Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

7. 6. 2023, ped

Pokání, půst, zjevení P. Marie

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Obrácení, uzdravení, proměna

Panna Maria nás ve svých zjeveních vybízí k postu a k pokání. Jaké pokání mám konat? Půst (jen vodu a chléb) nedávám. Prosím o radu.

Možností postit se je v životě každého z nás hodně, a půst o chlebu a vodě to rozhodně není

Vážená paní ...,

Pannu Marii vnímám jako matku nás všech křesťanů. A protože je též matkou Ježíše Krista, celý svůj život tady na zemi na něj ukazovala. Věřím tomu, že na Ježíše zaměřuje naši pozornost stále, i když už je s Ním v nebi.

Proč nás tedy v mnoha zjeveních vyzývá k postu a pokání? Asi proto, abychom jako lidé čistého srdce byli Ježíšovi blízko a rozuměli Jeho hlasu. Proto pokání jako snaha o pochopení Božích plánů s námi. A jak vnímat výzvu k postu? Máme milovat. A mně se líbila myšlenka našeho jáhna, že mírou lásky je čas. Postit se můžeme tak, že dáváme svůj čas v modlitbě Bohu. Postit se můžeme tak, že dáváme svůj čas našim dětem, našim vnoučatům, našim blízkým nebo těm, kdo nás potřebují.

Myslím, že svojí výzvou k postu a pokání nás Panna Maria vede k tomu, abychom nemysleli jen na sebe a na naše potřeby, ale na Boží záměry s námi v tomto světě a také na potřeby našich blízkých a celého lidského společenství. Zdá se mi, že takovýchto možností postu je v životě každého z nás hodně, a půst o chlebu a vodě to rozhodně není.

Více k tématu můžete nalézt zde:

Obrácení, pokání

 

Kategorie otázky: Obrácení, uzdravení, proměna

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?