Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

24. 2. 2007, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Automat na plnění přání?

"Kdo v něho věří, nebude zklamán." (Řím 10, 11)

Mohlo by se zdát, že klíčem k dosažení všeho, co chceme, je silná víra. Bůh by mohl připomínat jakýsi automat, kam když vhodíme dostatek víry, vypadne to, co jsme si navolili. Zklamání vyloučeno.

Písmo ale mluví o víře v něho, tedy v jeho moudrost, dobrotu a lásku k nám. Nejde o spoléhání na svou víru, sílu svého přesvědčení. Ale na Boha.

A co znamená, že nebudeme zklamáni? Určitě ne to, že se bude plnit jedno naše přání za druhým. To by Bůh udělal možná tehdy, když by nás chtěl vytrestat. Jsme zváni uvěřit mu, že mu na nás záleží a že nás chce vést k věcem mnohem lepším, než jsme si kdy představovali. Nebudeme zklamáni, protože Bůh garantuje ten nejlepší možný výsledek celého našeho života.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Postní doba
Ash Wednesday / Aschermittwoch, Ascher / Popeleční středa, popelec / foto: -IMA-- Postní doba - základní a shrnující informace
- Popeleční středa Význam, původ...
Proč se v postní době něčeho vzdávat? (Benedikt XVI.) 
- Postní doba – nutné zlo? Pochmurný čas
- Pravidla pro postní dobu (na webu pastorace.cz)
- Další texty k tématu postní doba, půst zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....