Otče! (Tob 2,3) - Citát z Bible na každý den

20. 9. 2022, luzu

Židé neměli dovoleno nikoho popravit?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

V Janově evangeliu čteme: Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Nám není dovoleno nikoho popravit."
Naproti tomu víme, že kamenovali. Například ve skutcích apoštolů je popsáno ukamenování Štěpána, v evangeliích je také několikrát řeč o kamenování. Skutečně jim Římané zakázali popravovat? Proč jim tolerovali kamenování?

V jistých případech ukládal židovský zákon kamenování

Dobrý den,
Římané skutečně odňali veleradě právo rozhodovat o životě a smrti.
Kamenování byl trest, který v jistých případech ukládal židovský zákon. Štěpán sice mluvil před radou, takže to vypadá jako soudní proces, ale jeho ukamenování mělo charakter spíše spontánního linče, jak je to popsáno ve Sk 7,57-58.
Co se týká příběhu o cizoložné ženě (J 7,53-8,11), Mojžíšův zákon ukládal Židům takové kamenovat a zřejmě šlo o další léčku farizeů, jak dostat Ježíše do úzkých mezi platný římský zákon a platný židovský zákon – kterému dá přednost? Každé řešení by bylo v důsledku problematické (více např. zde: https://www.studiatheologica.eu/pdfs/sth/2002/02/02.pdf).
 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...