Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

3. 7. 2020, ped

Stará maminka - domov seniorů

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztahy dětí k rodičům

Dobrý den,
prosím o radu v těžko řešitelné situaci. Jen stručně, týká se to mojí matky, které je 85 let a je dlouhodobě v nemocnici. Nyní po mně chtějí, abych ji umístil do domova seniorů. Nechodí, není schopná se o sebe postarat, potřebuje celodenní dohled. Do DS nechce. Musela by jít buď k nám, nebo bych se k ní musel odstěhovat. My žijeme v jiném městě. Manželka a děti (dospělé) jsou v obou případech kategoricky proti. Chtějí aby šla do DS a nemám jim to za zlé, mají dost svých starostí. Na případnou péči bych byl sám, musel bych odejít ze zaměstnání a žít ze sociálních dávek. Rodina by mně v péči nepodporovala. Asistenční služba v místě není. Je tam jen pečovatelská služba - dovoz obědů. Nemohu čekat pomoc ani od sousedů, většinou staří lidé. Nevím jestli bych to sám vůbec zvládal. Děkuji za váš názor.

Domovy pro seniory jsou ve své většině důstojným místem

Milý ,

ocitáte se v situaci, kdy má člověk Vám blízký vážné zdravotní problémy. Nemocniční zdravotní péče nyní končí a má nastoupit péče sociální. Protože neznám detailně zdravotní situaci Vaší maminky ani rodinné poměry a možnosti péče doma, mohu jen napsat, jak se v obdobných případech postupuje. Věřte, že je nás, kteří obdobnou situaci řešíme nebo jsme v minulosti řešili, nemálo.

Je-li Vaše maminka dlouhodobě v nemocnici, je imobilní a potřebuje stálou péči, potom je Vaše úvaha o umístění maminky do domova pro seniory velmi správná. Domov pro seniory je totiž schopen díky 24 hodinové nepřetržité službě potřebnou péči zajistit. Pokud by se zdravotní stav maminky natolik zlepšil, že by stačila pečovatelská služba ve vlastním bytě, je možno pobyt v domově pro seniory ukončit.

Kapacita domovů pro seniory však není dostatečná, a proto hledání a vyplnění žádosti k pobytu v domově udělejte co nejdříve. Také si požádejte na úřadu práce o příspěvek na péči. Ten Vám zajistí úhradu péče doma nebo zvýší šanci na přijetí do domova. Ke každé žádosti potřebujete zdravotní dokumentaci z nemocnice. S hledáním lůžka v domově by Vám mohla pomoci sociální pracovnice, kterou má k tomuto účelu každá nemocnice.

Žádosti vždy podává klient. Proto Vaše maminka s tímto řešením musí souhlasit. Pokud je její schopnost rozhodování omezena, musíte vystupovat aktivně Vy jako syn. Pokud máte další sourozence, je třeba se na řešení shodnout. Na pobyt v domově zpravidla nestačí důchod a rodina pak platbu dorovnává.

Pokud by nebylo volné lůžko v domově v okolí, existují tzv. odlehčovací centra, která přijímají klienty na dobu maximálně 3 měsíců do doby, než se najde dlouhodobé řešení.

Chtěl bych Vás ujistit, že dnešní domovy pro seniory ve své většině jsou místem, kde je o seniory dobře postaráno po stránce stravy, hygieny i zdravotní péče, ale i řadou aktivit se stávají důstojným místem pro trávení podzimu života. Je ale dobré, abyste sám předem domov navštívil a nechal se provést. Potom můžete s klidným svědomím maminku přesvědčovat, že je to místo, kde se jí bude žít dobře. A Vy jí tam budete pravidelně navštěvovat.

Držím vám palce.

Kategorie otázky: Vztahy dětí k rodičům

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.