Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21) - Citát z Bible na každý den

31.7.2019, 13:04 , František Hobizal

Knižní tip: Šumavská trilogie

Knižní tip: Šumavská trilogie

V novém vydání vychází stále žádané dílo autora, které zachycuje poválečné období, kdy byli z rodné Šumavy odsunuti němečtí obyvatelé a nastoupili „zlatokopové“... S jejich odchodem často mizela i víra a pustly kostely.

Šumavská trilogie, složená z dílů Schreinerské kořeny, Schöningerské pastviny a Údolí Volgesang, zachycuje život v pohraničním pohoří ve 40. a 50. letech 20. století. Zabývá se tedy i násilným odsunem obyvatel německé národnosti. Hobizal, jenž léta působil v pošumavském Bavorově a kterého někteří kritici považují za Klostermannova následovníka, líčí události na konkrétních osudech lidí, jejichž život byl spjat se Šumavou. Jeho kniha je cenná i faktograficky. Zmiňuje se například o zaniklé obci Cudrovice, jejíž obyvatelé kdysi vzhlíželi k Boubínu a z níž dnes zbylo jen pár náhrobních kamenů v trávě, rozpadlá boží muka a na místě bývalého kostela nově vztyčený červený kříž se stříbrným tělem ukřižovaného. Kniha zaujme milovníky a znalce Šumavy, ale i ty, které zajímá nepřikrašlovaná historie jednoho z našich regionů. Anebo (ne)obyčejný lidský příběh. 

František Hobizal (1933–2001) byl český katolický kněz a spisovatel, autor knih věnovaných náboženským tématům, historii a Šumavě. Jeho posledním působištěm se stal Bavorov. 

 

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…

Sv. Lev Veliký

(9. 11. 2019) Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Sv. Martin (11. 11.) - materiály pro děti

(8. 11. 2019) Obrázky sv. Martina pro omalování nebo vytvoření obrázku na sklo, omalovánky s tématikou svatomartinských lampiónových…