V lednu tohoto roku proběhly online  exercicie lectio divina. Tyto exercicie, i když již skončily, je možné prožit i individuálně ze záznamu. Více info na: www.lectiodivina.cz

***

Ve dnech 17. – 23. ledna 2021 se konaly v pořadí již 2. exercicie lectio divina online, tentokrát na téma „Panna Maria ikona spásy“. Organizovali je otcové pallotini. Této formy duchovních cvičení se zúčastnilo přes sto čtyřicet osob, žijících většinou v manželství, dále osamělí lidé, osoby zasvěceného života a několik kněží. Modlitbu způsobem lectio divina účastníkům přiblížil o. Martin Sedloň, OMI. „Víra znamená objevit působení Boha v našem životě, je to Boží slovo v nás a my jsme ve středu Božího zájmu stejně, jak to bylo v životě Marie,“ řekl o. Martin v úvodu k rozjímání evangelia.

Účastníky exercicií provázela skupina kněží a řeholních sester z Česka, Slovenska a Itálie, s nimiž mohli denně telefonicky hovořit a využít tak jejich uši a srdce otevřené k naslouchání. „… V intimní atmosféře telefonních rozhovorů bylo možné ´zahlédnout´, jak si Bůh každou osobu vede jedinečnou cestou směrem k sobě.“

Programem exercicií byla dvě každodenní uvedení do modlitby na kanále YouTube, individuální meditace Božího slova a mše svatá. Boží slovo bylo přenášeno online, což nám vyřešilo otázku všech koronavirových omezení.

Více info na: www.lectiodivina.cz