Na pěší pouti z Vatikánu do polských Katovic prošla mezinárodní skupina moravskými městy a venkovem. 4. října, tedy na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ochránců přírody, opustili svatopeterské náměstí a vyrazili na 1500 km dlouhou pouť. Den předtím se potkali s italským ministrem životního prostředí.

Účastníci poutě pochází většinou z Filipín a dalších tichomořských ostrovů a mnozí z nich jsou přeživší katastrofálního hurikánu Typhoon Haiyan, který v roce 2013 zabil přes 6000 obyvatel těchto ostrovních zemí, a jehož příčinou byly pravděpodobně právě změny klimatu. Další poutníci se připojili z USA a mnoha zemí Evropy.

Cílem je upozornit politiky a všechny lidi dobré vůle na kritické dopady globálního oteplování na životní prostředí v různých částech světa a vznést výzvu přijmout konkrétní závazná pravidla na nadcházejících klimatických jednáních. V těchto dnech probíhá v průmyslové metropoli polské části Slezska konference OSN o klimatických změnách.

Globální katolické klimatické hnutí (GCCM), které je hlavním spolupořadatelem této pouti, je inspirované encyklikou papeže Františka Laudato si. "Tento dokument říká, že jako lidské bytosti jsme spojeni jako bratři a sestry a klima je nám společné. Myslím, že tohle je i poselství této pouti - propojit křesťanskou komunitu se zbylým světem a nést to poselství, že je třeba, abychom se jako společnost začali chovat jinak a zohlednili probíhající klimatickou změnu. Pokud ji nezačneme řešit, bude mít fatální následky pro nás všechny, lhostejno, zda jsme křesťané nebo nikoli," řekl Robin Kvapil, který poutníky přivítal v Brně.

Při procházení různými místy totiž probíhají setkání s obyvateli, během kterých poutníci sdílí své příběhy o konkrétních dopadech na jejich životy. Ačkoli většina emisí způsobujících globální oteplování nepochází z jejich zemí, jsou to právě obyvatelé těchto ostrovních států, kteří nejvíce změnami klimatu trpí. Současně mají mnohem méně prostředků se dopadům na životní prostředí ve své zemi účině bránit.

Tomás Insua, výkoný ředitel GCCM, k tomu řekl: „Křesťané jsou povoláni chránit Boží stvoření a mají tedy volat i po klimatické spravedlnosti pro ty nejzranitelnější. Jen rychlým přechodem k čisté energii udržíme globální oteplování pod 1,5 stupněm celsia. Éra fosilních paliv by měla co nejdříve patřit do minulosti.“