Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Ž 51,12) - Citát z Bible na každý den

9. 6. 2020, kk

Pornografie v manželství

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita v manželství

Dobrý den, prosím o pomoc. Můj manžel sleduje potají porno, a  už to dělá delší dobu. Když jsem se mu o tom jen zmínila, řekl, že je to normální a že ho nemám kontrolovat. Vadí mi to, vím že je to těžký hřích. Prosím, je  nějaká motlitba, kterou bych se  mohla za manžela modlit, aby s tím přestal? Velmi ho miluji. Máme hezký vztah, je pozorný,  říká, že mě miluje.  

Nedokážu pochopit, proč to dělá.

Děkuji za  odpověď. 

Kritizováním a vyčítáním manžela nezměníte. To, co proměňuje, je láska

Milá
chápu, že Vás rozrušilo, co jste objevila u svého muže. Bohužel má pravdu, že v dnešní době to je skoro normální. Podle výzkumů i u křesťanů. Pornografie se nemusí vyhledávat.  Nejen že je snadno dostupná, dokonce se sama vnucuje. Pro muže je velmi těžké se jí ubránit. To nepíšu proto, že bych sledování pornografie schvalovala a Vašeho muže chtěla hájit. Jen mám dojem, že lidské síly jsou proti ní slabé, a tak děláte moc dobře, že se ptáte po modlitbě a chcete modlitbou bojovat. Modlitba má velkou sílu.


Je vzácné, že máte s manželem krásný vztah, za kterým i on stojí. Věřím, že Vás opravdu miluje a nechce váš vztah pokazit. Ale asi si neuvědomuje a nepřipouští, že sledování pornografie je návykové a pro vztah nebezpečné. Jako když vstoupíme na šikmou plochu. Pomaličku, krůček po krůčku, nepozorovaně klesáme. Tak je možná dobře, že jste toto nebezpečí objevila a chcete manželovi pomoct. Zvolila jste dobrou cestu. Pokud by měl se sledováním pornografie přestat, musel by chtít hlavně on sám. Kritizováním a vyčítáním ho k tomu nepřimějete. To, co proměňuje, je láska. Mohla byste se zamyslet, jestli je něco, co by Vašemu manželovi v manželství mohlo chybět. Během společného života leccos může zevšednět, už to považujeme za samozřejmost a už si toho nevážíme, neoceníme, nepoděkujeme, možná jsme míň laskaví, milí a vstřícní, než dřív. Co Vašeho manžela potěší? Co ho s Vámi baví?


Modlitba je nejlepší cesta. Nemusíte hledat nic speciálního, stačí otevřít Bohu své srdce, vypovědět mu všechny starosti, obavy a strachy a poprosit o pomoc. Svou upřímností se mu nejvíc přiblížíme. Určitě je dobré prosit o pomoc Matku Boží Marii a také Archanděla Michaela: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.


Nedávno ke mně doputovalo krásné požehnání. Uvědomila jsem si, že modlitbu žehnání nepoužívám, přitom to je silné přivolávání Boží pomoci a ochrany. Také byste mohla manželovi žehnat:


Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na mého muže.
Prosím Tě, zahrň ho svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad ním a odpusť mu všechny hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jeho mysl i srdce.
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jeho srdce.
Osvoboď ho od všech vlivů Zlého. Ochraňuj ho na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu mu žehnám a vyprošuji pokoj duše,
čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků.
Žehnám mu, aby byl naplněn láskou, radostí, pokojem,
životní moudrostí, chutí k modlitbě a k plnění svých povinností,
aby jeho srdce bylo plné lásky k Tobě a k lidem.
Chraň ho v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej mu a daruj mu pokoj duše a vše potřebné pro život.
Žehnám mu ve Tvém jménu, aby byl zdrav duchovně, duševně i tělesně,
aby přišel do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že mu žehnáš.
Požehnej i mně, aby mé chování bylo vedeno Tvojí trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen

Milá ..., připojuji se k Vašim modlitbám za manžela a do svých modliteb zahrnuji i Vás

Kategorie otázky: Sexualita v manželství

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Podpora manželství - konference

Podpora manželství - konference
(27. 1. 2022) „Církev a podpora manželství“: konference iniciativ v péči o rodiny 29. ledna 2022 i online.

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…