Pane, ty máš slova věčného života. (J 6,68) - Citát z Bible na každý den

2. 3. 2024, jšp | Sekce: Aktuální téma | Archiv

V mém srdci na mě čeká Bůh

photo Dieter de vroomen, unsplash.com, nákupní centrum, eskalátory

Byly blízko židovské velikonoce. Ježíš se odebral do chrámu a zastihl tam prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jan 2, 13-16

Ten, kdo cestuje do ciziny, zná to dilema: „Jak si vyměnit peníze? Co si vzít s sebou?“ Zbožný Žid také musel cestovat, protože součástí jeho víry byl úkol navštívit jeruzalémský chrám a předložit Bohu nějakou oběť, kterou si buď mohl přinést s sebou, nebo ji mohl zakoupit u vstupu do chrámu, anebo mohl zaplatit chrámovou daň.

A zde jsme u „problému“ příběhu tohoto evangelia. Původně to totiž byla dobrá myšlenka: „Ulehčíme a pomůžeme poutníkům, aby nemuseli s sebou vláčet obětní zvířata. Mohou si je zakoupit zde, anebo vyměnit cizí měnu za košer židovské peníze…“  Tato pomoc se ale postupem let jaksi zvrhla. U vstupu do chrámu na prvním nádvoří, kam mohli i lidé z jiných národů, se čile „pomáhalo“. Byli tam oceňovači obětních zvířat, certifikovaní zmocněnci, kteří nabízeli košer oběti… Vykřikovaly se nabídky a kurzy.  Vše s přirážkou jedinečného místa. Vzájemně propletené i postranními úmysly.

A to je to, co Ježíši tak vadilo: niterný vztah k Bohu se přebíjel akcentem na vnější rituály a svatý byznys. Kam se poděl původní účel chrámu – místa pro setkání s Bohem?! Kam se podělo: „Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá?!“

Ježíš bojoval za očistu chrámu, který byl pro Židy jedinečným prostorem pro setkávání s Bohem… Klíčem k pochopení nám mohou být slova apoštola: „Nevíte, že vy jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1 Kor 3,16).

Co nám osobně může říci Ježíšova snaha o očištění chrámu?

Bůh na mě čeká v mém nitru. Mé srdce se tak může stát místem setkání se samotným Bohem. A Ježíš je vždy připraven vstoupit a začít vyklízet a možná i přebudovávat naše chrámy s jejich temnými podloubími, zákoutími, třináctými komnatami, zapovězenými místnostmi a únikovými cestami.

Dává nám svobodu a čeká na naše pozvání, součinnost a stavební povolení.

I tato postní doba je prostorem se těmito věcmi více zabývat. Využijme ji. Požehnaný postní čas!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Nitro, sdrce člověka

  • Nehledejme Boha někde mimo sebe Bůh není nikdy daleko,  a není třeba nějakých zvláštních triků, abychom ho našli. Nehledejme ho mimo sebe, někde na nebi. Nalezneme ho hluboko v sobě. Stačí vstoupit…
  • V nitru každého člověka přebývá Bůh Při pohledu do svého vlastního nitra lze nalézt něco, co by šlo vyjádřit slovy: „spočinutí v Bohu“. V nitru svého srdce lze najít Ježíše, který nám vychází vstříc se svým pokojem a odpuštěním. On sám nám nabízí a přináší pokoj, „který svět dát nemůže“.
  • Úkryt na zlé časy Protože Bůh je Bohem pokoje, zbudoval v nitru každého z nás vnitřní přístav. Je to úkryt, který nám umožní přežít, když jsou časy zlé. Je to místo, kde můžeme zahlédnout paprsek přízně a milosti. 
  • Můj rušný život narušily těžkosti a krize Do mého života vstoupily těžkosti a krize, které narušily můj rušný život a téměř násilím mě donutily, abych hledal Boha tam, kde ho lze nalézt.
  • Další texty k tématu nitro a srdce člověka

Postní doba, Popeleční středa

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.