Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

5. 3. 2020, MN

Celostní medicína a křesťanství - dnešní možnosti

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den, jsem katolička. Ale poslední dobou mi není jasné, jaké jsou dnešní možnosti léčby schválené Církví? V Bibli je psáno, ať důvěřujeme Lékaři, ne šarlatánům. Ale, kdo je dnes opravdu tím Lékařem?

Dnešní lékař konvenční medicíny je buďto ovlivněm mocí peněz a léčí vás pouze, pokud mu dáte dostatečný úplatek nebo je to člověk, kterého převálcoval a vycucal systém ve zdravotnictví (přesčasy, nedostatečné ohodnocení atd.) a vůbec ho nezajímáte a neposlouchá vaše skutečné problémy, často léčí pouze důsledek a nehledá příčinu nebo je to člověk, který hlava nehlava nasazuje prášky (farmaceutický business) a léčí vše jen práškama, které ale v konečném důsledku tělo ještě více oslabí (imunitu ve střevech atd...) a je to pak začarovaný kruh. Ano, studovali na to, ale..

Je mi přes 30 let, mám malé děti a vůbec zatím s lékaři nemám dobrou zkušenost, naopak nás dostali ještě do větších problémů. Až jsem se začali léčit sami pomocí bylin (sušené, čerstvé), tak jsme se konečně stabilizovali. Bůh nám dal na každou nemoc lék.

Ale stále mi vrtá hlavou, kde je tedy ten správný směr léčby. Mám okolo sebe spoustu maminek s dětmi, lidí.. co používají homeopatii a má u nich super výsledky a věří ji. Dokonce jsem se setkala i některými kněží, kteří homeopatii nezakazují (naopak, mám to požehnat a bude to O.K.) a nebo to přejdou a nevyjadřují se a tím dávají vlastně souhlas... Já ji osobně nepoužívám - je to dle mého názoru magie.

Ale, zajímaly by mě další směry, jak na to pohlíží Církev a proč ne.. nikde jsem se nedočetla o používání essenciálních olejů (ne v podobě aromalamp, ale v podobě že to namažu na chodidlo a do těla se dostane xkrát větší dávka byliny než v podobě čaje. Co jsem našla je, že EO vznikají destilací rostliny) - je to stále za Církev v pořádku?

A co třeba tkáňové soli - s homeopatií prý nemají nic společného, objevil je biochemik, kdy prý tělo potřebuje každý den určitou dávku a tyto tkáňové soli jsou v podobě prášků, které se vycucají - jsou s nim prý také výborné výsledky. Logicky v dnešní době chybí člověku mnoho důležitých vitaminů a minerálů z důvodu chudé stravy.. a nebo prostě podmínek, kdy se všechno cpe chemií po zvířata až rostliny (pšenice atd..), chemií se stříká, v různých přípravcích jsou také chemické složky, které nemají co dělat v lidském organismu.. je toto stále normální? Pokud začnu jíst zdravě.. pak už mě začnou zase nazývat fanatickou makrobiotičkou nebo že strava mi zatemnila mozek a řeším jen stravu.. Ale naopak, když začnete jíst zdravě (tím myslím opravdové jídlo, ne žádné průmyslově zpracované potraviny a různé náhražky a nemyslím tím nějaké jing a jang, ale prostě kupovat kvalitní maso a rostliny), tak se vám uleví a vaše imunita začne fungovat. Přeci Bůh stvořil člověka a i stvořil potraviny (rostliny, zvířata), abychom je jedli.. a tělo z nich bere přeci potřebné živiny pro svoje fungování.

Kde je ta hranice? Mám v tomto mnoho otazníků..

Logicky mi z toho vyplývá, že Bůh stvořil dokonalého člověka, kterého velmi dobře promyslel a věděl a ví, co dělá. :-) Proč tedy jsme přestali důvěřovat našemu tělu ve spojení s Bohem? Dnešní klasický lékař vám o Bohu přeci nic nepoví.. Podle mě by měla Církev (resp. kněží) fungovat ve spojení s Lékařem? Ale to není..

Je někde popsáno a vysvětleno, jak a k čemu se Církev staví - myslím dnešní směry: homeopatie, essenciální oleje, biorezonance, tkáňové soli, TČM, jóga atd. Vše z toho moji lidé v okolí používají, ačkoliv jsou věřící.. a nepřijde jim na tom nic divného.

Dokonce jsem i slyšela jeden názor, že to hledali a že to Církev nezakázala (šlo o homeopatii). Každý den nemoc a používání homeo odevzdávají Bohu a stále homeo používají.. Vím, Bůh dokáže přetvořit Zlo ještě ve větší Dobro.. Ale je tu právě to okolí, které takové pak sleduje a říká si, tak to zkusím taky a je to vlastně nekonečný se nabalující řetězec.. . A to mi v dnešní době přijde velké šíření Zla, pokud Církev mlčí a lidé tím pádem tápou, vlastně mezi ně patřím i já. :-) Nerada bych se zapletla do zlých sil.. ale v mém okolí kněží v tomto mlčí a nevědí... Nechci házet vinu na kněze, to rozhodně ne.. spíš mi přijde, že je tu nedostatečná informovanost věřících v těchto silně se rozrůstajících se alternativních směrech... Děkuji za vaši odpověď.

Je logické, že toužíte po kvalitní péči a zdravém přístupu k životu

Vážená paní…, děkujeme za obsáhlý dotaz. Zkusím postupně otevřít jednotlivá témata.

Nejprve reaguji na obecnou skutečnost. Medicína, jak ji dnes běžně potkáváme v ČR, je velkou aplikovanou vědeckou disciplínou. Ale stále v ní hraje velkou roli lidský faktor. Jako současná vědecká disciplína vyučovaná v ČR nerespektuje to, co by mělo jakýkoli duchovní rozměr a jen velmi opatrně se otevírá otázkám duševním (psychologie). Je to zřejmě důsledek mnoha desítek let ateistického pohledu na vědu. Navíc se u nás připojilo to, že naši lékaři jsou skvěle zaplaceni jinde, a tak často zůstávají staří, ti, kteří se jinde neuchytí, anebo čerství absolventi či cizinci. Samozřejmě na odborných pracovištích odborníci jsou… Ale není těžké minout kvalitního lékaře. Na druhou stranu je ale třeba říci, že zdravotnictví u nás patří mezi vůbec nejlepší síť, tedy lepší než v mnoha zemích EU, natož jinde včetně USA! V těchto zemích jsou skvělá soukromá centra, ale zdarma dostupný systém funguje často mnohem omezeněji než u nás.

V situaci rodiče s malými dětmi je zcela logické, že toužíte po kvalitní péči a zdravém přístupu k životu. Bohužel zde ale narážíme na smutný předpoklad. Současná úroveň znalostí o fungování těla resp. vůbec fyziky a biologie už umí odpovědět např. 30 % jevů. Tedy sami lékaři mnoho věcí prostě neví a už vůbec neumí léčit. Buďme ale spravedliví! Srovnejme statistiku úmrtnosti před rokem 1900 a dnes (http://www.demografie.info/?cz_umrtnosthistorie ač jsou v článku chyby, k základní orientaci stačí). Tehdy lidé žili bez vlivu chemie na potraviny a jen s malou ekologickou zátěží. Z řečeného plyne, že chemie stále významně pomáhá ke zkvalitnění života. Jeden příklad za všechny: V chemicky neošetřené zelenině zůstává velké množství zárodků plísní, které jinak chemie odstraní. Řada z těchto zárodků je pro zdraví škodlivá či ohrožující. Tedy otázkou je, která zelenina je lepší… Podobná diskuse je dnes ohledně očkování dětí. Ti, kdo neočkují proti závažným dětským nemocem, vracejí do naší země smrtelné nemoci, proti kterým téměř není obrany…Jak se staví církev k formám alternativní medicíny?

Jde o velkou otázku. Církev už z principu nemůže každou metodu či postup analyzovat. Proto je církev opatrná k soudům. Navíc v průběhu času se některé metody vyvíjejí a mění.
Bylinky… Ne nadarmo užívali naši předkové bylin a řada farmak byliny využívá! Tedy v principu jde o dobrou cestu. Ale nezapomeňme, že naše tělo je často schopné samo vytvořit protilátky a ubránit se velkému množství nemocí!
Homeopatie, tkáňové soli … Zde je třeba zdravého rozumu. Základní otázka je princip, na kterém ta která metoda staví. Proč to má fungovat. Např. u tkáňové (Shüsslerovy, biochemické) soli. Na webu http://zeleny-andel.cz/cz/tkanove-soli se píše: „Přestože tyto látky získáváme přirozeně z potravy, při současném stylu života, kdy podléháme stresu, nezdravým návykům apod., může v těle docházet k jejich nedostatku. Nedostatečný příjem se pak projeví narušením rovnováhy a nakonec i zdravotními problémy, jejichž symptomy se začnou objevovat v důsledku úbytku některého z minerálů.“ Zjevně autor zastiňuje, že také existuje opak, tedy jejich přebytek a to v některých situacích je pro organizmus mnohem větší zátěž. Jak to poznáme? Jedině kvalitním vyšetřením a přesným dávkováním té které látky. Bez pomoci medicíny jde o hazard. Pokud člověk není nemocný a jí běžnou stravu, tělo tyto látky získává.

 

Homeopatie

Podobně homeopatie, která tvrdí, že léčí tím, že nulovou koncentrací (v užívané látce není nic) je schopna něco ovlivnit. Jde o fyzikální nesmysl, tedy otevřenou lež. Pokud tedy něco v látce působí, pak tam musí být jiná účinná látka. Proč ji ale výrobce tají? A jde o látku zdravou? Může jít též o podvod, který výborně vydělává ale i nebezpečný hazard s krátkodobým účinkem a osudovými důsledky... Existuje známý placebo efekt, který stojí na psychologii pocitu pomoci. A ten stále, po staletí funguje výborně. Anebo o duchovní vliv a pak jsme daleko za hranicí fyziky.

 

Biorezonance

Biorezonance je také povedená věc. Dnešní vědecké poznání dospělo k tomu, že umíme popsat chování mikrosvěta (atomů a malých částic), kde se objevuje fenomén kvantování (tedy velký vliv náhody). Skutečně platí, že mnoho částic reaguje či dokonce generuje nějakou formu elektromagnetického vlnění. Vedle toho umíme popsat chování planet a makrokosmu díky také již ověřené teorii relativity. Ale tyto ověřené teorie spolu nefungují, vzájemně se vylučují a lidstvo dosud neví proč. Jedna z možných odpovědí, která ovšem nebyla dosud ověřena, mluví o tom, že celý svět je složen z nepatrného vlnění, které je podobné strunám (teorie strun). Zatímco vědci tápou, někdo už vydělává peníze na tom, že vylaďuje vlnění v našem těle. Ve skutečnosti, pokud každá buňka či dokonce částice v těle vydává vlnění, jde o zdroj cca 100 000 000 000 000 zářičů! To bude velmi obtížné vyhodnotit, natož jakkoli vyladit.


Esenciální oleje...

Pokud jsou získány extrahováním rostlinných látek, pak mohou mít vhodný účinek, podobně jako čaje. Míra jejich efektu je velmi odlišná v různých situacích a není snadné posoudit, kdy jsou účinné a kdy nikoli. Sami o sobě ale mohou působit léčivě a užívá se jich po staletí. Jejich efekt ale nelze zobecnit na všechny nemoci. Myslím, že v určitých případech mohou být velmi účinné.


Kde je ta hranice?

Obávám se, že teprve nyní lze otevřít skutečné duchovní téma. A tím je pojem jistoty. Toužíme po jistotě v otázkách zajištění, budoucnosti, zdraví… Jenže ve světě, ve kterém žijeme, neexistuje vůbec žádná jistota, pouze pravděpodobnost. Ten, kdo slibuje jistotu, je buď lhář anebo má Boží moc. Podle mého názoru jsme zodpovědní za to, že používáme zdravý selský rozum. Platí, že Bůh neužívá zlo, aby prosadil dobro. Teprve tam, kde se zlo usadilo a kde zbořilo Bohem postavené dílo, tam Bůh zasáhne a zlo obrací v dobro. Z toho plyne, že pozvat Zlo, abychom dosáhli dobra, je vždy zvrácenou cestou, která odporuje Písmu i Božímu záměru. Ale i v takovém případě není Bůh bezradný.

 

Kněz anebo lékař?

Vztah kněze a lékaře je dobré oddělit. Pokud ten, kdo léčí, vstupuje do duchovní oblasti, je to vždy podezřelé a s velkou pravděpodobností jde o šarlatána. Pokud kněz léčí a není vystudovaný lékař, je to také šarlatánství. Víra nás učí, že o zdraví je třeba prosit, existuje přímluvná modlitba, kdy prosíme za uzdravení nemocného. Dokonce ve zvláštním případě jde o svátost. To je ale modlitba, duchovní konání, nikoli léčení. Souhlasím, že by lékař měl respektovat duchovní postoj člověka a stejně kněz by měl respektovat otázky lékařské.Literatura

Co se týká literatury, jde o dvě roviny. Je řada publikací popisujících současný svět religionistiky, kam alternativní medicína patří. Zde by snad šlo odkázat na stránky sdružení Sysifos sisyfos.cz či odborný časopis Dingir http://dingir.cz/. Druhou rovinou jsou dokumenty oficiální církve, tedy vydávané s velkou a závaznou autoritou. K těmto druhým mohu doporučit např. Ježíš Kristus, nositel živé vody, vydané papežskou radou pro mezináboženský dialog, u nás vydala ČBK 2003.

Vážená paní…, jde o velké množství témat, která nelze vložit do jednoduché odpovědi. Velmi ale apeluji, abyste nevěřila rychlým a snadným návodům, kterých běhá po internetu neuvěřitelné množství. Jak lze parafrázovat jedno přísloví: Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit „snadná“ řešení.

Ve velké úctě

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“