Tento muž infikoval děti náboženskou výchovou a vírou!

„Podívejte se sem,“ řekl Azarov a ukázal na několik plakátů na stěně s nápisy: Hledané osoby. Kromě fotografií několika vrahů tam visela také fotka jistého muže, po kterém šla policie. Důvod? Akce škodící lidem a státu.„Tento muž,“ pokračoval Azarov, „infikoval děti náboženskou výchovou a vírou. Tajně jim vykládal Bibli. Jakmile ho chytíme, dostane 7 let!“

Měl jsem radost z peněz, které jsem si vydělal, ale na druhé straně – stíhání vrahů, zlodějů i jiných kriminálních živlů mě neuspokojovalo a neshodovalo se s mými zájmy komunistického aktivisty. Ale teď? Teď budu mít co dělat se skutečnými nepřáteli státu, teď půjde o něco úplně jiného, o něco vyššího, významnějšího, o problém, kterým jsem se často zabýval ve svých přednáškách.

Teď jsem mohl opravdu NĚCO podniknout a ještě jsem byl za to placen. Anatolij se zeptal: „Soudruhu Azarove, řekl jste, že tihle lidé jsou horší než vrazi. Do jaké míry?“

Tihle věřící zabíjejí ducha a duše sovětských lidí 

„Soudruhu,“ odpověděl Azarov, „vrazi zabijí pár lidí a potom je chytíme. Ale tihle věřící zabíjejí ducha a duše sovětských lidí a šíří mezi statisíce svou otravnou víru. V posledních dvou letech dosáhly problémy s věřícími velkých rozměrů. Místo toho, aby vymřeli nebo se vzdali v boji proti státu, pracovali v tichosti dál a podařilo se jim mnoho lidí oklamat a získat na svou stranu. Strana už prostě musí zasáhnout. Všude, kde mohou, otravují ducha naší mládeže. Hlavní byro v Moskvě vydalo mimořádný rozkaz věřící odstranit. A to je váš úkol. Všechny organizace, které bojují proti náboženství, podléhají ústřednímu vedení strany, které založilo koordinační skupinu na řízení boje proti věřícím a jejich pověrám. Část vaší práce bude spočívat v tom, že budete sestavovat zprávy, udávat jména a všechny další podrobnosti o věřících. Všechno se pošle do Moskvy, kde se tyto zprávy zadají do počítačů. Tímto způsobem pak budeme moci těm úlisným a nebezpečným protivníkům v dohledné době znemožnit činnost…

My, sovětský lid, jim ukážeme!

Byli jsme fascinováni. Do této chvíle jsem vůbec netušil, jaké strašné nebezpečí nám ze strany věřících hrozí. Teď jsme se o tom dozvěděli. A víme i o dynamickém akčním programu, který byl vyvinut speciálně na ochranu naší vlasti. Tato skutečnost svědčí o velké moci komunistické strany. Za vším stojí soudruzi, kteří vědí, co chtějí. Jsou to oni, kteří vedou stranu vpřed. Nesedí pohodlně a nečinně v křeslech a nečekají, až nepřátelé rozvrátí krajinu zevnitř.

Plni obdivu jsme poslouchali, jaké akce se podnikly na obnovení pořádku. A když jsem si představil, že i my se budeme podílet na onom velkolepém plánu, zalila mě vlna hrdosti na komunistickou stranu. Konečně udeříme! Naši nepřátelé to přehnali. My, sovětský lid, jim ukážeme! Strana má velkou trpělivost, ale když se zajde příliš daleko, ví, jak zasáhnout. Azarov nám také prozradil, že existuje ještě jiná pracovní skupina, která se specializuje na „uzavření“ hranic, aby se znemožnil dovoz Biblí a náboženské literatury z ciziny. V životě jsem o něčem takovém neslyšel. Azarov pokračoval: „Chlapci, máte právo sebrat jakoukoliv náboženskou literaturu, na kterou narazíte. My si ji ověříme a pošleme ji do Moskvy. Odtud začne vyšetřování, ze které země sem byla propašována, jakým způsobem a kdo to udělal. Jakmile to budeme vědět, okamžitě znemožníme další dovoz.“

Musíme za každou cenu najít vůdce

„Usekněte hlavu,“ řekl Azarov, „a tělo zemře. Musíme za každou cenu najít vůdce, hlavy tajných organizací věřících. Potom těm ostatním, oklamaným věřícím, otevřeme oči. Oni dostanou rozum a vrátí se na správnou cestu.“

Když skončil, věděli jsme jedno: všichni věřící jsou mizerní intrikáni, zákeřní nepřátelé, kteří se tajně scházejí po bytech, připravují svržení vlády a otravují mládež. Azarovův proslov v nás vyvolal takové rozhořčení, že jsme byli ochotni proti věřícím okamžitě zakročit. Podobné přednášky jsme poslouchali po celé následující dva týdny. Seznamovali jsme se s metodami a praktikami věřících.