Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

3. 6. 2023, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

V Bohu je pestrost. Naštěstí!

foto by Alexandr Schimmeck; pestrost, variabilita

“Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!” 2 Kor 13,13

Všichni toužíme, aby nám někdo naslouchal, aby nás přijímal a měl nás rád. Je ale možné, aby tyto naše touhy byly naplněny?

Odpovědí nám může být pohled na Boha, který – jak jako křesťané věříme - je Bohem v Trojici. Říkáme, že věříme v Boha Otce, Syna a Ducha sv. Co nám tento Boží obraz odkrývá?

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená vnímat a oceňovat v životě krásu plurality, pestrobarevnosti, mnohdy třeba i nejednoznačnosti. Jestliže v Bohu samém je pestrost, nemůže mě ohrozit pestrost kolem mě. Jestliže existují čtyři evangelia, nemůže mě překvapit rozdílné chápání Ježíšova příběhu lidmi kolem mě. Pravdu nevlastním já jako jednotlivec. Slovy papeže Františka společně skládáme mnohostěn, všichni jsme obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, taky znamená nepostavit život na egoismu, ale na lásce, na vztazích, na vycházení jednoho k druhému. Jestliže Bůh není samotář, ale vztah, nemůžu ani já odůvodnit to, že nejdu vstříc druhým lidem. Proto i já mohu a mám investovat do vztahů, dělit se o svůj život a přijímat to, když se někdo se mnou dělí zase o svůj život. Nikdo není ostrov, všichni jsme obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená taky ochotu měnit úhel pohledu. Vidět svět očima druhých. Vstoupit do dialogu. Naslouchat ne s cílem vytipovat slabá místa v argumentaci, ale s cílem nechat se obohatit. Jestliže se v Bohu snoubí různé úhly pohledu, také já mohu vnímat a přijímat úhly pohledu druhých druhých, tak budu totiž obrazem Trojice.

Věřit v Boha, který je Trojice, znamená žít život, který je postavený na tom, po čem touží nakonec možná každý: Život postavený na lásce, harmonii, naslouchání a přijetí.

Jsem rád, že mohu věřit v Boha, který je Trojice.

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3) 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?