Vejděte těsnou branou! (Mt 7,13) - Citát z Bible na každý den

15. 4. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zjistil jsem, jak mi pomáhá, mít před očima cíl

Foto by  Dima Goroziya  Pixabay.com, kompas, ruka

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. (1Pt 1, 3 – 9)

Ježíšovo zmrtvýchvstání není jen zvláštní událostí, která se kdysi dávno stala, ani jen mimořádný projev Boží moci ukázaný na jeho Synu. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista se nás týká osobně. Tak jako na kříži na sebe vzal Ježíš naše viny a spolu s námi a za nás zemřel, tak jsme v jeho zmrtvýchvstání spolu s ním vzkříšeni i  my. Ježíš byl vzkříšen a vstoupil do Boží slávy jako první z nás a díky nesmírně milosrdnému Bohu patří tato sláva i nám jako dědictví.

Dobrá, jednou to v nebi zakusíme, ale týká se to nějak i našeho života tady a teď?

Když jsem se začal připravovat na svůj první ironmanský závod (dlouhý triatlon spočívající v 3,8 km plavání, 180 km na kole a uběhnutí 42,2 km bezprostředně po sobě), měl jsem spoustu pochybností, jestli to zvládnu, pochyboval jsem, zda budu dost připravený, jestli mi to nepřekazí nemoc či zranění atd. Během přípravy jsem objevil, jak je důležité a jak moc pomáhá připomínat si cíl, ke kterému směřuji. Zároveň bylo důležité uvěřit, že i když tam ještě nejsem, dnešní díl tréninku (ale taky odpočinku, regenerace…) mě k cíli přibližuje. Postupně jsem pochopil, že ironmanem se nestanu až dokončením závodu, ale stávám se jím čím dál víc každým dnem, kdy k tomuto cíli i přes překážky a komplikace mířím.

Podobně se stává součástí našeho života
sláva vzkříšení a účast na Ježíšově životě už teď. 
Víc a víc každým dnem,
kdy máme před očima cíl svého života v nebi
a s vírou k němu směřujeme.
Tento pohled víry nám dává sílu překonat překážky a zkoušky,
které nás na cestě k nebeskému dědictví potkávají.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Cesta životem

 

Velké věci mívají nepatrné počátky... / dítě cesta

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED
(24. 6. 2024) Víra.cz ve spolupráci s festivalem UNITED vyhlašují soutěž o vstupenky na festival UNITED, který se uskuteční 22. -…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(23. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2024) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik
(20. 6. 2024) Papež František zveřejnil dopis, který se věnoval životnímu dílu francouzského filozofa a teologa Blaise Pascala.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2024) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.