Miluj svého bližního. (Mt 5,43) - Citát z Bible na každý den

12. 9. 2009, Michal Němeček | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Neuhýbat před skutečností

Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Ž 92,1b-3 5

Křesťanství zvěstuje úžasnou zprávu o Boží lásce k člověku
a Božím zásahu do lidských dějin hříchu.
Ale také mluví o kříži…

Je to nástroj smrti.
Lidský vynález obzvlášť ukrutně bolestné smrti.
Tento člověkem připravený vynález hrůzy
Bůh použije jako znamení velikosti své lásky,
jako symbol toho všeho,
co Bůh dokáže proměnit ve své požehnání a život.

Kříž jako symbol proměny smrti v život
je smysluplným jen v souvislosti s Kristem.
Jak obtížné je ve vlastním životě uvěřit,
že Bůh naše trápení může proměnit v život.


Možná to vyžaduje odvahu nevzdorovat,
nevztekat se, nenadávat a hlavně
neuhýbat před skutečností.

Záchranu nepřinesl útěk,
strach a lež.
Záchranu přinesla víra a důvěra v Boha,
dárce života!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně