Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

14. 1. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Máme v sobě motor, jen nastartovat

unsplash.com

Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ (Jan 1, 32 – 34)

Pavel … přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Řekl pak: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni pravili: „Křtem Janovým.“ Pavel je poučil: „Jan uděloval křest k obrácení a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na ně Duch svatý… (Sk 19, 1 – 6)

Jaromír Jágr si v jedné reklamě stěžoval, že mu zatajili, že existují elektrokola. Ještě větší podraz by asi bylo ho na elektrokolo posadit a zatajit mu, že má motor a jak se zapíná. Jet na něm bez motoru je totiž mnohem větší dřina než na obyčejném kole.

Přijde mi, že spousta lidí podobně vnímá křesťanský život – jako zátěž, otravné vláčení se s těžkým břemenem, když ostatní si kolem frčí a užívají si to. Možná je to tím, že netuší, kde má motor.

Ilustrativní je rozhovor apoštola Pavla s učedníky v Efesu, který jsem si dovolil ocitovat výše, a zvláště jejich odpověď: „Ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Jako křesťané jsme slyšeli, že existuje Duch svatý (a že je nám dán skrze svátosti zvláště skrze křest a biřmování a možná ještě něco dalšího), ale je na našem životě jeho působení patrné? Jakou máme zkušenost  jeho mocí? Neptal by se nás Pavel podobně jako v Efesu?

Jan Křtitel svědčí o Ježíši, že křtí Duchem svatým. My jsme nebyli pokřtěni Janovým křtem, ale v Ježíšově jménu. Ducha svatého, tento motor křesťanského života v sobě máme. Ne jako zátěž, ale jako zdroj síly. Je potřeba naučit se ho využívat – počítat s ním, zvát ho do svého života, vyprošovat si jeho sílu a vedení. (Ano, funguje jako motor i navigace a startuje se modlitbou. Dělá toho vlastně ještě mnohem víc, ale to je nad rámec tohoto příměru.)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…