Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

11. 5. 2024, jšp | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jen s Bohem můžeme naplno využívat svůj potenciál…

photo Hubert Buratynski, unsplash.com, noc, výstup na horu, bicross, bikros, kola

Apoštol Petr se postavil před ostatní a řekl: „Bratři, je nutné, aby se některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, modlili se a pak losovali. Los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. (Srov. Sk 1, 15.21-23.26)

Po Ježíšově nanebevstoupení se první křesťané společně modlili a očekávali slíbeného Ducha svatého. Sešlo se cca 120 lidí a mimo jiné řešili, kým doplnit uvolněné místo po Jidášovi, aby mohli účelně hlásat Ježíšovo evangelium.

Jak víme, nejvíce člověka osloví prožité osobní svědectví druhých. Proto i apoštolové vybírali losem z učedníků, kteří chodili s Ježíšem od počátku, aby mohli vydávat živé svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání. Nejspíše jim bylo asi jasné, že je čeká „pořádná jízda“, která z lidského pohledu nemusí skončit dobře (jako jejich mistr Ježíš), a na kterou nemají síly. Proto oprávněně očekávali, že k tomuto úkolu budou vyzbrojeni slíbeným Duchem od Boha. 

Z toho lze vyčíst, co je důležité a nosné i pro každého křesťana dnes:
- žít v užším společenství věřících,
- přinášet svému okolí naději, kterou jsme přijali,
- nenechat se odradit Jidáši kolem nás ani v nás samých,
- navzdory těžkostem s šířením evangelia se modlit a být otevřený Božímu řešení,
- očekávat Božího Ducha.

Jen tak můžeme
spolu s Bohem
využívat naplno
svůj životní potenciál.

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Duch svatý, letnice:

  • Jak nejlépe "realizovat sám sebe"? Jak nejlépe realizovat své životní poslání? Existuje universální návod?
  • Duch svatý není nějaká ´energie´ Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.
  • Kdo je Duch svatý, jak působí?  Duch svatý je darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. (Angelo Scarano)
  • Jakých je sedm darů Ducha svatého? Duch svatý neuděluje jen sedm darů, ale uděluje jich nespočet. Všichni jsme totiž Duchem Božím "vybavováni" k tomu, abychom "mohli být užiteční" (1 Kor 12,7). Jeho dary jsou tedy rozmanité tak, kolik existuje lidí a situací, ve kterých se lidé nacházejí. Pro základní pochopení a rozlišení se ale uvádí tzv. "sedm darů Ducha svatého" dle Iz 11,2.
  • Nevíme, jak se modlit... Existuje modlitba, která tě na první pohled přesahuje.  Bylo tomu tak od počátku církve. Apoštol Pavel napsal: "Nevíme, jak se modlit ..." A dodává: "... ale Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti a modlí se v nás." Tvoje srdce si to těžko dokáže představit, ale jeho Duch je v tvém nitru v neustávající činnosti. (Roger Schutz)
  • Duchu svatý omlouvám se, ale moc ráda tě nemám... 
  • Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.