Vysvoboď nás! (Da 3,43) - Citát z Bible na každý den

27. 8. 2007, aneb

Homosexualita v Bibli?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Co říká Bible o homosexualitě, registrovaném partnerství homosexuálů a o možnosti umístění dítěte do homosexuálního manželství?

Bible o homosexualitě mluví na více místech

Bible o homosexualitě mluví na více místech, která Vám dále uvedu. Je jen třeba znát alespoň základní dobově podmíněné věci a věci, které jsou výsledně ovlivněné překladem. V biblickém textu znamená slova poznat (poznal svou ženu; vydej nám je, abychom je poznali…) mít s někým pohlavní styk. V Novém Zákoně pak v textech, kde se nezmiňuje homosexualita přímo, ale jen věci nepřirozené či špatné, ukazuje řecký originál, že se zde také může jednat o homosexualitu.

Tedy v SZ jsou to např. tato místa: Gn 19, 5-9; Sd 19, 22-25; Lv kap. 18, 19, 20. NZ Řím 1, 22-27; 1Kor 6, 9; 1Tim 1,9-10. Nepřímo pak ještě v SZ Jud 7.

Je ale velmi potřeba zde vidět nejen negativní odsouzení homosexuálních praktik, ale především celkový pohled Bible na sexualitu a manželství, zejména pomocí Gn 1, 2 a mnoha dalších textů, které mluví o hodnotě člověka, jeho stvoření k obrazu Božímu, o manželství, o Kristu a církvi... Především právě tento syntetičtější a globálnější pohled na biblické poselství ukazuje jasněji kontury negativního stanoviska Písma (srov. Jiří Skoblík, Morálka v dialogu).

Ke gay-les aktivitám jako je registrované partnerství, adopce dětí apod. se vyjadřuje církev (uceleně zvláště katolická), psychologové, morální teologové. Těžko ale hledat názory na tyto věci v Bibli, jak koneckonců vyplývá i z výše citovaných textů. Bylo to něco tak nepředstavitelného, že jít v uvažování „někam dále“ nepřicházelo pro biblického člověka vůbec v úvahu.

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(1. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz,…

Kdy jsou Velikonoce 2024?

(1. 3. 2024) Datum Velikonoc 2024

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…