Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

20. 1. 2024, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh používá naši jedinečnost

photo by Shraga Kopstein, unsplash.com, voskovky, pastelky, zlomená pastelka

Když šel (Ježíš) podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. (Mk 1, 16 – 18)

Ježíš oslovuje tyto bratry osobně, uprostřed jejich běžné činnosti. Ví, kým jsou, a bere to vážně. V plánu, který s nimi má, počítá s tím, že jsou rybáři. I když to na cestě za Ježíšem dostane nový smysl a v jejich životě se ledacos změní, nemusí se stát někým jiným. Ježíš je zve jako rybáře s jejich zkušenostmi, instinkty, schopnostmi. S nimi chce spolupracovat, jeho mocí jejich rybaření ponese mnohem důležitější plody.

Podobně Ježíš oslovuje každého člověka. Ví, kým jsem, ví o mých obdarováních i omezeních, schopnostech i slabostech, o tom, co mě těší a baví. A chce mě zapojit do svého plánu a díla s tím vším. On si to umí použít, nemusím se nejprve stát někým jiným, nechce mě vmáčknout do univerzální formičky Ježíšova učedníka či „správného křesťana“.

Bůh je originální, netvoří kopie. Stejně tak s naší originalitou počítá ve svých plánech, k jejichž realizaci nás zve. Rozmanitost Ježíšových učedníků do jeho plánů a představ o církvi patří. Jednota křesťanů neznamená uniformitu, jsme zváni usilovat o jednotu, která s růzností počítá a vidí v ní Boží dílo.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…