Učte se ode mne. (Mt 11,29) - Citát z Bible na každý den

26. 3. 2021, nr

Psychická nemoc a modlitba

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,
představte si človeka, který má nějakou psychickou nemoc (kterou  se snaží léčit), ale má totální chaos ve svých emocích, má problém se soustředit, nedokáže se naplno otevřít Bohu (snaží se), má strach že kvůli jeho závislosti je jeho modlitba neúčinná... Jakým způsobem by se měl modlit? Jak by měl vkročit do přítomnosti Boha?

Děkuji za odpoveď.

Při modlitbě nejde o „výkon“

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Nejsem si jistý, zda tím člověkem, kterého si mám představit, jste Vy sám, ale předpokládám, že ano :-)

Nejprve bych chtěl říci, že každá modlitba je účinná – pokud je myšlena upřímně a je od srdce. Nezáleží tolik na formulacích a „provedení“. Bůh nám naslouchá a je nám nejblíže právě když se „snažíme“ nebo nevíme a jsme ze svých emocí zmatení, jak píšete. Při modlitbě nejde o „výkon“. Nemusíte mít tedy strach, že by duševní nemoc účinnosti modlitby bránila. Strach je nástrojem odpůrce Boha – satana, ten nám ho vkládá do srdce.

Modlitba může být děkovná nebo prosebná anebo to také může být dialog s Bohem. Modlit se zároveň znamená i poslouchat, co Bůh říká. Tu nejdůležitější modlitbu nám odkázal sám Pán Ježíš v podobě Otčenáše. Modlitby tedy máme „předepsané“, předem zformulované, které nám mohou pomoci se soustředit a oslovit Boha, ale pak také mohou být zcela volné – do takových modliteb můžeme vložit více vlastní myšlenky a pocity a zformulovat je podle sebe. Doporučuji kombinovat oba přístupy. Zvláště děkovná modlitba je velmi důležitá – pokud chválíme Boha, není tam žádné místo pro jeho odpůrce a můžeme být s Bohem zcela spojeni.

Je dobré se modlit ke konkrétním Božským Osobám – k Bohu Otci, k Ježíši Kristu, k Duchu Svatému. Tehdy je modlitba nejvíce účinná. Můžete se také modlit k jednotlivým svatým – možná máte (nebo si najdete) nějakého oblíbeného světce nebo nositele Vašeho rodného, křestního nebo biřmovacího jména. Velmi uzdravující jsou také modlitby k Panně Marii (Zdrávas Maria), která je matkou, ochránkyní a přímluvkyní nás všech.

Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18:20). Do Boží přítomnosti tedy můžete vykročit tak, že budete naslouchat Božímu slovu, s někým o Bohu rozmlouvat, zúčastníte se mše svaté nebo jen jednoduše vyrazíte do kostela. Tam můžete začít modlitbou Páně a pokračovat modlitbou Zdrávas Maria. Na tomto základě pak může přijít modlitba osobnější. V takové modlitbě můžete své problémy, o kterých píšete (chaos v emocích, nesoustředěnost, závislosti), Bohu odevzdat a poprosit ho o uzdravení. Více o modlitbě naleznete zde.

Boží přítomnost je také a zejména ve svátostech, proto je tak důležité k nim přistupovat – k eucharistii a ke svátosti smíření. Pomocí těchto svátostí nás Bůh postupně proměňuje a my se mu stále více podobáme. Mají obrovskou sílu a moc uzdravovat, zvláště poruchy psychického rázu. Pokud můžete, přistupujte k přijímání a ke zpovědi často a pravidelně. Pravidelně naslouchejte Božímu slovu, čtěte si v Písmu. Modlete se alespoň 2x denně – ráno a večer. Spolehněte se na Boha a buďte trpělivý. Když se takto vystavíte Jeho působení, On si k Vám cestu určitě najde.

Přeji Vám do Vašeho života vše dobré, hodně zdraví a hlavně hodně Božího požehnání! 

Kategorie otázky: Modlitba

Krize, utrpení:
- Utrpení se zdá být nesdělitelné - základní pohled
- Člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení - iluze, kterou je třeba rozptýlit
- Co dělat, když život ztrácí smysl (Benedikt Groeschel)
- Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
- Stopy v písku aneb: jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou?
- Další texty k tématu utrpení zde

 

Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze... / mlha skály

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...