hoře Tábor: A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.

Mat 27-51,53 A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
 

Smyslem textů není zachytit přesně události, ale ukázat na jejich význam.

Dobrý den,

Pavel mluví o Ježíšovi jako o prvním, který už vstal z mrtvých do nového věku - stejně jako věříme budeme vzkříšeni jednou i my. Nejde mu tedy jen o to, že ho učedníci viděli, ale že už má účast na obnově světa.

Když Lukáš popisuje událost proměnění Páně a rozhovor Ježíše s Mojžíšem a Eliášem, neříká, že tito dva byli vzkříšeni. Zjevení osoby ještě neznamená, že byla vzkříšena tak, jak to očekáváme na konci časů.

Popis vzkříšení mrtvých při Ježíšově smrti je jedním z nejobtížnějších míst Matoušova evangelia. V řeckém textu není úplně zjevné, k čemu se "po jeho vzkříšení" vztahuje - zda k vyjití z hrobů, nebo ke vstupu do svatého města. Spíš se zdá, že spravedliví při svém vzkříšení následují vzkříšeného Ježíše. Ovšem Matouš to zmiňuje už při Ježíšově smrti, protože ta měla pro vzkříšení rozhodující význam.

Každopádně nás evangelista nechává bez odpovědi na základní otázku: co se stalo s těmito vzkříšenými později? Smyslem textu totiž není zachytit přesně události, ale ukázat na jejich význam. Ve vyprávění o vzkříšení mrtvých se ukazuje, co Ježíšova smrt znamená a jakou proměnu světa přináší.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible, Ježíš

Související texty k tématu:

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Velikonoce
 velikonoční stránka webu vira.cz a pastorace.cz

Ježíš:
Kdo je Ježíš Kristus?
- Věřím v Ježíše Krista
Ježíš se netrefil... 
- Ježíš je cesta skrze smrt k životu.
- Další texty k tématu Ježíš zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...