Otče! (Tob 2,3) - Citát z Bible na každý den

3. 6. 2023, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

V Bohu je pestrost. Naštěstí!

foto by Alexandr Schimmeck; pestrost, variabilita

“Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!” 2 Kor 13,13

Všichni toužíme, aby nám někdo naslouchal, aby nás přijímal a měl nás rád. Je ale možné, aby tyto naše touhy byly naplněny?

Odpovědí nám může být pohled na Boha, který – jak jako křesťané věříme - je Bohem v Trojici. Říkáme, že věříme v Boha Otce, Syna a Ducha sv. Co nám tento Boží obraz odkrývá?

 

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená vnímat a oceňovat v životě krásu plurality, pestrobarevnosti, mnohdy třeba i nejednoznačnosti. Jestliže v Bohu samém je pestrost, nemůže mě ohrozit pestrost kolem mě. Jestliže existují čtyři evangelia, nemůže mě překvapit rozdílné chápání Ježíšova příběhu lidmi kolem mě. Pravdu nevlastním já jako jednotlivec. Slovy papeže Františka společně skládáme mnohostěn, všichni jsme obrazem Trojice.

 

Věřit v Boha, který je Trojice, taky znamená nepostavit život na egoismu, ale na lásce, na vztazích, na vycházení jednoho k druhému. Jestliže Bůh není samotář, ale vztah, nemůžu ani já odůvodnit to, že nejdu vstříc druhým lidem. Proto i já mohu a mám investovat do vztahů, dělit se o svůj život a přijímat to, když se někdo se mnou dělí zase o svůj život. Nikdo není ostrov, všichni jsme obrazem Trojice.

 

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená taky ochotu měnit úhel pohledu. Vidět svět očima druhých. Vstoupit do dialogu. Naslouchat ne s cílem vytipovat slabá místa v argumentaci, ale s cílem nechat se obohatit. Jestliže se v Bohu snoubí různé úhly pohledu, také já mohu vnímat a přijímat úhly pohledu druhých druhých, tak budu totiž obrazem Trojice.

 

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená žít život, který je postavený na tom, po čem touží nakonec možná každý: Život postavený na lásce, harmonii, naslouchání a přijetí.

 

Jsem rád, že mohu věřit v Boha, který je Trojice.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě
"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3)

Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás 
Sám mám málo 
Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější
Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat 
Touha po lásce 
- Nenaplněné touhy (web pastorace.cz)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...