Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

3. 9. 2021, efu

Bible a předmanželský sex

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita předmanželská

Dobrý den,

s přítelkyní se velmi milujeme a chtěli bychom se vzít. Ale taktéž cítíme, že bychom si chtěli vyznat lásku v podobě sexu.
Tato oblast je pro nás velmi důležitá, ale v oblasti církve nejsem schopen nalézt uspokojivé informace.
Postoj církve je k tomuto předmanželskému aktu odmítavý. Ale nikde nemohu najít jasné důvody, proč tomu tak je.
Prostudoval jsem Bibli, ale nenašel jsem žádnou zmínku, která by něco takového, byť jen náznakem, zmínila a sex před svatbou nedoporučovala. Stejně tak nic o antikoncepci a přerušované souloži.
Na vašich stránkách jsem našel stejný dotaz, ale s vysvětlením, že "Pohlavní styk je způsob komunikace, který vyjadřuje totéž co manželský slib". Kde v Bibli najdu, že takto to vidí i Bůh?
Našel jsem tam pouze zmínky o cizoložství. V případě, že se na tomto shodneme, stále nejsem schopen najít nic, co by v Bibli ukazovalo, že je to špatné.

Když si ale hodlám v budoucnu vzít stejného člověka, jak by to mohl být hřích?

Snažím se vycházet z Bible, ne toho, co ustanovili lidé.

Závaznost, nerozlučitelnost a definitivnost. Bible to vyjadřuje lapidárně: ti dva se stávají jedním tělem

Milý ...
především je skvělé, že o tom vůbec přemýšlíte a že jste ochotni podřídit tuto oblast Bohu. Je smutné, že dnes většina věřících, jmenovitě katolíků, buď učení církve vůbec nezná – protože ani mnozí kněží při přípravě na manželství se dnes neodvažují o tomto problému mluvit, aby své ovečky „neodradili“ nebo nad ním mávnou rukou jako nad starým církevním harampádím. Přitom učení církve o předmanželské čistotě je jedním z nejkrásnějších plodů jejího učení, dokonce bych řekla, že je to vysoká mystika!

Píšete, že odpověď hledáte v Bibli, protože Vás nezajímá to, co ustanovili lidé. Bible bez učení církve je ale dost vratká základna, protože v Bibli čte každý člověk něco jiného a chápe to jinak – pokud ji čte sám, bez Ducha svatého, který byl dán apoštolům – a ti ho předali dalším – aby rozuměli Písmu. Nástupci apoštolů až do dnešních dnů jsou nositelé Ducha svatého, který jim umožňuje chápat Písmo v celku, spojitě, a rozvíjet to, co je v něm jako v semeni nebo jako v poupěti. Dokonce můžeme říct, že učení církve (neboli tradice) tu bylo dřív než Písmo, protože až církev určila, co patří do křesťanské Bible.

Učení církve je velmi různorodé a má také různou míru závaznosti. Ale zrovna ty otázky, které kladete Vy, patří k těm nejjasnějším, protože vyplývají nejen z Písma, ale dokonce i ze samotné lidské přirozenosti. Je pravda, že dnes se už za „přirozené“ považuje kdeco, takže to, k čemu dřív lidem dřív stačil zdravý selský rozum, teď musíme držet a obhajovat „vírou“. A ta nám připomíná dva základní principy, na kterých stojí odpovědi na Vaše otázky:

1) Spojení muže a ženy v sexuálním aktu je něčím jedinečným, co povznáší jejich vztah na novou úroveň: k ní patří závaznost, nerozlučitelnost a definitivnost. Bible to vyjadřuje lapidárně: ti dva se stávají jedním tělem. Nelze být jedním tělem s jedním a pak s druhým a pak třetím – buď tedy snížíme sex na nelidskou úroveň (ne na zvířecí, ale ještě níž, protože zvířatům jde o to podstatné, o rozmnožování), anebo ho vezmeme vážně, nejen s jeho „živočišným“ právem na rozmnožování a „specificky lidským“ nárokem na hlubokou a vnitřní jednotu těch dvou: a pak je logické, že vyžaduje trvalost. A zde je důvod, proč církev požaduje PŘED sexuálním spojením slib lásky, věrnosti, výlučnosti a trvalosti svazku a ochotné přijetí potomstva – neboli slib manželství. Jestliže tedy člověk bere sex v jeho nejvlastnějším účelu a kráse, a ne jen jako zábavu a potěšení, pak nemusí být ani věřící na to, aby chápal, že patří jen do manželství a že k němu nutně patří otevřenost dětem.

2) Život je obrovský dar, jímž nevládneme my, ale Bůh. To je princip, který najdeme v Bibli bezmála na každé stránce, takže ani nemusí být explicitně vyjádřen. Takže myslet si, že můžeme disponovat životem a určovat, kdy a kdo bude žít a kdo ne (zvláště když už žije), to je velice nebezpečný postoj, který ve svém důsledku vede také k eutanázii, k různým genocidám, k Hitlerovi... Samozřejmě v případě početí můžeme debatovat nad mnoha věcmi:

a) jestli samo plánování potomstva je špatné (to určitě ne, to je v přírodě všude, ale je potřeba používat takové metody, aby nedocházelo k usmrcení již započatého života – to znamená buď prostě a jednoduše sexuální abstinence; anebo neabortivní metody antikoncepce s tím rizikem, že Pán života bude zrovna jiného názoru a přesto život našemu potomkovi dá, a pak je třeba ho přijmout s veškerou vděčností a láskou, i kdyby se nám to sebevíc „nehodilo“).

b) kdy vlastně vzniká život – a tady církev s velkou jistotou tvrdí, že život začíná v okamžiku spojení vajíčka a spermie. Z čehož plyne, že každá abortivní antikoncepce je „vražda“. Tento názor sice není stoprocentní, ale i kdyby tady bylo jen jedno procento nebezpečí, že svým jednáním někoho zabiji, musím se tohoto jednání vzdát.


Takže jak přišli křesťané na to, že se předmanželský sex a antikoncepce nelíbí Bohu? Jednoduše tak, že Boha považují za toho, kdo dává všemu život, kdo stvořil člověka a dal zákonitosti jeho přirozenosti. Kdo mu dal něco, co nedal žádnému jinému tvorovi na zemi: poznání a lásku, které proměňují všechny „banální“ věci (jako třeba sex) v něco velmi krásného a odpovědného – v něco, co má svůj cíl v Bohu.

Přeji Vám, abyste tuto odpovědnost pochopili a zahlédli v ní nebeskou krásu.
 

Kategorie otázky: Sexualita předmanželská

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“