Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

4. 4. 2022, pd

Evangelizace - svědectví o víře při práci s klienty

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Evangelizace

Dobrý den,

jsem čerstvý konvertita a rád bych se vás zeptal na názor ohledně svědčení o víře v práci s klienty - studuji sociální práci a při práci s klientem bych měl být zcela neutrální.

Stejně tak, pokud se bavím s kýmkoliv v běžném životě, nikdy mu nevnucuji svou víru, naopak se snažím pochopit a plně respektovat jeho názor na svět, nanejvýš mu vysvětlit,  jak to vnímám já jako křesťan,  pokud se zeptá.

Mám ale pochyby, zda je to správné?

Svědčit o naší víře svým životem je jeho samozřejmou součástí.

Milý N,

blahopřeji Vám k daru víry. Ať se Vám daří prohlubovat Váš vztah k Bohu i Vaše chápání Božích záměrů ve vašem životě.

Rozumím Vašemu dotazu. V naší zemi se v profesním životě – pokud nejste duchovní nebo teolog – očekává respekt k názoru druhého.  Vycházíme z křesťanské víry i křesťanské morálky, ale našemu partnerovi či klientovi necháváme svobodu. Ale svědčit o naší víře svým životem je přece jeho samozřejmou součástí. Vždyť ústa mluví, čím srdce přetéká. Chce to ale znát míru. Vždyť i Marek Eben si dovolil v zábavné show StarDance citovat z evangelia a myslím, že to nikoho nepohoršilo. Ale kdyby se druzí báli se s námi dát do řeči, abychom je nepřemlouvali k víře nebo neutloukali argumenty o Boží existenci a jejích projevech, asi bychom věci víry nedělali dobrou službu.

Hlavně se nebojte. Ani o Bohu ve vhodnou chvíli promluvit, ani toho, že nejste dobrý apoštol, když jste s někým o Bohu nepromluvil. Ale mluvte s Bohem v modlitbě. A On vám pak dá vhodná slova i pro komunikaci s druhými lidmi. A dovolím si ještě dvě poznámky. Se svými dětmi je třeba o Bohu mluvit a není dobré čekat, že se snad později o něm sami něco dozví. A druhá poznámka: Je třeba si dávat pozor na to, abychom druhým nedávali najevo, že my víme, jak to je. Jednak to lidé nemají rádi a také bychom sami mohli zjistit, jak mnoho toho o Bohu ještě nevíme.
 

Kategorie otázky: Evangelizace

Témata: evangelizace

Související texty k tématu:

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“