Smiluj se nade mnou, Bože. (Ž 51,1) - Citát z Bible na každý den

10. 6. 2021, kk

Nevěra. Má smysl bojovat za záchranu manželství?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Manželské krize

Dobrý den,

Prosím o radu. Zjistila jsem, že mě můj muž podvádí s jinou. Tvrdí, že to ukončili a že zůstane se mnou, ale jen kvůli dětem, že mě už nemiluje.
...
Má smysl za naše manželství bojovat?  Já ho miluji a záleží mi na rodině....

Bohu na vašem manželství záleží - On Vám může dát sílu i moudrost pro chvíle, kdy lidské síly docházejí a cesta není vidět.

Milá...

Manželství je velká věc, nejen lidská i Boží. I Vaše děti Vaše manželství potřebují. Určitě má smysl bojovat za manželství. Ale vůbec to nemáte jednoduché. Žít s mužem, který Vám ublížil, který říká, že Vás už nemiluje, že miluje jinou ženu, kterému asi nemůžete úplně věřit…, je těžké. Jak se k němu chovat? Jak s ním mluvit? Jako by se nic nestalo? Snažit se ho opět získat? Předstírat také nezájem? Sama za sebe mám dojem, že v takové situaci bych tak znervózněla, že bych se chovala úplně jinak, než bych vlastně sama chtěla a všechno jen kazila. Zažít odmítnutí od nejbližšího člověka je velice silný útok na naše sebevědomí, vědomí své vlastní ceny, spokojenosti se sebou samým. Málokdo to ustojí tak, aby mu to nezkomplikovalo i vztahy s ostatními lidmi. Přemýšlím, jak ten těžký balvan vůbec uchopit, čeho se chytit, z které strany zahlédnout skulinku, kudy by prosvítala naděje na možnou cestičku. Váš manžel asi nebude ochoten s Vámi Váš vzájemný vztah a chování rozebírat. Poradit by Vám mohli v některé z manželských poraden, kde byste jim mohla podrobně popsat Vaši situaci. Určitě byste tam mohla jít i sama. Není ostuda nechat si poradit od odborníků.

Milá ..., píšete na linku víry, tak Vám snad mohu napsat, jak to cítím ve svém srdci. Pán Bůh Vás má rád. Jste jeho milovaná dcera. Stejně jako Vy milujete své děti, jsou pro Vás důležité, i když se jim něco nedaří a ve chvílích, kdy jim někdo ubližuje, je milujete ještě víc. Stejně tak miluje Bůh Vás, jste pro něj důležitá, jedinečná. Hodnota člověka není v tom, co dělá, co umí, co se mu povedlo, co zvládá, co si o něm myslí druzí… To jsou všechno pomíjející věci. Hodnota člověka je v tom, že ho Bůh miluje. A jeho láska je tak velká, až je skoro hmatatelná a my se o ni můžeme opřít. K tomu bych Vás chtěla povzbudit. Nevím, jestli jste zvyklá otevírat své srdce v modlitbě před Hospodinem. Jemu na Vašem manželství záleží, On miluje Vás, Vaše děti i manžela, On vidí i to, co je skryté, Vaše touhy, očekávání i zranění. On radí, proměňuje i pomáhá. On Vám může dát sílu i moudrost pro chvíle, kdy lidské síly docházejí a cesta není vidět.

Milá ..., naplňuje mě nadějí, že svého muže stále milujete. V tom jste obdivuhodná. Také to, že se Váš muž rozhodl kvůli dětem zůstat doma. V dnešní době to vůbec není samozřejmé. Myslím, že to zasluhuje ocenění. Chtěla bych Vás podpořit svou modlitbou. Prosím Boha, aby Vám dal i dar trpělivosti a vytrvalosti. Některé věci se hojí pomalu a dlouho. Na závěr připojuji modlitbu. Kdysi jsem ji někde dostala a mohla by se Vám také hodit. Bůh může konat i ve chvílích, kdy my nic dělat nemůžeme.

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na mého muže.
Prosím Tě, zahrň ho svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad ním a odpusť mu všechny hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jeho mysl i srdce.

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jeho srdce.
Osvoboď ho od všech vlivů Zlého. Ochraňuj ho na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu mu žehnám a vyprošuji pokoj duše,
čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám mu, aby byl naplněn láskou, radostí, pokojem,
životní moudrostí, chutí k modlitbě a k plnění svých povinností,
aby jeho srdce bylo plné lásky k Tobě a k lidem.

Chraň ho v životě před úklady Zlého,
před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej mu a daruj mu pokoj duše a vše potřebné pro život.

Žehnám mu ve Tvém jménu,
aby byl zdrav duchovně, duševně i tělesně,
aby přišel do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že mu žehnáš.

Požehnej i mně, aby mé chování bylo vedeno Tvojí trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen

Kategorie otázky: Manželské krize

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Podpora manželství - konference

Podpora manželství - konference
(27. 1. 2022) „Církev a podpora manželství“: konference iniciativ v péči o rodiny 29. ledna 2022 i online.

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…