Žaludek,
nebo srdce?

Nemohu začít jinak než zážitkem s naší sedmiletou dcerou. Když jsme před časem s manželem hovořili u večeře o tom, že budu psát článek na téma srdce muže, naše dcera povstala, aby přiložila ucho na manželovu hruď a naslouchala jeho srdci. Po chvilce pravila, že slyší jenom, jak mu kručí v žaludku.

Ale co slyším já? Na tuto otázku jsem se snažila sama sobě odpovídat celý čas, který jsem ve své mysli věnovala dnešnímu tématu. Abych pravdu řekla, jsem za tuto otázku vděčná. Téma není vůbec jednoduché: Srdce muže.

Jedna z mých myšlenek zamířila ke knize s tímto názvem, která byla přeložena do češtiny a nějakou dobu jsem ji vídala v rukách svého manžela. Vždy o ní velice dobře mluvil, řekla bych, že jí byl nadšený. Občas jsme o některém tématu trošku diskutovali, ale jinak znám pouze její vnější obal a název.Dospělé i dětské srdce muže
mají mnoho společného

Jaké je srdce muže? Napadá mě mnoho přívlastků. Silné, zranitelné, odvážné, uzavřené, statečné, tvrdé, milující, bojující, dobrodružné, hravé, tajemné… V životě jsem kolem sebe měla různé muže. Dnes jsem matka a manželka, a tak přirozeně přemýšlím především o dvou srdcích, o srdci dospělého muže a o srdci chlapce. Vidím, že dospělé i dětské srdce muže mají mnoho společného, je zde něco, co člověk prostě „jenom“ vycítí. Je něco, co je jenom jejich, mužů. Naslouchám, dívám se a přemýšlím, čemu a do jaké míry mohu rozumět já. Částečku svých myšlenek s vámi dnes budu sdílet.

Uvědomuji si, jak je srdce dospělého muže ovlivněno vším, co prožilo. Tím, jak a kdo ho vychovával a v životě mohl ovlivnit. Vidím, že mnohé je dobré, ale vidím i to, s čím musí bojovat a to, co možná teprve hledá a objevuje, protože to nemělo dříve prostor, nebyl na to čas, nebo prostě nebyla ta správná doba. Možná někteří muži teprve až v dospělosti objevují, co je jejich touha, co jim opravdu říká jejich srdce, kdo opravdu jsou.

A tak mi přichází na mysl, jak velikou máme my rodiče zodpovědnost za srdce našich malých mužů. Dokážeme je nechat vyrůstat jako muže? Dáváme jim k tomu dostatek prostoru, času a důvěry, aby byli tím, kým chtějí či snad mají být?Touha
po dobrodružství

Autor knihy Srdce muže se mimo jiné hodně věnuje touze mužů po dobrodružství. Muži jsou ti, kteří touží riskovat, objevovat nové země, vyšplhat na nejvyšší hory světa… Jak se to projevuje u našich synů? Hrají si na vojáky, na indiány, hasiče nebo záchranáře, ale hlavně v tom musí být boj, nebezpečí a vzrušení. Odmalička si z každého kousku dřeva či klacku udělají pistoli a prostě bojují. V každém roští si postaví bunkr nebo kryt, doma pak z lega bombardéry nebo hasiče. Když jsou větší, tak si ze starých kočárků vyrobí motokáry a sjíždějí strmé kopce s vítězným křikem. A tak dále a tak dále. Nemyslím, že sem patří násilí, které vidí naše děti kolem sebe, ať jsou to počítačové hry nebo akční filmy, to je trochu jiné téma a je potřeba, abychom v tom byli moudří. Neznamená to však, že naši malí muži nemají v sobě potřebu boje, nebezpečí a vítězství.

Možná někdy není úplně jednoduché smířit se s rizikem, které některé hry a nápady našich malých mužů přináší, ale na druhou stranu bychom jim neměli bránit, aby byli tím, kým jsou, kým byli stvořeni. Nechtějme, aby se malí mužové stávali malými ženami jenom proto, že se o ně bojíme. Dovolme jim být tím, kým jsou, i když to někdy možná nebude snadné, aby jednou v dospělosti nemuseli obtížně nacházet svoji mužskou identitu, svoje mužské srdce.

Toto je jedna z mnoha myšlenek k tomuto tématu. Možná, že vás inspiruje k dalšímu přemýšlení a hledání. Určitě stojí za to, abychom poznávali a snažili se porozumět srdcím našich velkých i malých mužů. Je v nich tolik skrytého, zajímavého, inspirujícího a někdy možná i hůře pochopitelného. Ale i to nám může pomoci jim lépe porozumět a obohatit, někdy možná i usnadnit naše společné cesty.

***

Mgr. Ludmila Novotná – matka 3 dětí. Je s nimi doma a provozuje domácí školu.

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život - z čísla 1/09, jehož tématem je: Srdce muže

Titulek a mezititulky článku: redakce webu vira.cz