Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

27. 8. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jsem lékař, a kdo je víc!?

lékař, fonendoskop / foto -ima-

„Dělej své práce v skromnosti, a budeš milován.“ (Sir 3,19)

Vzpomínám na setkání s jedním panem profesorem, pediatrem a ortopedem, „mistrem“ ve svém oboru. Nejen že byl odborníkem, ale vyznačoval se i příjemným a laskavým přístupem k pacientům. Dostat se do jeho péče byla výhra. Stejně tak vzpomínám na jednu paní profesorku z gymnázia. Nejlepší češtinářka na celé škole, přísná, ale spravedlivá. „Nevozila se“ po studentech, ale snažila se jim pomáhat. Mohli jsme za ní přicházet se svými problémy. Potkala jsem také některé kněze, kteří byli opravdu nositeli radostné zprávy. Z jejich jednání bylo jasně vidět, že přijali Ježíšův styl za svůj. Setkání s nimi bylo povzbuzením do života.

Společným jmenovatelem těchto osobností bylo to, že nebyli povýšení, přezíraví, arogantní, ale byli v pravém slova smyslu nezištní, skromní. Nedávali na odiv své znalosti. To, co uměli, v čem byli dobří, předávali dál, jak nejlépe uměli bez toho, aby druhým dávali najevo, že je nějak převyšují.  Pobýt s nimi bylo obohacením. A lidé si jich vážili, i když se nijak neprosazovali a nebyli nijak zvlášť asertivní…

Každý z nás se svou prací může spolupodílet na stvořitelském díle. Jsme k tomu zváni. Záleží na nás, jak tuto výzvu uchopíme. Jestli nám půjde jen o sebeprezentaci,  úspěch a zisk nebo o něco většího.

I v tomto se můžeme učit od Ježíše. On, ač Král, nepřijíždí do Jeruzaléma ani na koni ani ve vojenském voze, ale na oslátku. Nevykřikoval: „Jsem Boží Syn, a kdo je víc!?“ Ale zval všechny: „Pojďte ke mně a já vás občerstvím.“

"Myslím, že na každém díle se pozná,
jestli řemeslník, spisovatel, hudebník, malíř
chce prezentovat sám sebe,
nebo jestli zprostředkovává něco většího…"
(Anseml Grün, A strýčku Willi…)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…