Umělá inteligence dokáže stále více napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativitu. Už dnes je jisté, že bude hrát v našich životech čím dál důležitější roli. V čem tkví její potenciál, co jsou naopak její meze, co představuje skutečný problém? Má co do činění s náboženstvím? A jak se má k ateismu? Co to pro lidstvo znamená? Beseda s: John Lennox.

JOHN LENNOX je matematik a filosof vědy, je emertiním profesorem matematiky na Oxfordské univerzitě a emeritním Fellow matematiky a filosofie vědy na Green Templeton College. Pohybuje se na pomezí vědy, filosofie a náboženství, známé jsou jeho diskuse s Christopherem Hitchensem, Richardem Dawkinsem či Peterem Singerem. Je spoluautorem autorem dvou matematických monografií pro Oxford University press, vedle toho napsal řadu knih rozvíjejích otázky vztahu vědy, filosofie a teologie, mj. Can Science Explain Everything? (2019); 2084 – Artificial Intelligence and the Future of Humanity (2020); či Cosmic Chemistry: Do God and Science Mix? (2021); A Good Return: Biblical Principles of Work, Wealth and Wisdom (2023).