Datum Popeleční středy
je v roce 2024 středa 14.2. 

Datum Popeleční středy je pohyblivé jako i Velikonoce (datum Popeleční středy i Velikonoc lze dohledat zde  - v dynamickém liturgickém kalendáři).  Popeleční středou začíná čtyřicetidenní předvelikonoční doba (tzv. doba postní). Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.