Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

1. 6. 2020, lb

Ráda bych se stala křesťankou, ale nemám na to

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
ráda bych se stala křesťankou, ale zdá se mi, že na to tzv. nemám. Moc mě to mrzí.   Jakou cestou jít, abych dosáhla křesťanské dokonalosti? Jak začít? 
 

Naše lidská dokonalost či nedokonalost je okrajová. Křesťané nejsou sportovci:)

Dobrý den, 
rozumím Vašemu dilematu, na jednu stranu by člověk chtěl přijmout křesťanství se vším, co k tomu patří, na druhou stranu si připadá zcela nepatřičně,  protože vnímá své limity.  Já, když jsem si poprvé přečetla Lukášovo evangelium ,  jsem si také říkala, že křesťanství není pro mě, protože podle něj nedokážu žít. Ano, ve společnosti je zakotvený názor, že křesťanství vede především lidi k dokonalosti, a i v některých křesťanských kruzích převládá názor, že v křesťanství vidí především cestu, jak zdokonalit sám sebe.


Je však mnohem krásnější a také mnohém užitečnější dívat se na křesťanství jako na cestu, která nám lidem otevírá cestu k lásce, k milosrdenství, ke spravedlnosti, k pokoji, k pravdě, k naději a k radosti. Cestu,  kterou nám ukazuje Ježíš skrze poselství evangelia. Jsme zváni, abychom pozvedli hodnotu a důstojnost svou i druhých lidí, tu, která nám  náleží z podstaty bytí - protože člověk je nejvyšší a nekrásnější dílo Božího stvoření. A to bez ohledu na to, zda jsme lidé nedokonalí a hříšní.


Myslím si, že nejpodstatnějším úkolem člověka je hledat pečlivě svoji originální cestu, jak ve svém životě co nejvíce oslavit Boží lásku. Naše lidská dokonalost či nedokonalost je okrajová. Křesťané přece nejsou sportovci:) Nejdůležitější je, jestli Vás Ježíš oslovuje, promlouvá k srdci, jestli toužíte, aby se stal Vaším nejbližším přítelem a Pánem Vašeho života, a to jenom z principu lásky. Bůh nepotřebuje Vaši dokonalost, On jen potřebuje  srdce plné důvěry k Němu, pravdivé a milosrdné k sobě i k druhým lidem.

Jsem přesvědčena, že Ježíšovo srdce přetéká láskou ke všem lidem i k Vám. Nemusí Vás mrzet, že nejste dost dobrá, protože pro Ježíše jste krásná duše již svoji touhu jít za Ním, svou touhou po dobru a lásce.


Nebojte se přiblížit se k Bohu kvůli své nedokonalosti, protože pro Boha je každá duše jinak krásná - jako květiny na louce: každá má jinou podobu, ale všechny rostou pro krásu a mají tady na Zemi svoje místo a úkol, jako my lidé. Každý člověk je jinak krásný, dobrý a čistý, ale každý z Nás je nezbytně důležitý pro Boha a pro Jeho dílo.

 

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?