Požehnaný, kdo doufá v Boha. (Jer 17,7) - Biblický citát na dnešní den

12. 4. 2006

Velikonoce k poslechu

Velikonoce k poslechu
Radio Proglas, které vysílá i na internetu, Vám může zprostředkovat plodné prožití Velikonoc. S blížícími se Velikonocemi se vysílání Proglasu zklidňuje a připravuje na připomínku největších křesťanských svátků. Ve Svatém (pašijovém) týdnu nabízíme pořady nové i starší; společně s námi se můžete zúčastnit obřadů a mší svatých v několika kostelích; vybrali jsme pro vás krásnou duchovní hudbu.

Myšlenky na den připravují od 10. do 17. dubna křesťanští umělci a lidé, kteří mají ke křesťanství blízko. Uslyšíte například herce Ladislava Lakomého, operního zpěváka Petra Levíčka, hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka nebo překladatele, biskupa Josefa Hrdličku.

Obřady velikonočního třídení zahájíme na Zelený čtvrtek v 18 hodin přímým přenosem z kostela svatého Augustina v Brně. Odtud nabídneme ve stejném čase i přenos obřadů Velkého pátku. Na Bílou sobotu přenášíme tradiční vigilii z kostela svatého Tomáše v Brně, začátek v 21 hodin.

Slavnostní mši svatou hodu Božího velikonočního nabídneme v 9 hodin v přímém přenosu z kostela svatého Jakuba staršího v Kostelci na Hané. V pravé poledne pak můžete zachytit papežské požehnání městu i světu - Urbi et Orbi. K prožití bohoslužby vás pozveme také v 9 hodin ráno o pondělí velikonočním. Přeneseme se do kostela svatého Augustina v Brně.

V jednotlivých dnech tridua chceme přispět k vašemu ztišení a zklidnění. Na Zelený čtvrtek opakujeme v 16:30 pásmo věnované sederové večeři, kterou Židé slaví na počátku paschy. Krátce po 17. hodině zní skladba Orlanda di Lassa Pláč svatého Petra; ve 22 hodin pak uvedeme Křížovou cestu z pera francouzského básníka Paula Claudela, recituje Martina Pavlíková.

Více duchovní hudby než obvykle bude znít na našich vlnách na Velký pátek. Nechejte se pozvat především k času po 15. hodině a 30. minutě - uvádíme Mat oušovy pašije Georga Philippa Telemanna. Krátce předtím, ve tři odpoledne, nabídneme rozjímání na téma Velký pátek - památka umučení Páně.

Magdazín pro ty, kdo pečují o své blízké, opakujeme na Bílou sobotu po jedenácté dopoledne. V 15 hodin se v programu Jak se vám líbí setkáte s Michaelem Pospíšilem ze souboru Ritornello - představíme album barokních písní Zdoro-slavíček. Komentář týdne v 18:20 uvádí zamyšlení Miloslava kardinála Vlka na téma Benedikt XVI. rok v úřadu.

Nahlédnutí na prožívání Velikonoc v pravoslavné církvi přináší relace Křesťan a svět o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v pět odpoledne. Jaroslav Kratka pozval k rozhovoru duchovního Libora Raclavského. V 18 hodin mimořádně opakujeme kapitolu z výkladu Katechismu katolické církve zaměřenou na téma Vyznání víry - Vstal z mrtvých.


*****

Středa 12. dubna 2006

0:05 Oktáva: Pozvánka na Velikonoční festival duchovní hudby do Brna (R z pá
16:55) 1:00 Komorní hudba 2:00 Desatero Božích přikázání (3) (R z po 22:00)
2:30 Písně 3:00 Do života: Péče o lidi bez domova. Reportáž z pražského domu
Agapé a Domu Josefa Korbela v Brně (R z předchozí so) 4:00 Písničky před
svítáním 4:45 Jitro s dechovkou 5:00 Informace o pořadech 5:05
Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den: Herečka Martina Pavlíková
5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století. 6:00 Zprávy (ČRo2) 6:10 Ranní chvály 6:25
Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2) 7:20 Putování po krajích
7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:45 Radio
Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná hudba 9:15 Vysílá TWR -
Sestřihy: Kain a Ábel. Rozhovor Petra Vaďury s Janem Sokolem (2) 9:30
Magdazín: Činnosti Krizového centra pro děti a mládež SPONDEA. Rozhovor s
Dagmar Úleholovou 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní
11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů
ruského pravoslavného kněze a historika umění (15/17). Čte Libor Raclavský
(R 21:30) 11:30 Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R) 12:00
Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: C. Saint-Saëns: Labuť z Karnevalu
zvířat; M. Bruch: De profundis op. 67; D. Popper: Rekviem op. 66; H.
Berlioz: Tristia op. 18 13:00 Zprávy (Proglas) 13:05 Tržiště 13:20 Písničky
13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pozvánky 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00
Zprávy (ČRo2) 15:10 Modlitba křížové cesty se studenty Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži 15:35 Informace o pořadech 16:00 Rozhlasové městečko
16:55 Folklorní okénko: Instrumentální melodie z Moravy, Slezska, Slovenska
a Maďarska v podání cimbálových muzik 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00
Modlitba bolestného růžence 18:45 Večerní zíváček: Zuzana Holasová: Popoupo
aneb Podivuhodná pouť pouští (4/33): Putování pouští 19:15 Jak se vám líbí:
Rozhovor s folkrockovou skupinou Nová tvář z Tachova 20:00 Bible v liturgii:
Kol 3,1-4 20:25 Duchovní hudba 20:45 Radio Vatikán (R následující den
8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Čtení na
pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a
historika umění (15/17). Čte Libor Raclavský (repríza z 11:05) 22:00 Živý
kraj: S Petrou Bímonovou o její práci s romskými dětmi na východním
Slovensku (R po 10:00) 22:30 Noční cukrárna. Slovem provázejí Lucie
Endlicherová a Radek Habáň 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaČtvrtek 13. dubna 2006

0:05 Katechismus katolické církve: Vyznání víry - Vstal z mrtvých, vstoupil
na nebesa, sedí po pravici Otce (R z ne 10:30) 0:30 Noční bdění s etnickou
hudbou 1:00 Komorní hudba 2:00 Radio Vatikán slovensky 2:30 Písně 3:00
Folklorní okénko: Instrumentální melodie z Moravy, Slezska, Slovenska a
Maďarska v podání cimbálových muzik (R) 4:00 Písničky před svítáním 4:45
Jitro s dechovkou 5:05 Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den:
Operní zpěvák Petr Levíček 5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní
slovo: Četba z listů a úvah svatých a myslitelů všech století. 6:00 Zprávy
(ČRo2) 6:10 Ranní chvály 6:25 Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2
) 7:20 Putování po krajích 7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s
přehledem tisku) 8:45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná
hudba 9:15 Vysílá TWR - Slova naděje: Čtyři nezbytnosti (1/4): Víra 9:30
Vítejte, senioři! Velikonoční vzpomínání 10:25 Informace o pořadech 10:30
Vonička (dechovka) 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Čtení na pokračování: Otec
Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a historika umění
(16/17). Čte Libor Raclavský (R 21:30) 11:30 Písničky před polednem 11:55
Myšlenka na den (R) 12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: L. van
Beethoven: oratorium Kristus na hoře Olivetské 13:00 Zprávy (Proglas) 13:05
Vzkazy 13:20 Písničky 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pozvánky 14:30 Třikrát
z Proglasu 15:00 Zprávy (ČRo2) 15:05 Písničky a informace 15:27 Informace o
pořadech 15:40 Listárna 16:00 Desatero Božích přikázání (3) (R z po 22:00)
16:30 Sederová večeře. Sestřih programu o židovské večeři na počátku paschy
(R z archivu) 17:10 O. di Lasso: Lagrime di San Pietro (Pláč svatého Petra)
17:55 Myšlenka na den (R) 18:00 Přímý přenos obřadů Zeleného čtvrtka z
kostela svatého Augustina v Brně 20:00 Bible v liturgii: Jan 13,1-15 20:25
Duchovní hudba: J. D. Zelenka: Lamentationes pro die Jovis Santo 20:45 Radio
Vatikán (R následující den 8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně
21:30 Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského
pravoslavného kněze a historika umění (16/17). Čte Libor Raclavský (repríza
z 11:05) 22:00 Paul Claudel: Křížová cesta. Recituje Martina Pavlíková 22:35
F. X. Brixi: Jidáš Iškariotský 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaPátek 14. dubna 2006

0:05 Všimli jsme si 1:00 Komorní hudba 2:00 Katechismu katolické církve:
Vyznání víry - Vstal z mrtvých, vstoupil na nebe, sedí na pravici Otce 2:30
Písně 3:00 Sederová večeře (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Informace o
pořadech 5:05 Hudebně-zpravodajský magazín 5:27 Myšlenka na den: Architekt
Karel Cieslar 5:30 Vážná hudba 5:42 Evangelium 5:45 Duchovní slovo: Četba z
listů a úvah svatých a myslitelů všech století 6:00 Zprávy (ČRo2) 6:10 Ranní
chvály 6:25 Hudebně-zpravodajský magazín 7:00 Zprávy (ČRo2) 7:20 Putování po
krajích 7:45 Třikrát z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:45
Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Vážná hudba 9:15 Vysílá TWR -
Rýmování o životě (připravuje Miroslav Kubíček): Velkopáteční zamyšlení aneb
jak dnes oslovují Velikonoce a jak dnes oslovit Velikonocemi? 9:30
Knihovnička Proglasu: Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy (R z
ne 13:20) 10:25 Informace o pořadech 10:30 T. Massaino: Lamentace pro Svatý
týden; M. de Orto: Lamentace proroka Jeremiáše 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05
Čtení na pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného
kněze a historika umění (17/17). Čte Libor Raclavský (R 21:30) 11:30
Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R) 12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta: J. Stainer: The Crucifixion (Ukřižování); F. X. Thuri:
Stabat Mater 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Písně a zprávy 14:28 Anonymus:
Uctívání kříže 15:00 Velký Pátek - památka umučení Páně (R z archivu) 15:25
Informace o pořadech 15:30 G. P. Telemann: Matoušovy pašije 17:20 Co všechno
přinesl a odnesl kříž 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00 Přímý přenos obřadů
Velkého pátku z kostela svatého Augustina v Brně 20:00 Bible v liturgii:
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 20:25 Duchovní hudba: J. D. Zelenka:
Lamentationes pro die Veneris Sancto 20:45 Radio Vatikán (R následující den
7:00) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Čtení na
pokračování: Otec Arsenij. Kniha příběhů ruského pravoslavného kněze a
historika umění (17/17). Čte Libor Raclavský (repríza z 11:05) 22:00
Pravoslavní (R ne 17:30) 22:30 Živý růženec (bolestný) 23:00 Duchovní hudba:
T. L. da Victoria: Responsorios de Tinieblas (del Officium Hebdomadae
Sanctae) 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaSobota 15. dubna 2006

0:05 Co všechno přinesl a odnesl kříž (R) 0:30 T. Tallis: Lamentatio
Jeremiae - Pláč proroka Jeremiáše; G. A. Perti: Caligaverunt oculi mei 1:00
Magdazín: Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka při dopravní nehodě
(R) 2:00 J. Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži 3:15 Josef Strnadel:
Rok pod horami - čtení o jaru a pašijovém týdnu. Účinkují Hýsková a Radim
Vašinka (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Přehled pořadů 5:05 Písničky
5:30 Myšlenka na den: Hudební skladatel Zdeněk Pololáník 5:33
Hudebně-zpravodajský magazín 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z
listů a úvah svatých a myslitelů všech století 6:30 Ranní chvály 6:45
Křesťanské písně 7:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 8:00 Vysílá
TWR - Na sobotní frekvenci Proglasu: Co mají společného židovské a
křesťanské Velikonoce. Rozhovor Rozity Mertové s misionářkou Ludmilou
Hallerovou 9:00 Pozvánky 9:30 Barvínek: O postavách Nového zákona (nově).
Sedmý pořad postního cyklu 2006 10:21 Informace o pořadech 10:25 O. di
Lasso: Melancholie 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Magdazín: Péče o pečující.
Rozhovor s Miloslavou Bártovou ze sdružení Betánie a Annou Mackovou. Pomoc
těm, kde se starají o nemohoucího blízkého člověka 11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: J. D. Zelenka: Kajícníci u
hrobu Vykupitele; F. Liszt: Christus III. díl - Pašije a zmrtvýchvstání
13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Josef Strnadel: Rok pod horami - čtení o jaru
a pašijovém týdnu. Účinkují Hýsková a Radim Vašinka 14:30 Písně 15:00 Jak
se vám líbí: Rozhovor s Michaelem Pospíšilem ze souboru Ritornello o albu
Zdoro-slavíček 16:00 Zprávy (ČRo2) 16:05 Čteme z křesťanských periodik 16:20
Informace o pořadech 16:30 Anonymus: .neb člověk vždy do hříchu upadá;
Maria, útočiště hříšníků 17:00 Do života: Péče o lidi bez domova. Reportáž z
pražského Domu Agapé a Domu Josefa Korbela v Brně (R z archivu pořadu) 17:45
Písničky k odpočinku 18:00 Zprávy (ČRo2) 18:20 Komentář týdne: Papež
Benedikt XVI. rok ve svém úřadu. Připravil pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk (R po 15:05) 18:30 Křesťanské písně 18:45 Večerní zíváček:
Zuzana Holasová: Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (5/33): Vedro a žízeň
19:00 Zrcadlo týdne 19:15 Mariánské písně pozdního středověku 20:15 Radio
Vatikán (R následující den v 7:00) 20:30 Modlitba večerních chval 21:00
Přímý přenos vigilie zmrtvýchvstání Páně z kostela svatého Tomáše v Brně
23:00 Kantáty a chorály J. S. Bacha 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční
modlitbaNeděle 16. dubna 2006

0:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra) 1:05 Václav Renč: Popelka
nazaretská (R z archivu) 1:30 Zrcadlo týdne, Komentář týdne (R) 2:00 Komorní
hudba: Hudba barokních mistrů 2:30 Písně do tmy 3:00 Z archivu hudebních
pořadů (R) 4:00 Písničky před svítáním 5:00 Varhanní hudba 5:30 Myšlenka
na den: Skladatel, překladatel, biskup Josef Hrdlička 5:33 Písničky pro
sváteční ráno 6:00 Informace o pořadech 6:05 Čteme z křesťanských periodik
(R ze so 16:05) 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století 6:30 Ranní chvály 6:45 Křesťanské písně
7:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího českého pořadu) 7:15 Křesťanské písně
7:30 TWR - Studna slova: Výklad první knihy Královské (7/44) 7:45 H. Isaac:
Missa paschalis a 6 proprií k zmrtvýchvstání Páně 9:00 Mše svatá. Přímý
přenos z kostela svatého Jakuba Staršího v Kostelci na Hané 10:00 Varhanní
hudba 10:25 Přehled pořadů 10:30 Katechismus katolické církve: Vyznání
víry - Odtud přijde soudit živé i mrtvé 11:00 Proglaso (biblický kvíz pro
děti). Slovem provázejí Lucie Endlicherová a Radek Habáň 11:55 Myšlenka na
den 12:00 Urbi et Orbi. Přímý přenos požehnání městu Římu a světu, které
uděluje ve Vatikánu papež Benedikt XVI. (vysíláme s laskavým svolením České
televize) 12:30 Hudební siesta: W. A. Mozart: Exsultate, jubilate; A.
Vivaldi: Gloria pro sóla, sbor a orchestr; G. Tartini: Koncert D dur 13:30
Knihovnička Proglasu: Timothy Radcliffe: Sedm posledních slov 13:50 Dnešek v
kalendáři 14:00 Nedělní pohádka: O pavím králi - česká lidová pohádka 14:30
Hudební blahopřání (pište předem na blahoprani@proglas.cz) 16:00 Zprávy
(ČRo2) 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Písničky z archivu
17:00 Křes­ťan a svět: Kristus vstal z mrtvých. Opravdu? Rozhovor s
duchovním pravoslavné církve Liborem Raclavským o prožívání Velikonoc v
pravoslaví (R čt 22:30) 17:30 Pravoslavní (R z pá 22:30) 17:55 Myšlenka na
den 18:25 Proglaso - písemné zadání 18:45 Večerní zíváček: Zuzana Holasová:
Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (6/33): Pomerančovníkový háj 19:00
Hitparáda Kolem se toč, 503. kolo. Slovem provází Milan Tesař 20:15 Radio
Vatikán 20:30 Koncert duchovní hudby: G. P. Telemann: Heilig, heilig, heilig
ist Gott; D. Buxtehude: Nun danket alle Gott 22:05 Večerní chvály 22:20
Písničky k usínání 22:55 Informace o pořadech 23:00 Klasická hudba: Skladby
J. Suka a B. Smetany 23:50 Duchovní slovo 23:58 Půlnoční modlitbaPondělí 17. dubna 2006

0:05 Folklorní okénko: Velikonoční (R z archivu) 1:00 Komorní hudba 2:00
Vítejte, senioři (výběr) 2:30 Písně 3:00 Hudební pořad (R) 4:00 Písničky
před svítáním 4:45 Jitro s dechovkou 5:00 Klasická hudba: Skladby A.
Vivaldiho 5:30 Myšlenka na den: Člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Michal Verner 5:33 Písničky pro sváteční ráno 5:55 Informace o pořadech 6:00
Zprávy (ČRo2) 6:15 Evangelium 6:20 Duchovní slovo: Četba z listů a úvah
svatých a myslitelů všech století. 6:30 Ranní chvály 6:45 Křesťanské písně
7:00 Zprávy (ČRo2) 7:05 Písně a zprávy pro Velikonoční pondělí 7:45 Třikrát
z Proglasu 8:00 Zprávy (ČRo2 - s přehledem tisku) 8:05 Velikonoční zastavení
s lidovou písničkou 8:40 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu) 9:00 Mše
svatá. Přímý přenos z kostela svatého Augustina v Brně 9:40 Vysílá TWR -
Stopy (svědectví o Božím působení v životě): Aleš Navrátil - o co v životě
skutečně jde 10:00 Živý kraj: S Petrou Bímonovou o její práci s romskými
dětmi na východním Slovensku (R ze st 22:00) 10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy (ČRo2) 11:05 Četba: Vojtěch
Rakous: Před svátky 11:30 Písničky před polednem 11:55 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba 12:05 Hudební siesta: G. Rossini: Messa di Gloria; J.
J. Quantz: Sonata h moll; J. Haydn: Symfonie č. 30 C dur "Alleluja" 13:30
Vzkazy 13:50 Dnešek v kalendáři 14:00 Pohádka: Marie Šlahařová: Jak to bylo
doopravdy s vlkem a Červenou Karkulkou 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy
(ČRo2) 15:05 Komentář týdne: Papež Benedikt XVI. rok ve svém úřadu.
Připravil pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk (R ze so 18:20) 15:10
Písničky pro hezké odpoledne 16:00 Do života: Český rozhlas vysílá pro
mladé - Radio Wave (R so 22:10) 16:55 Hitparáda Kolem se toč, 503. kolo.
Slovem provází Milan Tesař (R z ne 19:00) 17:55 Myšlenka na den (R) 18:00
Modlitba slavného růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Večerní zíváček:
Zuzana Holasová: Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (6/33): Krátký
odpočinek 19:00 Zprávy (Proglas) 19:15 Jak se vám líbí speciál 20:00 Bible v
liturgii: Sk 4,32-35 20:25 Duchovní hudba 20:45 Radio Vatikán (R následující
den 8:45) 21:05 Večerní chvály 21:15 Křesťanské písně 21:30 Četba: Vojtěch
Rakous: Před svátky (R) 22:00 Pořad Slezské církve evangelické a. v. (R čt
16:00) 22:40 Křesťanské noviny (rádio Lumen, R út 2:00) 23:00 Noční linka s
otcem Martinem Holíkem. Prázdný hrob * Volejte na číslo 543 217 242,
posílejte SMS na 775 132 132 23:58 Půlnoční modlitba

Související texty k tématu:

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Velikonoce
 velikonoční stránka webu vira.cz a pastorace.cz

Kdy jsou Velikonoce 2019?

(22. 3. 2019) Datum Velikonoc

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2019) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie atd. Do...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2019) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2019) Téma  papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu vira.cz

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9. 3. 2019) Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém...