Choďme v Božím světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

10. 2. 2009, mat

Upalování kacířů

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Zajímalo by mě, kdo první vystoupil proti tomu, aby církev oficiálně upalovala kacíře na hranici? A komu se to nelidské zvěrstvo nakonec podařilo zastavit?  

Existuje velké množství literatury...

Dobrý den,
Vaše otázka vychází ze špatné premisy. Možná se budete divit, ale církev "oficiálně lidi na hranici" nikdy neupalovala. Trest smrti upálením byl praktikován světskými soudy, resp. předchůdci moderních soudů už zhruba 2000 let před Kristem, obvykle ale bývá spojován s obdobím středověku. Ve 13. století je zmiňován v jedné z nejstarších právních knih, v tzv. Saském zrcadle - světská moc, tedy nikoliv církevní, tak trestala např. incest, vraždu nebo falšování peněz.

Pokud narážíte na praxi inkvizice, tak to bylo vždy tak, že inkviziční soud (pokud byl církevní) vydal kacíře nebo heretika do rukou světské moci, společně s prosbou, aby byl hrdelního trestu ušetřen. Jistě to může být označeno za pokrytectví, asi záleží na Vašem světovém názoru. Jinak pro Vaší představu - za dobu jejího trvání (tj. zhruba 400 let) bylo takto katolickou inkvizicí vydáno "k hrdelnímu trestu" podle nejnovějších historických výzkumů zhruba 6 - 10 000 lidí (z pramenů nelze vyčíst, kolik jich z toho bylo upáleno).

V žádném případě to nechci omlouvat nebo relativizovat, byl to jistě velký zločin proti Bohu, evangeliu i proti lidskosti samotné. Nicméně nabízí se srovnání s inkvizicí jiných křesťanských denominací nebo např. s budhistickou inkvizicí v Japonsku - tam byly počty obětí řádově mnohem vyšší. Nemluvě o milionech obětí některých protikřesťanských politických režimů ve 20. století.

Proti násilným trestům na kacířích a hereticích byli už církevní otcové prvního křesťanského tisíciletí (např. sv. Augustin), své prominentní kritiky měla i středověká inkviziční praxe, k toleranci a mírnosti nabádal např. církevní učitel Tomáš Akvinský.

-jj-

Vzhledem k tomu, že jde o problém poměrně složitý, doporučuji v případě zájmu příslušnou literaturu:

HROCH, Miroslav - SKÝBOVÁ, Anna: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.
BROOKE, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.
(a velmi úzce, ale zajímavě) KEJŘ, J. Husův proces, Praha 2000.
 

 

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Advent

Advent
(1. 12. 2021) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi
(29. 11. 2021) Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Několik tipů Arcidiecézní charity Praha.

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2021) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2021) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Jak ten čas běží! (29.11.2021, 15:50)

Neexistuje dokonalá rodina (29.11.2021, 15:50)

Advent (29.11.2021, 15:48)

Advent

charitní sbírka, sponzoring (29.11.2021, 15:43)