Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

26. 3. 2021, nr

Psychická nemoc a modlitba

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,
představte si človeka, který má nějakou psychickou nemoc (kterou  se snaží léčit), ale má totální chaos ve svých emocích, má problém se soustředit, nedokáže se naplno otevřít Bohu (snaží se), má strach že kvůli jeho závislosti je jeho modlitba neúčinná... Jakým způsobem by se měl modlit? Jak by měl vkročit do přítomnosti Boha?

Děkuji za odpoveď.

Při modlitbě nejde o „výkon“

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Nejsem si jistý, zda tím člověkem, kterého si mám představit, jste Vy sám, ale předpokládám, že ano :-)

Nejprve bych chtěl říci, že každá modlitba je účinná – pokud je myšlena upřímně a je od srdce. Nezáleží tolik na formulacích a „provedení“. Bůh nám naslouchá a je nám nejblíže právě když se „snažíme“ nebo nevíme a jsme ze svých emocí zmatení, jak píšete. Při modlitbě nejde o „výkon“. Nemusíte mít tedy strach, že by duševní nemoc účinnosti modlitby bránila. Strach je nástrojem odpůrce Boha – satana, ten nám ho vkládá do srdce.

Modlitba může být děkovná nebo prosebná anebo to také může být dialog s Bohem. Modlit se zároveň znamená i poslouchat, co Bůh říká. Tu nejdůležitější modlitbu nám odkázal sám Pán Ježíš v podobě Otčenáše. Modlitby tedy máme „předepsané“, předem zformulované, které nám mohou pomoci se soustředit a oslovit Boha, ale pak také mohou být zcela volné – do takových modliteb můžeme vložit více vlastní myšlenky a pocity a zformulovat je podle sebe. Doporučuji kombinovat oba přístupy. Zvláště děkovná modlitba je velmi důležitá – pokud chválíme Boha, není tam žádné místo pro jeho odpůrce a můžeme být s Bohem zcela spojeni.

Je dobré se modlit ke konkrétním Božským Osobám – k Bohu Otci, k Ježíši Kristu, k Duchu Svatému. Tehdy je modlitba nejvíce účinná. Můžete se také modlit k jednotlivým svatým – možná máte (nebo si najdete) nějakého oblíbeného světce nebo nositele Vašeho rodného, křestního nebo biřmovacího jména. Velmi uzdravující jsou také modlitby k Panně Marii (Zdrávas Maria), která je matkou, ochránkyní a přímluvkyní nás všech.

Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18:20). Do Boží přítomnosti tedy můžete vykročit tak, že budete naslouchat Božímu slovu, s někým o Bohu rozmlouvat, zúčastníte se mše svaté nebo jen jednoduše vyrazíte do kostela. Tam můžete začít modlitbou Páně a pokračovat modlitbou Zdrávas Maria. Na tomto základě pak může přijít modlitba osobnější. V takové modlitbě můžete své problémy, o kterých píšete (chaos v emocích, nesoustředěnost, závislosti), Bohu odevzdat a poprosit ho o uzdravení. Více o modlitbě naleznete zde.

Boží přítomnost je také a zejména ve svátostech, proto je tak důležité k nim přistupovat – k eucharistii a ke svátosti smíření. Pomocí těchto svátostí nás Bůh postupně proměňuje a my se mu stále více podobáme. Mají obrovskou sílu a moc uzdravovat, zvláště poruchy psychického rázu. Pokud můžete, přistupujte k přijímání a ke zpovědi často a pravidelně. Pravidelně naslouchejte Božímu slovu, čtěte si v Písmu. Modlete se alespoň 2x denně – ráno a večer. Spolehněte se na Boha a buďte trpělivý. Když se takto vystavíte Jeho působení, On si k Vám cestu určitě najde.

Přeji Vám do Vašeho života vše dobré, hodně zdraví a hlavně hodně Božího požehnání! 

Kategorie otázky: Modlitba

Krize, utrpení:

  • Bůh působí i v naší temnotě I temná období života mohou být dobrými učiteli. Bůh totiž může působit  i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. I temnota nás může mnohému naučit, může nám otevřít oči pro věci,…
  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Život každého…
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému…
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Co dělat, když život ztrácí smysl Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo,…
  • K Bohu se obracejí jen zoufalci? Říká se, že v době vážných krizí se lidé obracejí k Bohu novým způsobem. Skeptici to připisují zoufalství. Bůh vypadá v tomto světle jako berlička. Zranitelnost je ale jeden za…
  • Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: ´Vítězství je jisté! Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme…
  • Bůh přichází do tohoto našeho reálného života Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním lidem v ideálních situacích. Naopak! Bůh je s námi v našem reálném světě, v našich bolestech i trápeních. 
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

 

Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze... / mlha skály

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…