Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

7. 6. 2023, ovy, tf

Papež František - kritka

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den,
setkávám se s kritikou papeže Františka ze strany některých laiků, že rozhodnutí, která dělá jsou proti církvi, proti evangeliím, že je to antikrist... Zajímalo by mě, co je příčinou těchto názorů, kterými rozhodnutími "jde proti církvi".

Církev je velmi pestré společenství - střety jsou pochopitelné

Milý ...,

velmi mě mrzí, že se setkáváte s těmito názory. Papež František má velký dar promlouvat k tomuto světu tak, jak to tento svět potřebuje. Vždy se najdou lidé , které to bude provokovat. Ježíš také provokoval zavedený kult své doby. Snaží se hledat cestu pro církev ve 21. století. Celou církev oslovil synodální cestou, aby pochopil, co ji kde trápí a co se má podpořit. Chce oslovit více laiky a navázat na charismata prvních křesťanů. To může otřást s "jistotami" některých skupin v církvi. Jeho důraz na chudé a lidi na okraji mi připadá také velmi evangelijní. Některé věřící iritovala jeho pozitivní angažovanost v očkování proti covidu. Také převedení kompetencí při slavení předkoncilní tridentské mše z kněze na biskupa diecéze a přihlédnutí slavení k místním podmínkám, nesli někteří velmi nelibě. Jeho jezuitská formace mezi chudými v Argentině je patrná v jiných důrazech a přístupu k hlásání evangelia, než jsme byli zvyklí u dřívějších papežů. To, že církev je velmi pestré společenství se dočteme už ve Skutcích apoštolů. Už první střety o priority a směrování zažili apoštolové v Jeruzalémě, při Pavlově misii. Církev se stále musí ptát, jak přiblížit Boží Lásku světu a to je aktivní proces. Papež František se o to snaží a já jsem moc rád, že ho máme.

 

Doporučuji text "Některé zvyklosti církve už nesouvisí s jádrem evangelia"Krátká modlitba za papeže Františka: 
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky. Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. Amen

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Související texty k tématu:

Papež František
- Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku na webu vira.cz
- Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku na webu pastorace.cz
Papež František - články na webu radiovaticana.cz 
- Papež František - dostupná literatura

Papež František na sociální síť Twitter:
anglicky: Pope Francis  @Pontifex  twitter.com/Pontifex
mecky: Papst Franziskus  @Pontifex_de  twitter.com/Pontifex_de

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“