Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. (Iz 11,9) - Citát z Bible na každý den

20. 9. 2022, luzu

Židé neměli dovoleno nikoho popravit?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

V Janově evangeliu čteme: Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Nám není dovoleno nikoho popravit."
Naproti tomu víme, že kamenovali. Například ve skutcích apoštolů je popsáno ukamenování Štěpána, v evangeliích je také několikrát řeč o kamenování. Skutečně jim Římané zakázali popravovat? Proč jim tolerovali kamenování?

V jistých případech ukládal židovský zákon kamenování

Dobrý den,
Římané skutečně odňali veleradě právo rozhodovat o životě a smrti.
Kamenování byl trest, který v jistých případech ukládal židovský zákon. Štěpán sice mluvil před radou, takže to vypadá jako soudní proces, ale jeho ukamenování mělo charakter spíše spontánního linče, jak je to popsáno ve Sk 7,57-58.
Co se týká příběhu o cizoložné ženě (J 7,53-8,11), Mojžíšův zákon ukládal Židům takové kamenovat a zřejmě šlo o další léčku farizeů, jak dostat Ježíše do úzkých mezi platný římský zákon a platný židovský zákon – kterému dá přednost? Každé řešení by bylo v důsledku problematické (více např. zde: https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2002/02/02.pdf).
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle