Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

4. 10. 2021

Doplnění míry Kristových útrap

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak rozumět pojmu plná míra útrap Kristových. V jednom zpovědním zrcadle jsem našla otázku - zamysleme se, jak umrtvujeme svoje tělo, abychom doplnili, co zbývá vytrpět do plné míry útrap Kristových. Tuším, že pohled na "umrtvování" se v průběhu historie mění, jak mu rozumět dnes?
Pokud člověk žije takový běžný, docela pohodlný život, s běžnými denními starostmi, ale i spoustou radostí, stačí to?

Církev jako o živý organismus - "Kristovo tělo"

Dobrý den,
zmíněná formulace je vzata z listu Kolosanům: "Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev." (Kol 1,24)
Sv. Pavel píše tento list z vězení (v Římě). Trpí, ale dokáže se z toho i radovat, protože se tím nějak spojuje s Ježíšem v jeho utrpení (za spásu světa). Apoštol rád uvažuje i o církvi jako o živém organismu - "Kristově těle", kde sám Pán Ježíš je hlavou a my jsme částmi tohoto těla, organicky propojeni v radostech i bolestech.
Formulaci nejde vzít úplně doslova v tom smyslu, že spasitelská úloha Ježíšova nebyla dotažena do konce a je třeba něco doplnit, spíše je to v duchu věty: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě." (Lk 9,23)
Sebezápor či "umrtvování" tedy nějak k následování Krista patří. Často se příležitost naskytne sama (běžné denní starosti), jindy v tom člověk může být i sám nějak iniciativní - když se vyhýbá příležitosti ke hříchu, když si uloží (z lásky a solidarity s Kristem) v nějaké formě půst (i sám Ježíš se postil) apod.
S pozdravem P. Bouška

Kategorie otázky: Víra a život (život z víry)

Témata: nemoc, utrpení

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.