Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

14. 6. 2004 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Určitě by se jim mělo dostat spravedlivé odplaty!

„Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“

Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“

Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“

(Lk 7, 41-43)

Chodíme do zaměstnání, nic jsme neukradli, ani nikomu neublížili, plníme své náboženské povinnosti, žijeme poctivě. Pokud snad uděláme nějakou chybu, tak alespoň ne schválně.

Co však ti druzí, kteří nechodí do kostela, nedrží se křesťanských zásad a občas udělají i nějakou chybu?
Určitě by se jim mělo dostat spravedlivé odplaty! Intuitivně známe odpověď na otázku položenou Šimonovi…

Ale uvědomujeme si, že chyb se dopouštíme všichni? Prožíváme skutečně tu zkušenost odpuštění, nebo jsme plně spokojeni se svým životem? Prožitek odpuštění je velmi úzce spjat s prožitkem lásky.

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.