Žízním. (J 19,28) - Citát z Bible na každý den

14. 1. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Máme v sobě motor, jen nastartovat

unsplash.com

Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ (Jan 1, 32 – 34)

Pavel … přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Řekl pak: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni pravili: „Křtem Janovým.“ Pavel je poučil: „Jan uděloval křest k obrácení a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na ně Duch svatý… (Sk 19, 1 – 6)

Jaromír Jágr si v jedné reklamě stěžoval, že mu zatajili, že existují elektrokola. Ještě větší podraz by asi bylo ho na elektrokolo posadit a zatajit mu, že má motor a jak se zapíná. Jet na něm bez motoru je totiž mnohem větší dřina než na obyčejném kole.

Přijde mi, že spousta lidí podobně vnímá křesťanský život – jako zátěž, otravné vláčení se s těžkým břemenem, když ostatní si kolem frčí a užívají si to. Možná je to tím, že netuší, kde má motor.

Ilustrativní je rozhovor apoštola Pavla s učedníky v Efesu, který jsem si dovolil ocitovat výše, a zvláště jejich odpověď: „Ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Jako křesťané jsme slyšeli, že existuje Duch svatý (a že je nám dán skrze svátosti zvláště skrze křest a biřmování a možná ještě něco dalšího), ale je na našem životě jeho působení patrné? Jakou máme zkušenost  jeho mocí? Neptal by se nás Pavel podobně jako v Efesu?

Jan Křtitel svědčí o Ježíši, že křtí Duchem svatým. My jsme nebyli pokřtěni Janovým křtem, ale v Ježíšově jménu. Ducha svatého, tento motor křesťanského života v sobě máme. Ne jako zátěž, ale jako zdroj síly. Je potřeba naučit se ho využívat – počítat s ním, zvát ho do svého života, vyprošovat si jeho sílu a vedení. (Ano, funguje jako motor i navigace a startuje se modlitbou. Dělá toho vlastně ještě mnohem víc, ale to je nad rámec tohoto příměru.)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!