Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

29. 11. 2023

Otázky a odpovědi na webu vira.cz - jak tento systém funguje?

Navigace: Katalog dotazů > Služby webu vira.cz

Služba "Otázky a odpovědi", resp. "Linka víry" je součástí projektů vira.cz Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. Obsahuje vysvětlení některých prvků křesťanské víry a životního stylu ve formě otázek a odpovědí. Zodpovězené otázky jsou přehledně řazeny do rubrik. Na vaše otázky odpovídají naši odborní spolupracovníci.

Podrobnější informace o tomto projektu

 • Tato služba je součástí projektů vira.cz, které provozuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.
 • Pokud si kladete nějakou otázku v oblasti víry a života z víry, můžete se nás zeptat. Popřípadě se nejdříve můžete pokusit vyhledat odpovědi na podobné a již zodpovězené otázky uložené v našem systému. - Vaše dotazy přeposíláme našim spolupracovníkům. Volbu odpovídajícího provádíme podle charakteru dotazu.
 • Odpovědi na otázky respondentů se naši spolupracovníci snaží formulovat tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu okruhu čtenářů. V odpovědích upřednostňujeme zjednodušenou terminilogii. Odpovědi tedy nejsou přísně odborným výkladem či vědeckým pojednáním na dané téma.
 • Odpovědi zasíláme přibližně do jednoho týdne (termín vyřízení se řídí složitostí dotazu a vytížeností našich spolupracovníků). Prosíme proto o trpělivost. 

Některé odpovědi následně zveřejňujeme (za těchto podmínek):

 • Ve zveřejněných dotazech a odpovědích jsou prováděny redakční úpravy, které texty zcela anonymizují. Případná podobnost je proto čistě náhodná (a ev. způsobená i tím, že popisované případy se vyskytují obecně častěji...). Vyhrazujeme právo podle našeho uvážení odpověď nezveřejnit, přestože nám poskytnete souhlas ke zveřejnění.
 • Při zveřejňování dotazů zpravidla neopravujeme překlepy a gramatické chyby v dotaze. Taktéž odpovědi neprocházejí jazykovými korekturami.
 • Ve zveřejněných dotazech a odpovědích jsou zpravidla vypuštěny pozdravy, osobní oslovení a věty zdvořilostního charakteru. Zpravidla je tak zveřejněno jen "věcné" jádro odpovědi, čímž se ale často ztrácí osobní rozměr odpovědi...
 • Pokud vyjádříte nesouhlas se zveřejněním, samozřejmě ho budeme respektovat a dotaz (ani anonymizovaný) nezveřejníme. 

Na jaké otázky ne/odpovídáme

 • Odpovídáme na veškeré smysluplné otázky, které se týkají života z víry, křesťanské víry a příbuzných oborů.
 • Není ale v našich možnostech vypracovávat studentům referáty, seminární práce a domácí úkoly do školy. Bohužel nemůžeme reagovat ani na (hromadné) ankety, dotazníky apod.
 • Nezaručujeme odpověď na e-maily, které jsou zjevně rozeslány hromadně nebo mají charakter obchodní nabídky.
 • Nemůžeme reagovat na e-maily, které mají charakter veřejného prohlášení, anebo „otevřeného dopisu nějaké osobě“ a nám jsou zasílány v kopii.
 • Nemůžeme reagovat na dotazy s požadavkem o vypracování alnylýzy na různá témata...
 • Není bohužel v našich možnostech obesílat farní matriky s žádostí o křestní list. 

Diskrétnost, anonymita a ochrana soukromí

Dotazy osobního charakteru, které k nám přicházejí, považujeme za důvěrné a tak s nimi i zacházíme. Protože ale podstata internetu v některých případech umožňuje případnému útočníkovi zjistit více osobních informací, doporučujeme, abyste se na nás s dotazy osobnějšího charakteru obraceli raději pod pseudonymem, popřípadě skrze alternativní e-mailovou schránku, kterou si lze dnes jednoduše zařídit zdarma. Dále doporučujeme udržovat přístupové údaje k vaší e-mailové schránce v tajnosti, používat bezpečná hesla, případně vymazat váš dotaz a naši odpověď ze složky s odeslanou či přijatou poštou.

Ochrana Vašich osobních údajů naší prioritou, přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste při kladení dotazu uváděli alespoň některé základní údajů o své osobě a životní situaci. Tyto informace odpovídajícímu usnadní vhled do Vaší situace a lepší zacílení odpovědi. Dotaz stejného znění může totiž položit žák ZŠ i muž středního věku. Je naším přáním, aby odpovědi byly co nejvíce šité na míru. 

Odbornější vysvětlení: Na zabezpečení dat nám velmi záleží a věnujeme mu mimořádnou pozornost, přesto však existuje teoretické riziko úniku citlivých informací. Takovým pokusům každodenně čelí bankovní instituce, webové portály a další servery s databázemi osobních dat, nás nevyjímaje. K úniku citlivých informací může dojít kdekoliv na cestě mezi vámi a námi, např. odhalením hesla vaší e-mailové schránky, zachycením datových paketů na síti při nezabezpečeném odesílání e-mailu nebo např. z důvodu možné bezpečnostní chyby v operačním systému mailového serveru. Proto ve vlastním zájmu neuvádějte více osobních dat, než je potřeba ke správnému pochopení vašeho dotazu.

Od kdy tento projekt funguje?

Tento projekt vychází ze služby bývalého Misijního centra sv. Michaela, které cca v roce 1998 spustilo mailovou možnost komunikovat o věcech víry... Na webu vira.cz tento projekt funguje od roku 2002. Do databáze průběžně doplňujeme nové otázky a odpovědi. 

Adresář krizových psychosociálních služeb v ČR

Adresář krizových psychosociálních služeb v ČR. Adresář slouží laické i odborné veřejnosti k vyhledávání organizací, které v jisté míře poskytují krizové intervenční služby.

Jiná dostupná forma při hledání víry a Boha: www.HledamBoha.cz

Pokud byste o hledání víry a Boha chtěli komunikovat krok za krokem s osobním online průvodcem, můžete využít služby křesťanského webu HledámBoha.cz

 • Získejte svého vlastního průvodce křesťanskou vírou. Někoho, kdo vám pomůže odpovědět si na otázky vašeho života a prozkoumat otázky ohledně víry Boha a Ježíše Krista. Bezplatně, anonymně a vaším tempem. Nebuďte na velké otázky života sami! 
 • Můžete se také přihlásit do online kurzu. Zdarma můžete projít otázky týkající se křesťanské víry a smyslu života. Účastník kurzu má k dispozici tzv. e-kouče, který jej provede kurzem a jehož se může na cokoliv během kurzu zeptat. 

 

 

Kategorie otázky: Služby webu vira.cz

Témata: vira.cz
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.