Nedělejte si starosti! (Mt 6,25) - Citát z Bible na každý den

27. 8. 2007, aneb

Homosexualita v Bibli?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Co říká Bible o homosexualitě, registrovaném partnerství homosexuálů a o možnosti umístění dítěte do homosexuálního manželství?

Bible o homosexualitě mluví na více místech

Bible o homosexualitě mluví na více místech, která Vám dále uvedu. Je jen třeba znát alespoň základní dobově podmíněné věci a věci, které jsou výsledně ovlivněné překladem. V biblickém textu znamená slova poznat (poznal svou ženu; vydej nám je, abychom je poznali…) mít s někým pohlavní styk. V Novém Zákoně pak v textech, kde se nezmiňuje homosexualita přímo, ale jen věci nepřirozené či špatné, ukazuje řecký originál, že se zde také může jednat o homosexualitu.

Tedy v SZ jsou to např. tato místa: Gn 19, 5-9; Sd 19, 22-25; Lv kap. 18, 19, 20. NZ Řím 1, 22-27; 1Kor 6, 9; 1Tim 1,9-10. Nepřímo pak ještě v SZ Jud 7.

Je ale velmi potřeba zde vidět nejen negativní odsouzení homosexuálních praktik, ale především celkový pohled Bible na sexualitu a manželství, zejména pomocí Gn 1, 2 a mnoha dalších textů, které mluví o hodnotě člověka, jeho stvoření k obrazu Božímu, o manželství, o Kristu a církvi... Především právě tento syntetičtější a globálnější pohled na biblické poselství ukazuje jasněji kontury negativního stanoviska Písma (srov. Jiří Skoblík, Morálka v dialogu).

Ke gay-les aktivitám jako je registrované partnerství, adopce dětí apod. se vyjadřuje církev (uceleně zvláště katolická), psychologové, morální teologové. Těžko ale hledat názory na tyto věci v Bibli, jak koneckonců vyplývá i z výše citovaných textů. Bylo to něco tak nepředstavitelného, že jít v uvažování „někam dále“ nepřicházelo pro biblického člověka vůbec v úvahu.

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2024) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik
(20. 6. 2024) Papež František zveřejnil dopis, který se věnoval životnímu dílu francouzského filozofa a teologa Blaise Pascala.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2024) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…