Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

10. 2. 2009, mat

Upalování kacířů

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Zajímalo by mě, kdo první vystoupil proti tomu, aby církev oficiálně upalovala kacíře na hranici? A komu se to nelidské zvěrstvo nakonec podařilo zastavit?  

Existuje velké množství literatury...

Dobrý den,
Vaše otázka vychází ze špatné premisy. Možná se budete divit, ale církev "oficiálně lidi na hranici" nikdy neupalovala. Trest smrti upálením byl praktikován světskými soudy, resp. předchůdci moderních soudů už zhruba 2000 let před Kristem, obvykle ale bývá spojován s obdobím středověku. Ve 13. století je zmiňován v jedné z nejstarších právních knih, v tzv. Saském zrcadle - světská moc, tedy nikoliv církevní, tak trestala např. incest, vraždu nebo falšování peněz.

Pokud narážíte na praxi inkvizice, tak to bylo vždy tak, že inkviziční soud (pokud byl církevní) vydal kacíře nebo heretika do rukou světské moci, společně s prosbou, aby byl hrdelního trestu ušetřen. Jistě to může být označeno za pokrytectví, asi záleží na Vašem světovém názoru. Jinak pro Vaší představu - za dobu jejího trvání (tj. zhruba 400 let) bylo takto katolickou inkvizicí vydáno "k hrdelnímu trestu" podle nejnovějších historických výzkumů zhruba 6 - 10 000 lidí (z pramenů nelze vyčíst, kolik jich z toho bylo upáleno).

V žádném případě to nechci omlouvat nebo relativizovat, byl to jistě velký zločin proti Bohu, evangeliu i proti lidskosti samotné. Nicméně nabízí se srovnání s inkvizicí jiných křesťanských denominací nebo např. s budhistickou inkvizicí v Japonsku - tam byly počty obětí řádově mnohem vyšší. Nemluvě o milionech obětí některých protikřesťanských politických režimů ve 20. století.

Proti násilným trestům na kacířích a hereticích byli už církevní otcové prvního křesťanského tisíciletí (např. sv. Augustin), své prominentní kritiky měla i středověká inkviziční praxe, k toleranci a mírnosti nabádal např. církevní učitel Tomáš Akvinský.

-jj-

Vzhledem k tomu, že jde o problém poměrně složitý, doporučuji v případě zájmu příslušnou literaturu:

HROCH, Miroslav - SKÝBOVÁ, Anna: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.
BROOKE, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.
(a velmi úzce, ale zajímavě) KEJŘ, J. Husův proces, Praha 2000.
 

 

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!