Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51) - Citát z Bible na každý den

Katalog

Navigace: Katalog > ŽIVOT Z VÍRY > hřích

Co je to hřích? Trefa vedle... - Porušení a poškození vztahu, trefa vedle... Podle Marka Orko Váchy
Hřích - Vědomí viny v současné společnosti. (Kolektiv autorů)
Hřích - slovo patřící do středověku ?! - Slovo hřích dnes pro mnohé lidi nemá žádný obsah.
Téma hřích - v rejstříku webu vira.cz
Uzdravující pád do hříchu - Pyšný člověk se může uzdravit jen tehdy, když když utrpí mravní porážku. (A. Grün)
Změna, anebo proměna? - V křesťanském životě nejde v první řadě o to, abychom byli silní.

Aby bílá byla bílá - Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová "
Biblické texty pro různé životní příležitosti - Souřadnice biblických textů
Blokování modlitby za osvobození - Trvalá účinnost modlitby. Z knihy "Uzdravení rodových kořenů" (Kenneth McAll)
Boháč neprochází - Co je mým bohatstvím? Z knihy "Cesty světla" (Chiara Lubichová)
Bohoslužba za uzdravení - Prosby zarozvázání z moci zlého, za odpuštění a za vstoupení Ježíše do života zesnulého. Z knihy "Uzdravení rodových kořenů" (Kenneth McAll)
Bůh je pro nás - Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Bůh přece ospravedlnil ... Řím 8, 31 a násl. (P. Aleš Opatrný)
Cílem pokory je láska - která zahání veškerou úzkost, vlídnost a dobrota. Z knihy Spiritualita zdola (A. Grün)
Církev jako vychovatelka k pokání - Nová lidská citlivost. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Církev v křesťanově životě smíření - Smíření - výzva, která vyžaduje, abychom konkrétním způsobem vyjádřili svou odpověď. (Kolektiv autorů)
Člověk by si zoufal, kdyby... - Z knihy "Cesty světla" (Chiara Lubichová)
Dědičný hřích a karma - Z knihy Reinkarnace (R. Hummel)
Děláme vše špatně ?! - aneb Postní doba a její smysl
Doba ledová ve vztazích? - Nikoho nezraňovat je pouze jedna stránka věci. Z knihy "O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou"
Dva lotři těchto dnů, - aneb vrazi faráře Kubíčka před soudem v předvelikonočním týdnu. Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová"
Hladový nevěří sytému... - V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta a dal se pokřtít od Jana v Jordáně ... (srov. Mk 1,6b-11)
Hřích podle dnešní teologie - Aspekty hříchu. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích s pokorou je lepší než ctnost bez pokory - Pokora mě otvírá pro Boha, bez ní mě hřích může přivést ke kapitulaci. (A. Grün)
Hřích světa a kající církev - Křesťan - hříšník i kajícník, nakolik je členem církve. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích v bibli - Velmi konkrétní skutečnost. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Hřích v rozměru naděje - (Kolektiv autorů)
Humor a pokora v křesťanském životě - Z knihy Spiritualita zdola (A.Grün)
Iluze o vlastní spravedlnosti - Obranné mechanismy nám brání být pravdiví k sobě samým. Z knihy "Život v usmíření" (Amedeo Cencini)
Je možné se změnit a obrátit? - V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to,abychom byli silní. (IM)
Ježíš Kristus - Jahve je záchrana, Bůh zachraňuje.
Ježíš volí právě Šimona - Bible nám nikdy před oči nestaví dokonalé a bezvadné lidi. (A. Grün)
Jistota spasení ? - Může si být křesťan opravdu jist tím, že je a bude spasen? (David Vopřada)
Kalich, který přetéká - Ve znamení krve. Z knihy "Křížová cesta" (Roy Hession)
Kameny odsouzení - „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem.“ (Jan 8,7)
Kde je třeba bojovat - Kristus přemohl ďábla. Z knihy "Ukřižovaný Kristus" (Raniero Cantalamessa)
Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy ... - Křesťané mnohdy vnímají ze své víry řadu vedlejších věcí. (srv. 1 Pt 3,18-22) (P. Aleš Opatrný)
Křížová cesta - Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru. (Roy Hession)
Láska k sobě samému - krok na cestě obrácení. (J. Augustyn)
Láska uzdravuje - Anorexie, bulimie, přílišné očekkávání od sexu. (Anselm Grün)
Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2K 3,6) - Z knihy "Sedm pravidel pro četbu bible" (Jakob Kremer)
Milosrdenství chci, a ne oběť - Vlastní silou splnit všechny Boží příkazy? (A. Grün)
Mystika hříchu a svatá Terezie - Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)
Naše opravdová úroveň - Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou ... (Ef 2,4-10). (Aleš Opatrný)
Návrat k postu - Oslovující výběr z knihy Půst. (Anselm Grün)
Nesmíření a strach - Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)
O květinách a kompostu - Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. (Buddha). Z knihy "O radostech lidské duše (Max Kašparů)
Obrácení křesťana - Neustálé obrácení- radost. Z knihy "Obrácení" (Kolektiv autorů)
Odpuštění - láska, která přesahuje spravedlnost - (Amedeo Cencini)
Odpuštění otevírá nové možnosti - Když Štěpána kamenovali, on se modlil: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” ... (Sk 7,55 a násl.)
Ohlášená neohlášená inventura - Přejeme si šťastný a veselý Nový rok, avšak netušíme, co nás v něm čeká. Z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová"
Pokání a kajícník: zmínky v Písmu - Hřích a obrácení od hříchu. Z knihy "Pokání, kajícnost, kajícník".
Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém? - "Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost ... (srv. Sir 3, 18.28)
Pokud nechápeme, co je hřích, - nejsme schopni obrácení ... (Aleš Opatrný)
Před útokem - Z knihy "Plná slávy" (Bruce Mashall)
Síla a slabost před Bohem - V Bibli říká Bůh: „Stačí ti moje milost.“ Co to znamená? (A. Grün)
Svátostné smíření - Z knihy Pokání kajícnost, kajícník.
Zlomení vlastního já - Pokud má naše já svou moc, nemůže Bůh s námi učinit mnoho. Z knihy "Křížová cesta" (Roy Hession)
Ztráta smyslu pro hřích - Vědomí viny se v mnohém změnilo. Z knihy "Hřích" (Kolektiv autorů)

Další texty k tématu v rubrice katalogu Obrácení, uzdravení -
Další texty k tématu v rubrice katalogu Odpuštění, smíření -
Heslo Hřích ve Slovníku spirituality -
Heslo hřích na webu pastorace.cz -
Heslo Hřích v iEncyklopedii.cz -
Heslo Hřích v Katechismu -
Literatura na téma odpuštění -
Obsáhlý soubor textů odpuštění na webu pastorace.cz -
Odpuštění na webu katechismus.cz -
Otázky a odpovědi - našich čtenářů k tématu "Obrácení, hřích"

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

rek (29.3.2023, 9:27)

ZMB (29.3.2023, 9:01)

ses (27.3.2023, 11:54)