Jdi a zvěstuj Boží království! (Lk 9,60) - Citát z Bible na každý den

29. 8. 2019, peb

Boží lásku hledám marně již několik let... Kde je ten milující objímající Bůh?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Dobrý den,
občas se setkávám s radami odevzdat své trápení Bohu, který je nám nablízku svou láskou, pomocí... Moc by mě zajímalo, jak se to dělá? Jak cítit jeho lásku, když je neviditelný a nepoznatelný...?   Je mi často smutno, někdy sdělitelně, někdy nesdělitelně...ale když je mi smutno, tak tehdy nejvíc mám pocit, že je Bůh daleko předaleko a jsem mu lhostejná. Moc toužím, aby mě v tu chvíli Bůh nějak "objal", přijal, ale ono nic. Prostor mu dávám, jak jen umím. Kde teda je, když má být pořád připravený se s námi setkat? Co dělám špatně? Moc mě zraňují a rozesmutňují takovéhle rady, které mi k tomu mému trápení ještě dávají za vinu, že nedokážu vnímat Boha. Proč Bůh dává svou lásku najevo jenom duchovně pokročilým lidem a na nás obyčejné zapomíná? Někdy mi přijde křesťanství vlastně hrozně depresivní, inzeruje všudypřítomnou a nekonečnou Boží lásku, naláká lidi, a přitom já tu Boží lásku hledám už několik let marně. Víc a víc mi to připadá jen jako prázdná slova....
 

Trvalá radost z Boží blízkosti je ještě záležitostí budoucnosti

Dobrý den,
duchovně pokročilí lidé, o nichž se zmiňujete, leckdy těch smutků, pochybností a opuštěnosti měli právě víc než ostatní, ale z lásky k  Bohu a v naději na věci budoucí je ochotně snášeli (např. Matka Tereza). My obyčejní věřící potřebujeme mnohem více i nějakou útěchu. Nechme však na Pánu Bohu, kdy nám ji poskytne. Na chvíle, kdy jsme radost z víry prožili, ale nezapomínejme, jsou pro nás důležitými mezníky v životě a předchutí toho, co pro nás Bůh má ještě připravené. Tak jako tomu bylo u apoštolů, když je Ježíš zavedl na horu Proměnění a ukázal se jim ve své slávě. Bylo jim tam dobře a nechtělo se jim zpátky, ale vrátit se bylo nezbytné. Trvalá radost z Boží blízkosti byla v tu chvíli ještě záležitostí budoucnosti.

Svá trápení můžeme prožívat v jakési solidaritě s Ježíšem, který toho hodně vytrpěl pro nás, brát kříž, tak jako ho přijal On.  Je-li řeč o smutku, Pánu Ježíši bylo hodně úzko v Getsemanské zahradě. Proč si ve svém smutku nevzít obzvlášť k srdci jeho výzvu z této epizody: "Zůstaňte zde a bděte se mnou"? Na kříži pak mj. prožil i pocit naprosté opuštěnosti ("Bože můj, proč jsi mě opustil?").

Je-li člověk ochotný prožít svá trápení a svoje smutky v takovéto solidaritě s Pánem Ježíšem, stává se to určitým předpokladem k tomu, aby se ho jindy (ale ne na povel) mohla naopak dotknout i radost z evangelia, jeho příslibů a naděje. 

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Související texty k tématu:

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....