Domácí obřady, modlitby, liturgie ...

Slovo liturgie (pocházející z řeckého slova „leiturgia“: veřejná služba) znamená v dnešním jazyce bohoslužbu, veřejné modlitební shromáždění církve. Jak ale prožívat společné modlitby v současném období, kdy není možno se setkávat společně k modlitbě, v čase bez liturgie?

Modlitba breviáře, adorace a přijímání mimo mši - video jak prožívat liturgii v čase bez liturgie

Liturgie v rodině - video o rodinné bohoslužbě

Duchovní přijímání (přijímání mimo mši)