Běda těm, kdo myslí na nepravost. (Mich 2,1) - Citát z Bible na každý den

18. 1. 2008, vlh

Vassula Ryden - jaké je oficiální stanovisko církve?

Navigace: Katalog dotazů > Eschatologie

Jaké je oficiální stanovisko v případu Vassula Ryden, četl jsem její knihu Opravdový život v Bohu.

Vassula Ryden

Není v souladu s učením katolické církve

Paní Vassula Rydén a její poselství nejsou v souladu s oficiálním učením katolické církve a jeho Magisteria. K tomu se několikrát vyjádřili jak mluvčí církve ve Vatikánu, stejně tak i naši biskupové a kněží. Její poselství jsou výsledkem soukromých meditací a jsou spíše z teologického hlediska jakýmsi pankřesťanstvím. Proto jak biskupové, tak i teologové nedoporučují je brát na zřetel a nějakým způsobem je začleňovat do svého života víry.

Obecně je otázka „soukromých zjevení a poselství“ složitá. Dogmatická teologie říká že zjevení Kristovo bylo z konstitutivního hlediska úplné a všechna další poselství jsou vůči tomuto pouze a jen aktualizační. Jinými slovy, jakmile něco přidávají, či jsou ryze apokalyptické, atd. nejsou v souladu s Písmem, tradicí a evangeliem. Lze to i rozlišit, jak říká slovo evangelia, „podle ovoce“. Protože jakmile taková poselství nevedou k hlubší víře, naději a života z lásky, ale naopak ke strachu, beznaději a pochybnostem, odporují Božímu plánu spásy s každým člověkem na této zemi. (- vlh-)

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner již v roce 2003 vydal rozhodnutí formou církevního zákazu, v němž hodnotí osobu Jana Vymětala a jeho vztah ke stoupencům Vassuly Ryden velmi negativně a celé skupině pozastavuje právo přijímat svátosti a nepovažuje ji nadále za jednotnou s římskokatolickou církví. O dalším vývoji mi není známo.

Kongregace pro nauku víry znovu o Vassule Ryden 

Katolické agentury nedávno zveřejnily další nótu Kongregace pro nauku víry adresovanou předsedům biskupských konferencí a týkající se údajných soukromých zjevení Vassuly Ryden. Je to již druhý dokument, který vydala zmíněná vatikánská kongregace v této věci. Ten první byl vydán roku 1995 jako odpověď na žádosti biskupů po směrodatném hodnocení působení pravoslavné mystičky v katolických kruzích. Řešila se v něm nejasnost terminologie, kterou používala ve vztahu k Nejsvětější Trojici, dále milenarismus, vystupující z jejích spisů, a také vytváření ekumenického nesouladu v oblasti svátostné praxe. Nynější nóta Kongregace pro nauku víry nese datum 25.ledna 2007 a podporuje negativní věroučné mínění, vyjádřené Kongregací před 12 lety. Kromě toho informuje o tom, že sama Vassula Ryden v dialogu s Kongregací vyjasnila řadu pochybností: mimo jiné, pokud jde o povahu jejích sdělení, která vyjadřují spíše její osobní úvahy než soukromá zjevení Boží. Proto se doporučuje, aby se věřícím dostalo opatrného a důkladného zhodnocení jejích spisů v souvislosti s možností jejich četby, píše se v nótě. Kongregace však odrazuje věřící od účasti v modlitebních skupinách, organizovaných Vassulou Ryden a případě ekumenických setkání doporučuje přizpůsobit se směrnicím církve. (RaVat 16.8.2007)

 
 
Další zveřejněný dotaz  a odpověď k tématu Vasuula Ryden naleznete zde

Kategorie otázky: Eschatologie

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…