Organizátoři festivalu UNITED ve spolupráci s televizní stanicí TV NOE pořídili záznamy seminářů, které zazněly na letošním ročníku akce pojmenované UNITED online. Celkem je v plánu uveřejnit 6 seminářů. Na aktuálně vydané nahrávce hovoří kněz Radim Kuchař.

Radim své poslání komentuje následovně: „Téměř celý svůj dosavadní kněžský život se věnuji středoškolské mládeži na katolickém gymnáziu na Velehradě. Kromě výuky náboženství a duchovního doprovázení se také podílím na programech osobnostního rozvoje studentů a spoluvytváření volnočasových aktivit. Nejdůležitějším prostředkem mé práce je žitý lidský vztah s těmi, mezi které jsem byl poslán.“

Promluva s názvem "Můj život s Bohem nebo Boží život se mnou" otevírá téma duchovního života, které je klíčovým pojmem křesťanské spirituality. Z Božího slova poznáváme, že život s Bohem je natolik komplikovaný, nakolik je komplikovaný sám člověk. Jsme pozváni k jednoduchosti a k nabytí prostoty srdce, neboť jen lidé "čistého srdce uvidí Boha".

Záznamy, které trvají kolem 30 min, jsou postupně uveřejňovány festivalovém profilu na sociální síti YouTube.