Bůh od nikoho z nás není daleko. (Sk 17,27) - Citát z Bible na každý den

10. 2. 2009, mat

Upalování kacířů

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Zajímalo by mě, kdo první vystoupil proti tomu, aby církev oficiálně upalovala kacíře na hranici? A komu se to nelidské zvěrstvo nakonec podařilo zastavit?  

Existuje velké množství literatury...

Dobrý den,
Vaše otázka vychází ze špatné premisy. Možná se budete divit, ale církev "oficiálně lidi na hranici" nikdy neupalovala. Trest smrti upálením byl praktikován světskými soudy, resp. předchůdci moderních soudů už zhruba 2000 let před Kristem, obvykle ale bývá spojován s obdobím středověku. Ve 13. století je zmiňován v jedné z nejstarších právních knih, v tzv. Saském zrcadle - světská moc, tedy nikoliv církevní, tak trestala např. incest, vraždu nebo falšování peněz.

Pokud narážíte na praxi inkvizice, tak to bylo vždy tak, že inkviziční soud (pokud byl církevní) vydal kacíře nebo heretika do rukou světské moci, společně s prosbou, aby byl hrdelního trestu ušetřen. Jistě to může být označeno za pokrytectví, asi záleží na Vašem světovém názoru. Jinak pro Vaší představu - za dobu jejího trvání (tj. zhruba 400 let) bylo takto katolickou inkvizicí vydáno "k hrdelnímu trestu" podle nejnovějších historických výzkumů zhruba 6 - 10 000 lidí (z pramenů nelze vyčíst, kolik jich z toho bylo upáleno).

V žádném případě to nechci omlouvat nebo relativizovat, byl to jistě velký zločin proti Bohu, evangeliu i proti lidskosti samotné. Nicméně nabízí se srovnání s inkvizicí jiných křesťanských denominací nebo např. s budhistickou inkvizicí v Japonsku - tam byly počty obětí řádově mnohem vyšší. Nemluvě o milionech obětí některých protikřesťanských politických režimů ve 20. století.

Proti násilným trestům na kacířích a hereticích byli už církevní otcové prvního křesťanského tisíciletí (např. sv. Augustin), své prominentní kritiky měla i středověká inkviziční praxe, k toleranci a mírnosti nabádal např. církevní učitel Tomáš Akvinský.

-jj-

Vzhledem k tomu, že jde o problém poměrně složitý, doporučuji v případě zájmu příslušnou literaturu:

HROCH, Miroslav - SKÝBOVÁ, Anna: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.
BROOKE, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.
(a velmi úzce, ale zajímavě) KEJŘ, J. Husův proces, Praha 2000.
 

 

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(10. 5. 2021) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Svátek matek 2021

Svátek matek 2021
(9. 5. 2021) Datum Dne matek připadá v roce 2021 na neděli 9.5.

Výročí narození Sophie Scholl z odbojové skupiny Bílá růže (Weisse Rose)

Výročí narození Sophie Scholl z odbojové skupiny Bílá růže (Weisse Rose)
(8. 5. 2021) Sophie Schollová se narodila 9.5.1921 v křesťanské rodině. Zemřela v necelých dvaadvaceti letech pod gilotinou v…

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána. 1. - 21. 5. 2021. Registračním poplatkem přispějete na…

On-line výuka. Je špatné mít tahák při testu?

(6. 5. 2021) Dobrý den, jak máme online školu, začala jsem trochu více používat taháky při testech. Na test se naučím, ale když…