Hříchy jsou ti odpuštěny. (Lk 5,20) - Citát z Bible na každý den

8.11.2022, 15:24

Zapojte se do týdne modliteb za mládež

Zapojte se do týdne modliteb za mládež

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, ve společné modlitbě nebo i ve své osobní.

Tématem letošního týdne modliteb za mládež je ANO BOHU!

Týden modliteb za mládež je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. 

Zveme Vás všechny, modlete se sami, anebo zorganizujte společnou modlitbu! Zapojte farníky všech věkových kategorií a napište nám termín a místo setkání na anobohu@gmail.com, zveřejníme to na našich sociálních sítích.

V průběhu týdne bude také možnost se spojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. Pravidelně ve 12 hodin se bude přenášet mše svatá obětovaná za mladé lidi. Ve středu 16. 11. v 21:05 proběhne adorace a v neděli 20. 11. v 10:30 poběží přenos ze závěrečné bohoslužby z ostravsko-opavského diecézního setkání.

 

Týden modliteb za mládež vrcholí oslavou světového dne mládeže v diecézích.

  • PHA: 19. 11. 2022; 9.00 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích
  • Plzeň: 18.–19. 11. 2022; 17.00 v Salesiánském středisku mládeže v Lobzích
  • ČB: 19. 11. 2022; 10.00 v kostele sv. Vojtěcha v ČB (u Saleziánů)
  • LIT: 18.–20. 11. 2022; 16.00 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích
  • HK: setkání ve vikariátech
  • OL: 18.–19. 11. 2022; 18.00 v Klášteře dominikánů; 19. 11. 2022, hlavní program 9.00 v katedrále sv. Václava
  • Brno: setkání v děkanátech
  • OO: 18.–20. 11. 2022; v Opavě

Související texty k tématu:

Mládež, teenageři:
- Otázky a odpovědi náctiletých na Linku víry a důvěry help@vira.cz
To, co cítíme, nejsme my Překonat v sobě výkyvy nálad
- Kauza Kristus Kdo byl Ježíš? Existují o něm vůbec hodnověrné důkazy?
- Radost Touhu po životě v radosti v sobě nosíme všichni
- Další texty pro mládež a teenagery zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…