Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

3. 6. 2023, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

V Bohu je pestrost. Naštěstí!

foto by Alexandr Schimmeck; pestrost, variabilita

“Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!” 2 Kor 13,13

Všichni toužíme, aby nám někdo naslouchal, aby nás přijímal a měl nás rád. Je ale možné, aby tyto naše touhy byly naplněny?

Odpovědí nám může být pohled na Boha, který – jak jako křesťané věříme - je Bohem v Trojici. Říkáme, že věříme v Boha Otce, Syna a Ducha sv. Co nám tento Boží obraz odkrývá?

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená vnímat a oceňovat v životě krásu plurality, pestrobarevnosti, mnohdy třeba i nejednoznačnosti. Jestliže v Bohu samém je pestrost, nemůže mě ohrozit pestrost kolem mě. Jestliže existují čtyři evangelia, nemůže mě překvapit rozdílné chápání Ježíšova příběhu lidmi kolem mě. Pravdu nevlastním já jako jednotlivec. Slovy papeže Františka společně skládáme mnohostěn, všichni jsme obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, taky znamená nepostavit život na egoismu, ale na lásce, na vztazích, na vycházení jednoho k druhému. Jestliže Bůh není samotář, ale vztah, nemůžu ani já odůvodnit to, že nejdu vstříc druhým lidem. Proto i já mohu a mám investovat do vztahů, dělit se o svůj život a přijímat to, když se někdo se mnou dělí zase o svůj život. Nikdo není ostrov, všichni jsme obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená taky ochotu měnit úhel pohledu. Vidět svět očima druhých. Vstoupit do dialogu. Naslouchat ne s cílem vytipovat slabá místa v argumentaci, ale s cílem nechat se obohatit. Jestliže se v Bohu snoubí různé úhly pohledu, také já mohu vnímat a přijímat úhly pohledu druhých druhých, tak budu totiž obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená žít život, který je postavený na tom, po čem touží nakonec možná každý: Život postavený na lásce, harmonii, naslouchání a přijetí.

Jsem rád, že mohu věřit v Boha, který je Trojice.

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3) 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…