Když se řekne konference, spousta lidí si vybaví prostřené dlouhé stoly, nekonečná rokování na různá vědecká a polovědecká témata a z neodborného pohledu nějakou tu Mattonku nebo chlebíček na talíři před debatujícími. Katolická charismatická konference nemá s touto představou vůbec nic společného.

Je to živé setkání věřících a smysl života hledajících lidí, naplněné formačními přednáškami, bohoslužbami a modlitbou. Příjemným zpestřením bývá také doprovodný kulturní program. Letos se účastníci mohou těšit na odpolední divadelní představení šlapanického Martina Hrušky, divadla Studna z Hosína u Českých Budějovice, divadla Kolovrátek, ale také na večerní posezení u cimbálu – vždyť tento rok zavítáme na jižní Moravu! 18. ročník Katolické charismatické konference pořádá hnutí Katolické charismatické obnovy v letošním létě ve dnech 25.-29.7. poprvé v historii v Brně. V minulosti hostila konferenci tato města: České Budějovice, Třebíč, Ostrava a Hradec Králové. V posledních letech přijíždí na toto setkání na tři tisíce věřících a jejich věková charakteristika je opravdu rozmanitá. Od mládeže po staré babičky ve slováckých krojích. Podstatnou část účastníků tvoří rodiny s malými dětmi, pro které je v době programu připraven paralelní dětský program.

Konferenci zahájí mší svatou P. Vojtěch Kodet ve středu 25.7. v 19 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně na Mendlově náměstí. V dalších dnech bude hlavní program probíhat v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti. Ve čtvrtek dopoledne začne první přednáškou archimandrita Sergiusz Gajek, misionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko. Odpoledne promluví P. Pavel Semela – jeho řeč nese název „Ježíš – Pán a Mistr“ a odpolední program vyvrcholí mší svatou, kterou bude sloužit P. Aleš Opatrný.

Páteční program konference bude tvořen přednáškou „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jn 13,8) sestry Veroniky Barátové z Komunity Blahoslavenství a přednáškou „Chudí Páně“ P. Vojtěcha Kodeta. Mši svatou bude v podvečer sloužit P. Stanislaw Góra. Večerní program bude probíhat na různých místech v Brně a účastníci si budou moci vybrat z následující nabídky:

1) Výzvy, které stojí před křesťany východní Evropy (Arch. Sergiusz Gajek)
2) O službě lidem s postižením (Petr Hejl)
3) Aby se Slovo stalo tělem (P. Angelo Scarano)
4) Lítý boj s časem aneb „time management“ (Roman Čiviš)
5) Židovské tance (Komunita Blahoslavenství)
6) Těžkosti v manželství (PhDr. Josef Zeman)
7) Drogy a organizovaný zločin (pplk. Jiří Komorous)

Sobotní konferenční program bývá nejvíce navštěvovaný, protože mnozí přijíždějí prožít na konferenci volný víkend. Dopolední program bude naplněn přednáškou Archimandrity Gajeka „…i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ (Jn 13,14 a mší svatou, kterou bude sloužit P. Tomáš Holub. Odpolední program zahájí divadlo Kolovrátek a program dětí z dětské konference, na který naváže Kateřina Lachmanová svojí přednáškou „Úskalí služby“ a pásmem svědectví o povolání ke službě. Sobota vyvrcholí večerní modlitbou za účastníky konference. Konference bude zakončena nedělní přednáškou P. Michaela Slavíka „Horlivost pro Hospodina“ a mší svatou, kterou bude sloužit P. Michael Špilar.

Veškeré informace o konferenci najdete na http://konference.cho.cz, kde visí podrobný program i nabídka ubytování a stravování a samozřejmě také elektronická přihláška on-line. Pro neznalé internetu je k dispozici telefonická linka 777087736 (mezi 16. a 18. hodinou). Pro ty, kteří se nestihnou přihlásit, ale pak se spontánně rozhodnou přijet, bude k dispozici pořadatelská služba před hlavní bránou brněnského výstaviště.

***

Zveřejněno na základě dohody o mediální spolupráci mezi www.vira.cz a Výborem pro pořádání Katolické charismatické konference 2007 v Brně.