Hříchy jsou ti odpuštěny. (Lk 5,20) - Citát z Bible na každý den

4. 10. 2021

Doplnění míry Kristových útrap

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak rozumět pojmu plná míra útrap Kristových. V jednom zpovědním zrcadle jsem našla otázku - zamysleme se, jak umrtvujeme svoje tělo, abychom doplnili, co zbývá vytrpět do plné míry útrap Kristových. Tuším, že pohled na "umrtvování" se v průběhu historie mění, jak mu rozumět dnes?
Pokud člověk žije takový běžný, docela pohodlný život, s běžnými denními starostmi, ale i spoustou radostí, stačí to?

Církev jako o živý organismus - "Kristovo tělo"

Dobrý den,
zmíněná formulace je vzata z listu Kolosanům: "Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev." (Kol 1,24)
Sv. Pavel píše tento list z vězení (v Římě). Trpí, ale dokáže se z toho i radovat, protože se tím nějak spojuje s Ježíšem v jeho utrpení (za spásu světa). Apoštol rád uvažuje i o církvi jako o živém organismu - "Kristově těle", kde sám Pán Ježíš je hlavou a my jsme částmi tohoto těla, organicky propojeni v radostech i bolestech.
Formulaci nejde vzít úplně doslova v tom smyslu, že spasitelská úloha Ježíšova nebyla dotažena do konce a je třeba něco doplnit, spíše je to v duchu věty: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě." (Lk 9,23)
Sebezápor či "umrtvování" tedy nějak k následování Krista patří. Často se příležitost naskytne sama (běžné denní starosti), jindy v tom člověk může být i sám nějak iniciativní - když se vyhýbá příležitosti ke hříchu, když si uloží (z lásky a solidarity s Kristem) v nějaké formě půst (i sám Ježíš se postil) apod.
S pozdravem P. Bouška

Kategorie otázky: Víra a život (život z víry)

Témata: nemoc, utrpení

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…