Radio Proglas, které vysílá i na internetu, Vám může zprostředkovat plodné prožití Velikonoc. S blížícími se Velikonocemi se vysílání Proglasu zklidňuje a připravuje na připomínku největších křesťanských svátků. Ve Svatém (pašijovém) týdnu nabízíme pořady nové i starší; společně s námi se můžete zúčastnit obřadů a mší svatých v několika kostelích; vybrali jsme pro vás krásnou duchovní hudbu.

Myšlenky na den připravují od 10. do 17. dubna křesťanští umělci a lidé, kteří mají ke křesťanství blízko. Uslyšíte například herce Ladislava Lakomého, operního zpěváka Petra Levíčka, hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka nebo překladatele, biskupa Josefa Hrdličku.

Obřady velikonočního třídení zahájíme na Zelený čtvrtek v 18 hodin přímým přenosem z kostela svatého Augustina v Brně. Odtud nabídneme ve stejném čase i přenos obřadů Velkého pátku. Na Bílou sobotu přenášíme tradiční vigilii z kostela svatého Tomáše v Brně, začátek v 21 hodin.

Slavnostní mši svatou hodu Božího velikonočního nabídneme v 9 hodin v přímém přenosu z kostela svatého Jakuba staršího v Kostelci na Hané. V pravé poledne pak můžete zachytit papežské požehnání městu i světu - Urbi et Orbi. K prožití bohoslužby vás pozveme také v 9 hodin ráno o pondělí velikonočním. Přeneseme se do kostela svatého Augustina v Brně.

V jednotlivých dnech tridua chceme přispět k vašemu ztišení a zklidnění. Na Zelený čtvrtek opakujeme v 16:30 pásmo věnované sederové večeři, kterou Židé slaví na počátku paschy. Krátce po 17. hodině zní skladba Orlanda di Lassa Pláč svatého Petra; ve 22 hodin pak uvedeme Křížovou cestu z pera francouzského básníka Paula Claudela, recituje Martina Pavlíková.

Více duchovní hudby než obvykle bude znít na našich vlnách na Velký pátek. Nechejte se pozvat především k času po 15. hodině a 30. minutě - uvádíme Mat oušovy pašije Georga Philippa Telemanna. Krátce předtím, ve tři odpoledne, nabídneme rozjímání na téma Velký pátek - památka umučení Páně.

Magdazín pro ty, kdo pečují o své blízké, opakujeme na Bílou sobotu po jedenácté dopoledne. V 15 hodin se v programu Jak se vám líbí setkáte s Michaelem Pospíšilem ze souboru Ritornello - představíme album barokních písní Zdoro-slavíček. Komentář týdne v 18:20 uvádí zamyšlení Miloslava kardinála Vlka na téma Benedikt XVI. rok v úřadu.

Nahlédnutí na prožívání Velikonoc v pravoslavné církvi přináší relace Křesťan a svět o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v pět odpoledne. Jaroslav Kratka pozval k rozhovoru duchovního Libora Raclavského. V 18 hodin mimořádně opakujeme kapitolu z výkladu Katechismu katolické církve zaměřenou na téma Vyznání víry - Vstal z mrtvých.


*****

Středa 12. dubna 2006

0:05 Oktáva: Pozvánka na Velikonoční festival duchovní hudby do Brna (R z pá
16:55) 1:00 Komorní hudba 2:00 Desatero Božích přikázání (3) (R z po 22:00)
2:30 Písně 3:00 Do života: Péče o lidi bez domova. Reportáž z pražského domu
Agapé a Domu Josefa Korbela v Brně (R z předchozí so) 4:00 Písničky před
svítáním 4:45 Jitro s dechovkou 5:00 Informace o pořadech 5:05
Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den: Herečka Martina Pavlíková
5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století. 6:00 Zprávy (ČRo2) 6:10 Ranní chvály 6:25
Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2) 7:20 Putování po krajích
7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:45 Radio
Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná hudba 9:15 Vysílá TWR -
Sestřihy: Kain a Ábel. Rozhovor Petra Vaďury s Janem Sokolem (2) 9:30
Magdazín: Činnosti Krizového centra pro děti a mládež SPONDEA. Rozhovor s
Dagmar Úleholovou 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní
11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů
ruského pravoslavného kněze a historika umění (15/17). Čte Libor Raclavský
(R 21:30) 11:30 Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R) 12:00
Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: C. Saint-Saëns: Labuť z Karnevalu
zvířat; M. Bruch: De profundis op. 67; D. Popper: Rekviem op. 66; H.
Berlioz: Tristia op. 18 13:00 Zprávy (Proglas) 13:05 Tržiště 13:20 Písničky
13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pozvánky 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00
Zprávy (ČRo2) 15:10 Modlitba křížové cesty se studenty Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži 15:35 Informace o pořadech 16:00 Rozhlasové městečko
16:55 Folklorní okénko: Instrumentální melodie z Moravy, Slezska, Slovenska
a Maďarska v podání cimbálových muzik 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00
Modlitba bolestného růžence 18:45 Večerní zíváček: Zuzana Holasová: Popoupo
aneb Podivuhodná pouť pouští (4/33): Putování pouští 19:15 Jak se vám líbí:
Rozhovor s folkrockovou skupinou Nová tvář z Tachova 20:00 Bible v liturgii:
Kol 3,1-4 20:25 Duchovní hudba 20:45 Radio Vatikán (R následující den
8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Čtení na
pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a
historika umění (15/17). Čte Libor Raclavský (repríza z 11:05) 22:00 Živý
kraj: S Petrou Bímonovou o její práci s romskými dětmi na východním
Slovensku (R po 10:00) 22:30 Noční cukrárna. Slovem provázejí Lucie
Endlicherová a Radek Habáň 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaČtvrtek 13. dubna 2006

0:05 Katechismus katolické církve: Vyznání víry - Vstal z mrtvých, vstoupil
na nebesa, sedí po pravici Otce (R z ne 10:30) 0:30 Noční bdění s etnickou
hudbou 1:00 Komorní hudba 2:00 Radio Vatikán slovensky 2:30 Písně 3:00
Folklorní okénko: Instrumentální melodie z Moravy, Slezska, Slovenska a
Maďarska v podání cimbálových muzik (R) 4:00 Písničky před svítáním 4:45
Jitro s dechovkou 5:05 Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den:
Operní zpěvák Petr Levíček 5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní
slovo: Četba z listů a úvah svatých a myslitelů všech století. 6:00 Zprávy
(ČRo2) 6:10 Ranní chvály 6:25 Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2
) 7:20 Putování po krajích 7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s
přehledem tisku) 8:45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná
hudba 9:15 Vysílá TWR - Slova naděje: Čtyři nezbytnosti (1/4): Víra 9:30
Vítejte, senioři! Velikonoční vzpomínání 10:25 Informace o pořadech 10:30
Vonička (dechovka) 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Čtení na pokračování: Otec
Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a historika umění
(16/17). Čte Libor Raclavský (R 21:30) 11:30 Písničky před polednem 11:55
Myšlenka na den (R) 12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: L. van
Beethoven: oratorium Kristus na hoře Olivetské 13:00 Zprávy (Proglas) 13:05
Vzkazy 13:20 Písničky 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pozvánky 14:30 Třikrát
z Proglasu 15:00 Zprávy (ČRo2) 15:05 Písničky a informace 15:27 Informace o
pořadech 15:40 Listárna 16:00 Desatero Božích přikázání (3) (R z po 22:00)
16:30 Sederová večeře. Sestřih programu o židovské večeři na počátku paschy
(R z archivu) 17:10 O. di Lasso: Lagrime di San Pietro (Pláč svatého Petra)
17:55 Myšlenka na den (R) 18:00 Přímý přenos obřadů Zeleného čtvrtka z
kostela svatého Augustina v Brně 20:00 Bible v liturgii: Jan 13,1-15 20:25
Duchovní hudba: J. D. Zelenka: Lamentationes pro die Jovis Santo 20:45 Radio
Vatikán (R následující den 8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně
21:30 Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského
pravoslavného kněze a historika umění (16/17). Čte Libor Raclavský (repríza
z 11:05) 22:00 Paul Claudel: Křížová cesta. Recituje Martina Pavlíková 22:35
F. X. Brixi: Jidáš Iškariotský 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaPátek 14. dubna 2006

0:05 Všimli jsme si 1:00 Komorní hudba 2:00 Katechismu katolické církve:
Vyznání víry - Vstal z mrtvých, vstoupil na nebe, sedí na pravici Otce 2:30
Písně 3:00 Sederová večeře (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Informace o
pořadech 5:05 Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den: Architekt
Karel Cieslar 5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní slovo: Četba z
listů a úvah svatých a myslitelů všech století 6:00 Zprávy (ČRo2) 6:10 Ranní
chvály 6:25 Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2) 7:20 Putování po
krajích 7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:45
Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná hudba 9:15 Vysílá TWR -
Rýmování o životě (připravuje Miroslav Kubíček): Velkopáteční zamyšlení aneb
jak dnes oslovují Velikonoce a jak dnes oslovit Velikonocemi? 9:30
Knihovnička Proglasu: Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy (R z
ne 13:20) 10:25 Informace o pořadech 10:30 T. Massaino: Lamentace pro Svatý
týden; M. de Orto: Lamentace proroka Jeremiáše 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05
Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného
kněze a historika umění (17/17). Čte Libor Raclavský (R 21:30) 11:30
Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R) 12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta: J. Stainer: The Crucifixion (Ukřižování); F. X. Thuri:
Stabat Mater 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Písně a zprávy 14:28 Anonymus:
Uctívání kříže 15:00 Velký Pátek - památka umučení Páně (R z archivu) 15:25
Informace o pořadech 15:30 G. P. Telemann: Matoušovy pašije 17:20 Co všechno
přinesl a odnesl kříž 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00 Přímý přenos obřadů
Velkého pátku z kostela svatého Augustina v Brně 20:00 Bible v liturgii:
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 20:25 Duchovní hudba: J. D. Zelenka:
Lamentationes pro die Veneris Sancto 20:45 Radio Vatikán (R následující den
7:00) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Čtení na
pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a
historika umění (17/17). Čte Libor Raclavský (repríza z 11:05) 22:00
Pravoslavní (R ne 17:30) 22:30 Živý růženec (bolestný) 23:00 Duchovní hudba:
T. L. da Victoria: Responsorios de Tinieblas (del Officium Hebdomadae
Sanctae) 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaSobota 15. dubna 2006

0:05 Co všechno přinesl a odnesl kříž (R) 0:30 T. Tallis: Lamentatio
Jeremiae - Pláč proroka Jeremiáše; G. A. Perti: Caligaverunt oculi mei 1:00
Magdazín: Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka při dopravní nehodě
(R) 2:00 J. Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži 3:15 Josef Strnadel:
Rok pod horami - čtení o jaru a pašijovém týdnu. Účinkují Hýsková a Radim
Vašinka (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Přehled pořadů 5:05 Písničky
5:30 Myšlenka na den: Hudební skladatel Zdeněk Pololáník 5:33
Hudebně-zpravodajský magazín 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z
listů a úvah svatých a myslitelů všech století 6:30 Ranní chvály 6:45
Křesťanské písně 7:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 8:00 Vysílá
TWR - Na sobotní frekvenci Proglasu: Co mají společného židovské a
křesťanské Velikonoce. Rozhovor Rozity Mertové s misionářkou Ludmilou
Hallerovou 9:00 Pozvánky 9:30 Barvínek: O postavách Nového zákona (nově).
Sedmý pořad postního cyklu 2006 10:21 Informace o pořadech 10:25 O. di
Lasso: Melancholie 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Magdazín: Péče o pečující.
Rozhovor s Miloslavou Bártovou ze sdružení Betánie a Annou Mackovou. Pomoc
těm, kde se starají o nemohoucího blízkého člověka 11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: J. D. Zelenka: Kajícníci u
hrobu Vykupitele; F. Liszt: Christus III. díl - Pašije a zmrtvýchvstání
13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Josef Strnadel: Rok pod horami - čtení o jaru
a pašijovém týdnu. Účinkují Hýsková a Radim Vašinka 14:30 Písně 15:00 Jak
se vám líbí: Rozhovor s Michaelem Pospíšilem ze souboru Ritornello o albu
Zdoro-slavíček 16:00 Zprávy (ČRo2) 16:05 Čteme z křesťanských periodik 16:20
Informace o pořadech 16:30 Anonymus: .neb člověk vždy do hříchu upadá;
Maria, útočiště hříšníků 17:00 Do života: Péče o lidi bez domova. Reportáž z
pražského Domu Agapé a Domu Josefa Korbela v Brně (R z archivu pořadu) 17:45
Písničky k odpočinku 18:00 Zprávy (ČRo2) 18:20 Komentář týdne: Papež
Benedikt XVI. rok ve svém úřadu. Připravil pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk (R po 15:05) 18:30 Křesťanské písně 18:45 Večerní zíváček:
Zuzana Holasová: Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (5/33): Vedro a žízeň
19:00 Zrcadlo týdne 19:15 Mariánské písně pozdního středověku 20:15 Radio
Vatikán (R následující den v 7:00) 20:30 Modlitba večerních chval 21:00
Přímý přenos vigilie zmrtvýchvstání Páně z kostela svatého Tomáše v Brně
23:00 Kantáty a chorály J. S. Bacha 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční
modlitbaNeděle 16. dubna 2006

0:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra) 1:05 Václav Renč: Popelka
nazaretská (R z archivu) 1:30 Zrcadlo týdne, Komentář týdne (R) 2:00 Komorní
hudba: Hudba barokních mistrů 2:30 Písně do tmy 3:00 Z archivu hudebních
pořadů (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Varhanní hudba 5:30 Myšlenka
na den: Skladatel, překladatel, biskup Josef Hrdlička 5:33 Písničky pro
sváteční ráno 6:00 Informace o pořadech 6:05 Čteme z křesťanských periodik
(R ze so 16:05) 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století 6:30 Ranní chvály 6:45 Křesťanské písně
7:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího českého pořadu) 7:15 Křesťanské písně
7:30 TWR - Studna slova: Výklad první knihy Královské (7/44) 7:45 H. Isaac:
Missa paschalis a 6 proprií k zmrtvýchvstání Páně 9:00 Mše svatá. Přímý
přenos z kostela svatého Jakuba Staršího v Kostelci na Hané 10:00 Varhanní
hudba 10:25 Přehled pořadů 10:30 Katechismus katolické církve: Vyznání
víry - Odtud přijde soudit živé i mrtvé 11:00 Proglaso (biblický kvíz pro
děti). Slovem provázejí Lucie Endlicherová a Radek Habáň 11:55 Myšlenka na
den 12:00 Urbi et Orbi. Přímý přenos požehnání městu Římu a světu, které
uděluje ve Vatikánu papež Benedikt XVI. (vysíláme s laskavým svolením České
televize) 12:30 Hudební siesta: W. A. Mozart: Exsultate, jubilate; A.
Vivaldi: Gloria pro sóla, sbor a orchestr; G. Tartini: Koncert D dur 13:30
Knihovnička Proglasu: Timothy Radcliffe: Sedm posledních slov 13:50 Dnešek v
kalendáři 14:00 Nedělní pohádka: O pavím králi - česká lidová pohádka 14:30
Hudební blahopřání (pište předem na blahoprani@proglas.cz) 16:00 Zprávy
(ČRo2) 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Písničky z archivu
17:00 Křes­ťan a svět: Kristus vstal z mrtvých. Opravdu? Rozhovor s
duchovním pravoslavné církve Liborem Raclavským o prožívání Velikonoc v
pravoslaví (R čt 22:30) 17:30 Pravoslavní (R z pá 22:30) 17:55 Myšlenka na
den 18:25 Proglaso - písemné zadání 18:45 Večerní zíváček: Zuzana Holasová:
Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (6/33): Pomerančovníkový háj 19:00
Hitparáda Kolem se toč, 503. kolo. Slovem provází Milan Tesař 20:15 Radio
Vatikán 20:30 Koncert duchovní hudby: G. P. Telemann: Heilig, heilig, heilig
ist Gott; D. Buxtehude: Nun danket alle Gott 22:05 Večerní chvály 22:20
Písničky k usínání 22:55 Informace o pořadech 23:00 Klasická hudba: Skladby
J. Suka a B. Smetany 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaPondělí 17. dubna 2006

0:05 Folklorní okénko: Velikonoční (R z archivu) 1:00 Komorní hudba 2:00
Vítejte, senioři (výběr) 2:30 Písně 3:00 Hudební pořad (R) 4:00 Písničky
před svítáním 4:45 Jitro s dechovkou 5:00 Klasická hudba: Skladby A.
Vivaldiho 5:30 Myšlenka na den: Člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Michal Verner 5:33 Písničky pro sváteční ráno 5:55 Informace o pořadech 6:00
Zprávy (ČRo2) 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století. 6:30 Ranní chvály 6:45 Křesťanské písně
7:00 Zprávy (ČRo2) 7:05 Písně a zprávy pro Velikonoční pondělí 7:45 Třikrát
z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:05 Velikonoční zastavení
s lidovou písničkou 8:40 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Mše
svatá. Přímý přenos z kostela svatého Augustina v Brně 9:40 Vysílá TWR -
Stopy (svědectví o Božím působení v životě): Aleš Navrátil - o co v životě
skutečně jde 10:00 Živý kraj: S Petrou Bímonovou o její práci s romskými
dětmi na východním Slovensku (R ze st 22:00) 10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Četba: Vojtěch
Rakous: Před svátky 11:30 Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: G. Rossini: Messa di Gloria; J.
J. Quantz: Sonata h moll; J. Haydn: Symfonie č. 30 C dur "Alleluja" 13:30
Vzkazy 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pohádka: Marie Šlahařová: Jak to bylo
doopravdy s vlkem a Červenou Karkulkou 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy
(ČRo2) 15:05 Komentář týdne: Papež Benedikt XVI. rok ve svém úřadu.
Připravil pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk (R ze so 18:20) 15:10
Písničky pro hezké odpoledne 16:00 Do života: Český rozhlas vysílá pro
mladé - Radio Wave (R so 22:10) 16:55 Hitparáda Kolem se toč, 503. kolo.
Slovem provází Milan Tesař (R z ne 19:00) 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00
Modlitba slavného růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Večerní zíváček:
Zuzana Holasová: Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (6/33): Krátký
odpočinek 19:00 Zprávy (Proglas) 19:15 Jak se vám líbí speciál 20:00 Bible v
liturgii: Sk 4,32-35 20:25 Duchovní hudba 20:45 Radio Vatikán (R následující
den 8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Četba: Vojtěch
Rakous: Před svátky (R) 22:00 Pořad Slezské církve evangelické a. v. (R čt
16:00) 22:40 Křesťanské noviny (rádio Lumen, R út 2:00) 23:00 Noční linka s
otcem Martinem Holíkem. Prázdný hrob * Volejte na číslo 543 217 242,
posílejte SMS na 775 132 132 23:58 Půlnoční modlitba