Já jsem chléb. (J 6,51) - Citát z Bible na každý den

1. 4. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ježíš žije a umírá pro nás

kříž, vrchol, Bergheil, Plechý, Plöckenstein, lidé, siluety, Šumava, slunce, protisvětlo / -ima-

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. (Flp 2, 6 - 11)

Týden před Velikonocemi čteme výše uvedený hymnus. V jeho středu stojí Ježíšova smrt na kříži. Na Ježíšův kříž se můžeme dívat z nejrůznějších úhlů, může v nás vyvolávat mnoho pocitů a myšlenek. Nechme se tentokrát vést nesmírně hlubokým pohledem citovaného chvalozpěvu.

Smrtí na kříži vrcholí Kristovo ponížení a začíná jeho povýšení. Není to jen dramatický zvrat, kterým se po krizi vše napraví. Ani nejde o odměnu Boha Otce za projevenou poslušnost. Cesta Božího Syna ke kříži začíná tím, že nelpí na tom, kým je, zříká se svého postavení a slávy, sklání se k nám a přijímá vše lidské, stává se naším služebníkem. Vydává všechno, co má a čím je. Žije (a umírá) pro nás, neboť nás zcela přijal. Tím vším zjevuje, jaký Bůh je a čím žije. V Bohu jedna osoba druhou zcela přijímá a zcela se jí odevzdává, žijí pro druhého.

Ježíšova smrt na kříži není lidskou tragédií, kterou Bůh napraví vzkříšením svého Syna. Je vrcholným zjevením Boží podstaty. Boží Syn naplno ukázal, jaký Bůh je. Proto je Kristův kříž sám o sobě zjevením Boží slávy.

Výše uvedený hymnus v Bibli uvádí ještě tato slova: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“ (Flp 2, 5)  Bůh nás skrze Krista vtáhnul do dynamiky svého života. Vystavme se skutečnosti, že nás přijal, žije pro nás a v lásce se nám dává. A učme se smýšlet a žít podobně.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Kříž

  • Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž. Bůh nás v Ježíši miluje až k smrti … na kříži.  Na kříži se spojuje s každým kdo jakkoliv trpí a bere na sebe naše problémy. Kříž nám dává jistotu věrné Boží lásky...
  • Další texty k tématu: kříž.

 

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Velikonoce
 velikonoční stránka webu vira.cz a pastorace.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...