Vyvolil jsem si cestu pravdy. (Žl 119,30) - Biblický citát na dnešní den

4.5.2018, 16:28

Katolická charismatická konference 2018

Katolická charismatická konference 2018
opět v Brně 11. - 15. 7. 2018

28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 11. až 15. července 2018 v Brně. Motto konference bude:„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

Zahraničním hostem letošní konference bude: P. René-Luc

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Konference začíná ve středu 11. července 2018 v 19 hodin mší svatou v pavilon F BVV. 

 

Krátké videoohlédnutí za konferencí 2017:

 

PROGRAM KONFERENCE

BRNO 11. - 15. 7. 2018

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

STŘEDA 11.7.

od 12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV

      19:00 - Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

ČTVRTEK 12.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet

15.00   přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo

16.45   mše sv. (P. Aleš Opatrný)

19.00   večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka 
             + ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík)

PÁTEK 13.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek
             – po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)

15.00   přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc

16.45   mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil)

19.30   Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

  1. Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – kostel sv. Augustina

  2. Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V

  3. Projekt „Mary's Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F

  4. Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité)

  5. Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše

  6. Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G

  7. Koncert kapely Shirim Ashirim – bazilika Nanebevzetí P. Marie, Staré Brno

SOBOTA 14.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc

15.00   přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – P. Petr Karas

16.45   mše sv. (P. Radek Tichý)

19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem

NEDĚLE 15.7.

9.00     modlitba chval

9.45   přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová

11.00   mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference

 

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná také na části programu. 

Podrobné info: http://konference.cho.cz/

Zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2018) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Říjnové vydání časopisu IN! pro dívky

Říjnové vydání časopisu IN! pro dívky
(25. 9. 2018) Začal podzim. Počasí se neúprosně změnilo prvním podzimním dnem. Konec slunce a šatiček, slunečních brýlí a hravých...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2018) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2018) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO
(21. 9. 2018) „...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z...