Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

21. 10. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Co je císařovo? A co je Boží?

nábřeží, přístav, lodě, lidé, pestré domy, kostel, Faery / foto -MŠ-

Farizeové chytali Ježíše za slovo. Ten jim odpověděl: "Ukažte mi peníz. Čí je to obraz? Císařův! Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (srov. Mt 22,21)

Co je císařovo? A co je Boží? Otázka, která je aktuální stále, nejen v Ježíšově době, kdy vládl císař a jeho obraz byl obtisknutý na mincích. Co je vlastně pro křesťany závazné? 

To „císařovo“ je společnost, ve které žijeme. Platíme daně, dodržujeme zákony, pracujeme pro obecné dobro. Háček ovšem nastane, když zákony jsou nespravedlivé. Tam bychom se měli ozvat a usilovat o nápravu věcí ve světle zákonů Božích, a pokud se to nedaří, měli bychom nabízet společnosti alespoň náš alternativní pohled na věc. Společenská nespravedlnost má navrch především v různých totalitních a autoritářských režimech. Velký obdiv a úcta patří všem, kdo mají odvahu proti nespravedlnosti bojovat.

A co je „Boží“? Kde je obraz a „obtisk“ Boha? Co patří Bohu? Bohu patří celé stvoření. Jeho obraz je „obtisknut“ v každém člověku, protože člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Ale tento obraz je bohužel každým z nás často pokřivovaný, karikovaný a zakrývaný. Vždy, když jednáme povýšeně, arogantně, sobecky, nemilosrdně… Nejviditelnějším a nejhrůznějším způsobem je Boží obraz odmítaný např. během válek, kdy často nelze ani uvěřit, čeho je člověk schopen.

Naším nejhlubším posláním
je žít s Bohem, patřit Bohu
a jeho přítomnost v nás
pak vnášet do společnosti
a do celého stvoření.

Naším povoláním je osobně zažívat
radostnou zprávu o Boží lásce
a tu pak nabízet dále,
aby to „Boží“ ožívalo
a pronikalo do našeho okolí.

To se může stávat tisícem drobností,
když odpouštíme, sloužíme druhým,
kdy jsme ohleduplní, velkorysí…

Každý z nás tak může i ve svých slabostech
podle svých možností a schopností
přinášet Boží obraz do tohoto světa
a dodávat mu naději.

Je to podíl na Božím tvoření.
Je to dobrodružství.
Je to radost.
Je to výzva.

- Redakčně upraveno -

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…