Běda těm, kdo myslí na nepravost. (Mich 2,1) - Citát z Bible na každý den

Katalog

Navigace: Katalog > ŽIVOT Z VÍRY > hřích

Co je to hřích? Trefa vedle... - Porušení a poškození vztahu, trefa vedle... Podle Marka Orko Váchy
Hřích - Vědomí viny v současné společnosti. (Kolektiv autorů)
Hřích - slovo patřící do středověku ?! - Slovo hřích dnes pro mnohé lidi nemá žádný obsah.
Téma hřích - v rejstříku webu vira.cz
Uzdravující pád do hříchu - Pyšný člověk se může uzdravit jen tehdy, když když utrpí mravní porážku. (A. Grün)
Změna, anebo proměna? - V křesťanském životě nejde v první řadě o to, abychom byli silní.

Aby bílá byla bílá - Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová "
Biblické texty pro různé životní příležitosti - Souřadnice biblických textů
Blokování modlitby za osvobození - Trvalá účinnost modlitby. Z knihy "Uzdravení rodových kořenů" (Kenneth McAll)
Boháč neprochází - Co je mým bohatstvím? Z knihy "Cesty světla" (Chiara Lubichová)
Bohoslužba za uzdravení - Prosby zarozvázání z moci zlého, za odpuštění a za vstoupení Ježíše do života zesnulého. Z knihy "Uzdravení rodových kořenů" (Kenneth McAll)
Bůh je pro nás - Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Bůh přece ospravedlnil ... Řím 8, 31 a násl. (P. Aleš Opatrný)
Cílem pokory je láska - která zahání veškerou úzkost, vlídnost a dobrota. Z knihy Spiritualita zdola (A. Grün)
Církev jako vychovatelka k pokání - Nová lidská citlivost. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Církev v křesťanově životě smíření - Smíření - výzva, která vyžaduje, abychom konkrétním způsobem vyjádřili svou odpověď. (Kolektiv autorů)
Člověk by si zoufal, kdyby... - Z knihy "Cesty světla" (Chiara Lubichová)
Dědičný hřích a karma - Z knihy Reinkarnace (R. Hummel)
Děláme vše špatně ?! - aneb Postní doba a její smysl
Doba ledová ve vztazích? - Nikoho nezraňovat je pouze jedna stránka věci. Z knihy "O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou"
Dva lotři těchto dnů, - aneb vrazi faráře Kubíčka před soudem v předvelikonočním týdnu. Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová"
Hladový nevěří sytému... - V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta a dal se pokřtít od Jana v Jordáně ... (srov. Mk 1,6b-11)
Hřích podle dnešní teologie - Aspekty hříchu. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích s pokorou je lepší než ctnost bez pokory - Pokora mě otvírá pro Boha, bez ní mě hřích může přivést ke kapitulaci. (A. Grün)
Hřích světa a kající církev - Křesťan - hříšník i kajícník, nakolik je členem církve. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích v bibli - Velmi konkrétní skutečnost. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích v rozměru naděje - (Kolektiv autorů)
Humor a pokora v křesťanském životě - Z knihy Spiritualita zdola (A.Grün)
Iluze o vlastní spravedlnosti - Obranné mechanismy nám brání být pravdiví k sobě samým. Z knihy "Život v usmíření" (Amedeo Cencini)
Je možné se změnit a obrátit? - V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to,abychom byli silní. (IM)
Ježíš Kristus - Jahve je záchrana, Bůh zachraňuje.
Ježíš volí právě Šimona - Bible nám nikdy před oči nestaví dokonalé a bezvadné lidi. (A. Grün)
Jistota spasení ? - Může si být křesťan opravdu jist tím, že je a bude spasen? (David Vopřada)
Kalich, který přetéká - Ve znamení krve. Z knihy "Křížová cesta" (Roy Hession)
Kameny odsouzení - „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem.“ (Jan 8,7)
Kde je třeba bojovat - Kristus přemohl ďábla. Z knihy "Ukřižovaný Kristus" (Raniero Cantalamessa)
Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy ... - Křesťané mnohdy vnímají ze své víry řadu vedlejších věcí. (srv. 1 Pt 3,18-22) (P. Aleš Opatrný)
Křížová cesta - Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru. (Roy Hession)
Láska k sobě samému - krok na cestě obrácení. (J. Augustyn)
Láska uzdravuje - Anorexie, bulimie, přílišné očekkávání od sexu. (Anselm Grün)
Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2K 3,6) - Z knihy "Sedm pravidel pro četbu bible" (Jakob Kremer)
Milosrdenství chci, a ne oběť - Vlastní silou splnit všechny Boží příkazy? (A. Grün)
Mystika hříchu a svatá Terezie - Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Naše opravdová úroveň - Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou ... (Ef 2,4-10). (Aleš Opatrný)
Návrat k postu - Oslovující výběr z knihy Půst. (Anselm Grün)
Nesmíření a strach - Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)
O květinách a kompostu - Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. (Buddha). Z knihy "O radostech lidské duše (Max Kašparů)
Obrácení křesťana - Neustálé obrácení- radost. Z knihy "Obrácení" (Kolektiv autorů)
Odpuštění - láska, která přesahuje spravedlnost - (Amedeo Cencini)
Odpuštění otevírá nové možnosti - Když Štěpána kamenovali, on se modlil: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” ... (Sk 7,55 a násl.)
Ohlášená neohlášená inventura - Přejeme si šťastný a veselý Nový rok, avšak netušíme, co nás v něm čeká. Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová"
Pokání a kajícník: zmínky v Písmu - Hřích a obrácení od hříchu. Z knihy "Pokání, kajícnost, kajícník".
Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém? - "Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost ... (srv. Sir 3, 18.28)
Pokud nechápeme, co je hřích, - nejsme schopni obrácení ... (Aleš Opatrný)
Před útokem - Z knihy "Plná slávy" (Bruce Mashall)
Síla a slabost před Bohem - V Bibli říká Bůh: „Stačí ti moje milost.“ Co to znamená? (A. Grün)
Svátostné smíření - Z knihy Pokání kajícnost, kajícník.
Zlomení vlastního já - Pokud má naše já svou moc, nemůže Bůh s námi učinit mnoho. Z knihy "Křížová cesta" (Roy Hession)
Ztráta smyslu pro hřích - Vědomí viny se v mnohém změnilo. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)

Další texty k tématu v rubrice katalogu Obrácení, uzdravení -
Další texty k tématu v rubrice katalogu Odpuštění, smíření -
Heslo Hřích ve Slovníku spirituality -
Heslo hřích na webu pastorace.cz -
Heslo Hřích v iEncyklopedii.cz -
Heslo Hřích v Katechismu -
Literatura na téma odpuštění -
Obsáhlý soubor textů odpuštění na webu pastorace.cz -
Odpuštění na webu katechismus.cz -
Otázky a odpovědi - našich čtenářů k tématu "Obrácení, hřích"

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…