Bože, obnov nás. (Ž 80,8) - Citát z Bible na každý den

22. 8. 2012, pah

Co mám dělat, abych byl spasen?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
je mi 16 let. Vyrůstal jsem v ateistické rodině (rodiče se zajímají spíše o východní filosofie...), ale na základě osobních zkušeností a též jako zájemce o křesťanskou apologetiku jsem uvěřil v Boha. Nejsem nicméně pokřtěn, ačkoli bych si to velice přál. Protože se ale obávám, že by mohly nastat spory s rodiči (byť jsou docela tolerantní), raději chci přijmout křest až po dovršení 18 let. Mám ale obavy, jestli se tím nestavím proti Bohu.

Zároveň cítím někdy zoufalost nad svým selháváním v minulosti i v současnosti. Mám mnohdy hrůzu ze zavržení. Při hledání informací o katolické víře se občas dostanu i na tradicionalistické stránky třeba vendee.cz, kde se objevují i myšlenky, že většina dospělých katolíků možná přijde do pekla, což mne děsí. Též třeba fátimská zjevení ve mně vyvolávají neklid. Uklidňuji se modlitbou a čtením Písma, ale nevím, co mám vlastně dělatt, abych byl spasen. Snažím se sice konat dobro a řídit se Kristovými přikázáními, ale ne vždy se mi to daří.

Neznám ve svém okolí žádného křesťana (u ostatních lidí se v souvislosti s vírou setkávám spíše s nepochopením či posměchem), proto se svěřuji Vám. Jak myslíte, že se na mě dívá Bůh a co mám dělat, abych mu byl milý? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Církev po internetu? Obezřetnost!

Dobrý den,
v první řadě bych Vám rád řekl, že se Boha nemusíte bát. Bůh je ten, kdo za nás položil život na kříži. Pokud toto někdo udělá, určitě nechce, aby ti, za něž svůj život položil, skončili špatně. Samozřejmě záleží na nás, jak se k jeho nabízené ruce postavíme.

Katolická nauka je poměrně komplexní záležitost, kde jedna věc navazuje na druhou a ovlivňuje další tři. Proto je důležité, aby ten, kdo v Boha uvěří a dospěje k rozhodnutí nechat se pokřtít, prošel přípravným obdobím (tzv. katechumenátem), který v naší zemi trvá jeden rok. Možná by bylo nejlepší, i pro klid Vaší duše, abyste zašel za Vašim panem farářem (v místě, kde žijete), abyste si s ním o Vaší situaci popovídal. Z Vašeho dotazu jsem pochopil, že hodně informací o katolické víře sbíráte na internetu. To není špatný způsob. Člověk ale musí vědět, z kterých stránek může bez obav čerpat. Proto si dovolím poskytnout Vám pár takových stránek:

* vira.cz
* pastorace.cz
* Rádio Proglas - jde o křesťanské rádio, které můžete poslouchat i na internetu, pokud byste nemohl zachytit jeho běžné vlnové vysílání. Veškeré informace, včetně živého vysílání najdete na jeho webových stránkách.
* TV Noe - křesťanská televize, jejíž vysílání můžete opět zachytit v živém vysílání na webových stránkách.
* TV MIS - multimediální internetová samoobsluha, můžete si najít film či audionahrávku, která Vás zaujme, a tu se pustit.
* TV MIS provozuje několik projektů. Jedním z nich je Témabox, na kterém si můžete přehrát různé vzdělávací pořady. Většinou jde o přednášky z duchovních cvičení, vzdělávací cykly nebo oddechovou četbu. Dalším projektem TV MIS je Jukebox, kde najdete křesťanské písně.
* AMBIT - je rozcestník katolického internetu. Najdete na něm všechny možné stránky s katolickou tématikou.

Je to jen zlomek, ale pro začátek to stačí. Také Vás musím upozornit, že udržovat kontakt s církví pouze pomocí internetu, může fungovat jen pro začátek, čím dál víc však budete mít potřebu navázat osobní kontakt, osobní vztahy.

Rozhodnutí nechat se pokřtít až v osmnácti letech vyplývá z Vaší osobní situace. Není to nic, čím byste se stavěl proti Bohu. Jako nezletilý byste dokonce ke křtu potřeboval souhlas rodičů, kteří za Vás ještě stále nesou odpovědnost. Ovšem, jak už jsem psal, příprava trvá rok, a tak již nyní na tom můžete začít pracovat. Bude pro Vás jistě prospěšné začít se systematicky seznamovat s vírou církve. Křest je důležitý proto, že v něm dochází k odpuštění dědičného hříchu i všech hříchů osobních, tedy těch, které ve Vás nyní vyvolávají úzkost, a také k včlenění do Kristova těla, jímž je církev.

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov
(8. 12. 2022) Ten mu poděkoval za jeho dopis trpícímu ukrajinskému národu devět měsíců po vypuknutí války...

Bůh si nás vyvolil

Bůh si nás vyvolil
(8. 12. 2022) ještě před stvořením světa.  (Ef 1,4)

Holocaust a Ukrajina

Holocaust a Ukrajina
(8. 12. 2022) Papež František: Dnes válka na Ukrajině a včera šoa. Dějiny se opakují...

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…