Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

3. 3. 2023, pemu

Je v pořádku, že nevěřím všemu co je v bibli?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den, od malička jsem byl vychováván jako ateista, nikdy jsem boha nepopíral ani jsem se nedivil, že v něj někdo věří, ale já sám jsem věřící nebyl. Těsně před tím, než jsem byl dospělý, jsem začal číst Nový zákon a z nějakého důvodu jsem měl blíže k víře a začal jsem se o křesťanství jako takové zajímat více a myslím, že dnes je křesťanství pro lidstvo jenom dobré, avšak po přečtení Starého zákona jsem trochu na pochybách, jestli se mohu považovat za věřícího když zkrátka například nevěřím na teorii evoluce podle bible, ale věřím spíše té racionální. Zkrátka nesouhlasím se vším co je napsáno v bibli a zajímalo by mě, jestli je to i u zarytých křesťanů normální.

I hluboce věřící člověk některým částem Bible nerozumí

Nebojte se, je úplně v pořádku, když i věřící člověk není v plné shodě se vším, jak je to napsáno v Bibli. Bible je nesporně důležitý zdroj a prostředek k víře, ale je velmi náročný na interpretaci a výklad.

Bible vznikala z podnětu Božího, teologicky říkáme, že byla inspirována Duchem svatým. Byla však napsána v průběhu stovek let různými autory, v rozmanitém dobovém kontextu a pomocí různých literárních žánrů. Proto se někdy říká, že Bible není kniha, ale vlastně knihovna mnoha rozmanitých literárních děl, které si Bůh použil k vlastnímu sebesdělení.

Řada knih, zejména ve Starém zákoně, je psána žánrem, který je nám kulturně i dobově velmi vzdálený a je třeba z něj Boží poselství získávat náročným procesem výkladu, se znalostí doby, jazyka a kulturního pozadí autorů. Tento proces interpretace Bible nazýváme hermeneutikou a ta vyžaduje dostatečné vzdělání v oblasti jazykové, historické i teologické.

Proto se snadno stane, že i hluboce věřící člověk některým částem Bible nerozumí, nebo mu dokonce jejich doslovný obsah přijde vzdálený, až nepřijatelný. Je to tím, že nerozumíme dobovým obrazům a výrazovým prostředkům pisatelů. V takovém případě je třeba Bibli číst ne jako obyčejnou knihu, ale s pomocí výkladových příruček, na kterých pracovaly generace odborníků a teologů. To je i případ Vámi zmíněného popisu stvoření v Bibli. Jde o symbolický jazyk, který nesmíme chápat doslovně jako popis jak Bůh stvořil svět. Je třeba ho číst jako jakousi metaforickou báseň o smyslu vesmíru, který má původ ve Stvořiteli.

Pokud tedy narazíte v Bibli na pasáže, kterým nerozumíte, nebo Vás dokonce odrazují, odložte zatím daný úryvek na dobu, až budete mít vhodnou výkladovou knihu. Ty se dají koupit nebo půjčit. Přičemž takovou výkladovou literaturu je třeba hledat v kontextu skutečných křesťanských církví. Na mylném výkladu Bible totiž vyrostla i řada sekt, jimž je lépe se vyhnout.

Myslím, že by Vám pomohlo, kdybyste se poradil s nějakou odpovědnou osobností v církvi ve vašem okolí, například s knězem, který rád poradí jak bibli číst a kde hledat pomocnou literaturu.

Přeji Vám požehnání a moudrost na cestě pronikání do bohatství víry.


Doporučujeme  poznávání křesťanství a bible na živo s živými křesťany na tzv. kurzech Alfa

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry, Bible, jak číst, koupě,

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?