Já jsem chléb. (J 6,51) - Citát z Bible na každý den

15. 4. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zjistil jsem, jak mi pomáhá, mít před očima cíl

Foto by  Dima Goroziya  Pixabay.com, kompas, ruka

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. (1Pt 1, 3 – 9)

Ježíšovo zmrtvýchvstání není jen zvláštní událostí, která se kdysi dávno stala, ani jen mimořádný projev Boží moci ukázaný na jeho Synu. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista se nás týká osobně. Tak jako na kříži na sebe vzal Ježíš naše viny a spolu s námi a za nás zemřel, tak jsme v jeho zmrtvýchvstání spolu s ním vzkříšeni i  my. Ježíš byl vzkříšen a vstoupil do Boží slávy jako první z nás a díky nesmírně milosrdnému Bohu patří tato sláva i nám jako dědictví.

Dobrá, jednou to v nebi zakusíme, ale týká se to nějak i našeho života tady a teď?

Když jsem se začal připravovat na svůj první ironmanský závod (dlouhý triatlon spočívající v 3,8 km plavání, 180 km na kole a uběhnutí 42,2 km bezprostředně po sobě), měl jsem spoustu pochybností, jestli to zvládnu, pochyboval jsem, zda budu dost připravený, jestli mi to nepřekazí nemoc či zranění atd. Během přípravy jsem objevil, jak je důležité a jak moc pomáhá připomínat si cíl, ke kterému směřuji. Zároveň bylo důležité uvěřit, že i když tam ještě nejsem, dnešní díl tréninku (ale taky odpočinku, regenerace…) mě k cíli přibližuje. Postupně jsem pochopil, že ironmanem se nestanu až dokončením závodu, ale stávám se jím čím dál víc každým dnem, kdy k tomuto cíli i přes překážky a komplikace mířím.

Podobně se stává součástí našeho života
sláva vzkříšení a účast na Ježíšově životě už teď. 
Víc a víc každým dnem,
kdy máme před očima cíl svého života v nebi
a s vírou k němu směřujeme.
Tento pohled víry nám dává sílu překonat překážky a zkoušky,
které nás na cestě k nebeskému dědictví potkávají.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...