V novém vydání vychází stále žádané dílo autora, které zachycuje poválečné období, kdy byli z rodné Šumavy odsunuti němečtí obyvatelé a nastoupili „zlatokopové“... S jejich odchodem často mizela i víra a pustly kostely.

Šumavská trilogie, složená z dílů Schreinerské kořeny, Schöningerské pastviny a Údolí Volgesang, zachycuje život v pohraničním pohoří ve 40. a 50. letech 20. století. Zabývá se tedy i násilným odsunem obyvatel německé národnosti. Hobizal, jenž léta působil v pošumavském Bavorově a kterého někteří kritici považují za Klostermannova následovníka, líčí události na konkrétních osudech lidí, jejichž život byl spjat se Šumavou. Jeho kniha je cenná i faktograficky. Zmiňuje se například o zaniklé obci Cudrovice, jejíž obyvatelé kdysi vzhlíželi k Boubínu a z níž dnes zbylo jen pár náhrobních kamenů v trávě, rozpadlá boží muka a na místě bývalého kostela nově vztyčený červený kříž se stříbrným tělem ukřižovaného. Kniha zaujme milovníky a znalce Šumavy, ale i ty, které zajímá nepřikrašlovaná historie jednoho z našich regionů. Anebo (ne)obyčejný lidský příběh. 

František Hobizal (1933–2001) byl český katolický kněz a spisovatel, autor knih věnovaných náboženským tématům, historii a Šumavě. Jeho posledním působištěm se stal Bavorov.